Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАБЕЛЬТОВ
КАБІНЕТ
КАБОТАЖ
КАДАСТР
КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАДРИ
КАЗНА
КАЗНАЧЕЙСТВО
КАЗНАЧЕЙСЬКА ЕМІСІЯ
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ БІЛЕТ
КАЗНАЧЕЙСЬКІ БОНИ
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ВЕКСЕЛІ
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ
КАЗНАЧЕЙСЬКІ НОТИ
КАЗУС
КАЗУСНИЙ
КАЛЕНДАР
КАЛЕНДАРНИЙ РІК
КАЛЬКУЛЮВАННЯ
КАЛЬКУЛЯЦІЙНА ОДИНИЦЯ
КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ РАХУНКИ
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЗВІТНА
КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНА
КАЛЬКУЛЯЦІЯ НОРМАТИВНА
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПЛАНОВА
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОГНОЗНА
КАМБІО
КАМБІСТ
КАНАЛ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ
КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ
КАНАЛ МАРКЕТИНГУ
КАНАЛ НУЛЬОВОГО РІВНЯ
КАНАЛ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
КАНАЛ РУХУ ТОВАРІВ і ГРОШЕЙ
КАНАЛИ ТОВАРОПРОСУВАННЯ
КАНАЛЬНИЙ ЗБІР
КАНДИДАТ
КАНДИДАТУРА
КАНІКУЛИ ПОДАТКОВІ
КАНЦЕЛІНГ
КАНЦЕЛЯРІЯ
КАПІТАЛ
КАПІТАЛ АВАНСОВАНИЙ
КАПІТАЛ АКТИВНИЙ
КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИЙ
КАПІТАЛ АМОРТИЗАЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ БАНКІВСЬКИЙ
КАПІТАЛ ВКЛАДЕНИЙ
КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ
КАПІТАЛ ГРОШОВИЙ
КАПІТАЛ ДЕКЛАРОВАНИЙ
КАПІТАЛ ДОДАТКОВИЙ
КАПІТАЛ ЗАКРІПЛЕНИЙ
КАПІТАЛ ЗМІННИЙ
КАПІТАЛ ІММОБІЛІЗОВАНИЙ
КАПІТАЛ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ ІНОЗЕМНИЙ
КАПІТАЛ КОМПАНІЇ
КАПІТАЛ НОМІНАЛЬНИЙ
КАПІТАЛ ОБЛІГАЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ ОБОРОТНИЙ
КАПІТАЛ ОСНОВНИЙ
КАПІТАЛ ПАЙОВИЙ
КАПІТАЛ ПОЗИЧКОВИЙ
КАПІТАЛ ПОСТІЙНИЙ
КАПІТАЛ РЕЗЕРВНИЙ
КАПІТАЛ СТАТУТНИЙ
КАПІТАЛ ФІКТИВНИЙ
КАПІТАЛІЗАЦІЯ
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОХОДУ
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ
КАПІТАЛІЗАЦІЯ РИНКОВА
КАПІТАЛІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ
КАПІТАЛІЗМ
КАПІТАЛОВІДДАЧА
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ НЕПРЯМІ
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ ПРЯМІ
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ СПРЯЖЕНІ СПОЛУЧЕНІ
КАПІТАЛОЄМНИЙ ТОВАР
КАПІТАЛОЄМНІСТЬ
КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
КАПІТАЛЬНИЙ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
КАПІТУЛЯНТ
КАПІТУЛЯЦІЇ
КАРАНТИННЕ СВІДОЦТВО
КАРАТ
КАРБОВАНЕЦЬ
КАРГО
КАРГО-ПЛАН
КАРДИНАЛЬНИЙ
КАР'ЄРА
КАР'ЄРИЗМ
КАРТА ТЕХНОЛОГІЧНА
КАРТАЛІЗМ
КАРТ-БЛАНШ
КАРТЕЛЬ
КАРТЕЛЬНА УГОДА
КАРТЕЛЬНА УГОДА ВЕРТИКАЛЬНА
КАРТЕЛЬНА УГОДА ГОРИЗОНТАЛЬНА
КАРТЕЛЬНЕ ПРАВО
КАРТКА БАНКІВСЬКА
КАРТКА ГРОШОВА
КАРТКА ДЕБЕТОВА
КАРТКА ДИСКОНТНА
КАРТКА КОМПАНІЇ
КАРТКА КРЕДИТНА
КАРТКА КРЕДИТНА РЕВОЛЬВЕРНА
КАРТОГРАФІЯ
КАРТОТЕКА
КАРТОЧКА
КАРТОЧКА ПЛАСТИКОВА
КАРТОЧКА ПЛАТІЖНА
КАРТУШ
КАСА
КАСА ВАЛЮТНА
КАСА ДЕПОЗИТНА
КАСА ПРИХОДНА
КАСАЦІЯ
КАСКО
КАСОВА ГОТІВКА
КАСОВА ДИСЦИПЛІНА
КАСОВА ЗАЯВКА
КАСОВА КНИГА
КАСОВА ПІЛЬГА
КАСОВА УГОДА
КАСОВЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
КАСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
КАСОВИЙ ДЕФІЦИТ
КАСОВИЙ ЖУРНАЛ
КАСОВИЙ ОБОРОТ
КАСОВИЙ ОРДЕР
КАСОВИЙ ПЛАН
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
КАСОВІ РЕЗЕРВИ
КАСТА
КАСТОДІ
КАТАЛОГ
КАТАЛОГ ФАЙЛІВ
КАТАЛОГІЗАЦІЯ
КАТЕГОРИЧНИЙ
КАТЕГОРІЇ
КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНІ
КАТЕГОРІЯ
КАФ
КАФЕТЕРІЙ
КАШТЕ
КВАЗІ...
КВАЗІБЕЗРОБІТТЯ
КВАЗІГРОШІ
КВАЗІДЕРЖАВНИЙ БАНК
КВАЗІДЕРЖАВНИЙ ТОВАР
КВАЗІКОНКУРЕНЦІЯ
КВАЗІКОРПОРАЦІЯ
КВАЗІСУСПІЛЬНИЙ ТОВАР
КВАЗІЦІНА
КВАЛІМЕТРІЯ
КВАЛІТАТИВНИЙ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
КВАЛІФІКАЦІЯ
КВАЛІФІКАЦІЯ РОБІТНИКА
КВАЛІФІКОВАНИЙ
КВАЛІФІКУВАТИ
КВАНТИФІКАЦІЯ
КВАРТА
КВАЧА
КВИТАНЦІЯ
КВИТАНЦІЯ БАГАЖНА
КВИТАНЦІЯ ВАНТАЖНА
КВІНТАЛ
КВОРУМ
КВОТА
КВОТА В СТРАХУВАННІ
КВОТА ОЩАДНА
КВОТА У МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ ФОНДІ
КВОТАТИВНІ ПОДАТКИ
КВОТУВАННЯ
КЕЙНСІАНСТВО
КЕЙНСІАНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
КЕЙНСІАНСЬКИЙ ВІДРІЗОК
КЕЛЬНЕР
КЕМПІНГ
КЕН
КЕРБ
КЕРІВНИК
КЕРІВНИЦТВО
КЕРОВАНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
КЕРУЮЧИЙ
КЕРШ
КЕТСАЛЬ
КЕШ
КІБЕРНЕТИКА
КІБОРГ
КІБУЦ
КІЛО...
КІЛОБАЙТ
КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
КІН
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ
КІНЦЕВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
КІП
КЛАН
КЛАРИРУВАННЯ
КЛАС
КЛАСИК
КЛАСИФІКАТОР
КЛАСИФІКАЦІЯ
КЛАСИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ і ВИТРАТ БЮДЖЕТУ
КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
КЛАУЗУЛА
КЛЕЙМ
КЛЕЙМЕННЯ
КЛЕЙМО
КЛЕРК
КЛІЄНТ
КЛІЄНТСЬКІ РАХУНКИ
КЛІЄНТУРА
КЛІМАТОЛОГІЯ
КЛІПА
КЛІРАНС
КЛІРИНГ
КЛІРИНГ БАГАТОСТОРОННІЙ
КЛІРИНГ-БАНК
КЛІРИНГ БАНКІВСЬКИЙ
КЛІРИНГ ВАЛЮТНИЙ
КЛІРИНГ ВНУТРІШНІЙ
КЛІРИНГ ДВОСТОРОННІЙ
КЛІРИНГОВА ВАЛЮТА
КЛІРИНГОВА УГОДА
КЛІРИНГОВІ РОЗРАХУНКИ
КЛУБ
КЛЮЧ БАЗИ ДАНИХ
КЛЮЧ КОРИСТУВАЧА
КЛЮЧ ПОШУКУ
КЛЮЧОВЕ СЛОВО
КНИГА АКЦІОНЕРІВ
КНИГА БУХГАЛТЕРСЬКА
КНИГА КАСОВА
КНИГА ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ
КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ ІМЕННИХ АКЦІЙ
КНИГА ТРАНСФЕРТІВ
КНИГА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
КНИЖКА ВЕКСЕЛЬНА
КНИЖКА ОЩАДНА
КНИЖКА ЧЕКОВА
КО..., КОМ..., КОН...
КОАЛІЦІЯ
КОВЕРНОТ
КОВЕРНОТА
КОВЕРНОТА СТРАХОВА
КОВЗКИЙ БЮДЖЕТ
КОГНІТИВІСТИКА
КОД
КОДАСИЛ
КОДЕКС
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
КОДИФІКАЦІЯ
КОДУВАННЯ
КОДУВАННЯ ЛІНІЙНЕ
КОЕФІЦІЄНТ
КОЕФІЦІЄНТ ВАЛЮТНИЙ
КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ
КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ
КОЕФІЦІЄНТ ЗАБОРГОВАНОСТІ
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ УСТАТКУВАННЯ
КОЕФІЦІЄНТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ
КОЕФІЦІЄНТ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНИЙ
КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНОСТІ ОБІГОВИХ КОШТІВ
КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
КОЕФІЦІЄНТ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
КОЕФІЦІЄНТ ОХОПЛЕННЯ
КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ
КОЕФІЦІЄНТ ПРИБУТКОВОСТІ
КОЕФІЦІЄНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОМІСТКОСТІ
КОЛЕГА
КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ
КОЛЕГІЯ
КОЛЕКТИВ
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОЛЕКТОР
КОЛИВАННЯ КУРСУ
КОЛІЗІЙНА НОРМА
КОЛІЗІЯ
КОЛЛ
КОЛЛ СПРЕД ВЕДМЕДІВ
КОЛО БІРЖОВЕ
КОЛОКВІУМ
КОЛОН
КОЛОРИМЕТРІЯ
КОЛОСАЛЬНИЙ КОМАНДА
КОМАНДИТИСТ
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО
КОМАНДИТНИЙ ПАЙ
КОМАНДНА ЕКОНОМІКА
КОМАНДНА МОВА
КОМАНДНИЙ ФАЙЛ
КОМАНДНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
КОМБІНАТ
КОМБІНАЦІЯ
КОМБІНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВАКО-МЕНЕДЖЕР
КОМЕНТАР
КОМЕРЦБАНК
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
КОМЕРЦІЙНА ТОРГІВЛЯ
КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ
КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР
КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ
КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК
КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ
КОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
КОМЕРЦІЯ
КОМІВОЯЖЕР
КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА
КОМІСІЙНА ОПЕРАЦІЯ
КОМІСІЙНИЙ
КОМІСІЙНИЙ ДІМ
КОМІСІОНЕР
КОМІСІЯ
КОМІСІЯ АРБІТРАЖНА
КОМІСІЯ КОТИРУВАЛЬНА
КОМІСІЯ ЛІКВІДАЦІЙНА
КОМІСІЯ РЕВІЗІЙНА
КОМІТЕНТ
КОМІТЕТ
КОМІТЕТ БІРЖОВИЙ
КОМІТЕТ КОНТРОЛЬНИЙ
КОМІТЕТ НАГЛЯДОВИЙ
КОМІТЕТ РИНГОВИЙ
КОМПАКТ
КОМПАКТНИЙ ДИСК
КОМПАНІЯ
КОМПАНІЯ ВИРОБНИЧА
КОМПАНІЯ ДОЧІРНЯ
КОМПАНІЯ ЗАКРИТА
КОМПАНІЯ ЗМІШАНА
КОМПАНІЯ ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ КОНСАЛТИНГОВА
КОМПАНІЯ ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ МАТЕРИНСЬКА
КОМПАНІЯ ОДНООСОБОВА
КОМПАНІЯ ПРИВАТНА
КОМПАНІЯ ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ СПОЖИВЧА ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ СТРАХОВА
КОМПАНІЯ ТОРГОВА
КОМПАНІЯ ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ ХОЛДИНГОВА
КОМПАНЬЙОН
КОМПЕНДІУМ
КОМПЕНСАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ
КОМПЕНСАЦІЙНА ПОЗИКА
КОМПЕНСАЦІЙНА ТОРГІВЛЯ
КОМПЕНСАЦІЙНЕ МИТО
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ КУРС
КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ
КОМПЕНСАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
КОМПЕНСАЦІЯ
КОМПЕНСАЦІЯ АДЕКВАТНА
КОМПЕНСАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА
КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЗБИТКІВ
КОМПЕТЕНТНИЙ
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
КОМПЕТЕНЦІЯ
КОМПЛЕКС
КОМПЛЕКС ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ
КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНЕ ПОСТАЧАННЯ
КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС
КОМПЛЕКСНІСТЬ
КОМПЛЕКТ
КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
КОМПЛЕКТНІСТЬ УСТАТКУВАННЯ
КОМПЛЕМЕНТАРІЙ
КОМПЛЕМЕНТАРНІ ТОВАРИ
КОМПОНЕНТ
КОМПОНОВКА
КОМПРАДОР
КОМПРОМЕТАЦІЯ
КОМПРОМІС
КОМП'ЮТЕР
КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ
КОМП'ЮТЕРНИЙ ВІРУС
КОМП'ЮТЕРНИЙ ВЛОМ
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КОМУНАЛЬНИЙ
КОМУНАЛЬНІ БАНКИ
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ
КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ
КОМУНІКАТИВНИЙ
КОМУНІКАТИВНІСТЬ
КОМУНІКАТОР
КОМУНІКАЦІЯ
КОМУТАНТ
КОМУТАЦІЙНІ ЧИСЛА
КОНВЕЄР
КОНВЕНЦІЇ
КОНВЕНЦІЙНЕ МИТО
КОНВЕНЦІЙНИЙ ТАРИФ
КОНВЕНЦІЙНІ СТАВКИ
КОНВЕНЦІЯ МОНЕТНА
КОНВЕРГЕНЦІЯ
КОНВЕРСІЙНА УГОДА
КОНВЕРСІЙНИЙ МАРКЕТИНГ
КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
КОНВЕРСІЯ
КОНВЕРСІЯ ВАЛЮТ і ЦІННИХ ПАПЕРІВ
КОНВЕРСІЯ ВОЄННОГО ВИРОБНИЦТВА
КОНВЕРСІЯ ЗВОРОТНА
КОНВЕРСІЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ
КОНВЕРСІЯ ПОЗИКИ
КОНВЕРТАЦІЯ
КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА
КОНВЕРТОВАНІ ФОНДИ
КОНВЕРТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
КОНВЕРТОВАНІСТЬ
КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ
КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВНУТРІШНЯ
КОНВЕРТОВАНІСТЬ ЗОВНІШНЯ
КОНВЕРТОР МОВИ
КОНГЛОМЕРАНТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
КОНГЛОМЕРАТ
КОНГЛОМЕРАТИВНЕ ЗЛИТТЯ
КОНДИЦІЙНІ ТОВАРИ
КОНДИЦІЯ
КОНДОМІНАТ
КОНДОМІНІМУМ
КОНДОР
КОНДУЇТ
КОНДУЇТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
КОНКРЕТНА ПРАЦЯ
КОНКУРЕНТ
КОНКУРЕНТ "РОЗБІРЛИВИЙ"
КОНКУРЕНТ "ТИГРОВИЙ"
КОНКУРЕНТ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ
КОНКУРЕНТ НЕПОСПІШАЮЧИЙ
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ
КОНКУРЕНЦІЯ
КОНКУРЕНЦІЯ ІДЕАЛЬНА
КОНКУРЕНЦІЯ МОНОПОЛІСТИЧНА
КОНКУРЕНЦІЯ НЕДОБРОСОВІСНА
КОНКУРЕНЦІЯ НЕДОСКОНАЛА
КОНКУРЕНЦІЯ НЕЦІНОВА
КОНКУРЕНЦІЯ ОЛІГОПОЛІСТИЧНА
КОНКУРЕНЦІЯ ХИЖАЦЬКА
КОНКУРЕНЦІЯ ЦІНОВА
КОНКУРЕНЦІЯ ЧИСТА
КОНКУРС
КОНКУРСАНТ
КОНОСАМЕНТ
КОНОСАМЕНТ ІМЕННИЙ
КОНОСАМЕНТ ІНДОСОВАНИЙ
КОНОСАМЕНТ НАСКРІЗНИЙ
КОНОСАМЕНТ НА ПРЕД'ЯВНИКА
КОНОСАМЕНТ "НЕЧИСТИЙ"
КОНОСАМЕНТ ЧАРТЕРНИЙ
КОНОСАМЕНТ "ЧИСТИЙ"
КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
КОНСЕКВЕНТНИЙ
КОНСЕНСУС
КОНСЕРВАЦІЯ
КОНСИГНАНТ
КОНСИГНАТОР
КОНСИГНАЦІЙНА ПОСТАВКА ТОВАРІВ
КОНСИГНАЦІЯ
КОНСОЛІ
КОНСОЛІДАЦІЯ
КОНСОЛІДАЦІЯ БОРГУ
КОНСОЛІДАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
КОНСОЛІДАЦІЯ ПОЗИК
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
КОНСОЛІДОВАНИЙ БОРГ
КОНСОЛІДОВАНИЙ БЮДЖЕТ
КОНСОЛІДОВАНИЙ РАХУНОК
КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА
КОНСОРЦІАЛЬНИЙ БАНК
КОНСОРЦІУМ
КОНСОРЦІУМ БАНКІВ
КОНСОРЦІУМ-ГАРАНТ
КОНСОРЦІУМНИЙ БАНК
КОНСПІРАЦІЯ
КОНСТАНТА
КОНСТАТАЦІЯ
КОНСТИТУАЛІЗМ
КОНСТИТУЦІЯ
КОНСУЛ
КОНСУЛЬСТВО
КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР
КОНСУЛЬСЬКІ РАНГИ
КОНСУЛЬТАНТ
КОНСУМЕНТ
КОНСЬЮМЕРИЗМ
КОНТАНГО
КОНТЕЙНЕР
КОНТИНГЕНТ
КОНТИНГЕНТ ТАРИФНИЙ
КОНТИНГЕНТНІ ДОГОВОРИ
КОНТИНГЕНТОВАНІ ПОДАТКИ
КОНТИНГЕНТУВАННЯ
КОНТИНГЕНТУВАННЯ ЕМІСІЇ
КОНТИРОВКА
КОНТО
КОНТОКОРЕНТ
КОНТОКОРЕНТНИЙ КРЕДИТ
КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК
КОНТОМАТ
КОНТОРА
КОНТО-СЕПАРАТО
КОНТР..., КОНТРА...
КОНТРАБАНДА
КОНТРАБРОКЕР
КОНТРАГЕНТИ
КОНТРАКТ
КОНТРАКТ БІРЖОВИЙ
КОНТРАКТ ВІДКРИТИЙ
КОНТРАКТ ГАРАНТІЙНИЙ
КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
КОНТРАКТ ЛОНГ
КОНТРАКТ ОБЛІГАЦІЙНИЙ
КОНТРАКТ СПОТ
КОНТРАКТ Ф'ЮЧЕРСНИЙ
КОНТРАКТАНТ
КОНТРАКТАЦІЯ
КОНТРАКТИВ
КОНТРАКТИВНИЙ РАХУНОК
КОНТРАКТНА СТАВКА
КОНТРАКТНИЙ ЛИСТ
КОНТРАКТНІ АСИГНУВАННЯ
КОНТРАРНІ РАХУНКИ
КОНТРАРНІ РАХУНКИ В БУХГАЛТЕРІЇ
КОНТРАКТУВАТИ
КОНТРАСИГНАЦІЯ
КОНТРАФАКЦІЯ
КОНТРОФЕРТА
КОНТРБАЛАНС
КОНТРИБУЦІЯ
КОНТРМАРКЕТИНГ
КОНТРОЛЕР
КОНТРОЛІНГ
КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ БАНКІВСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ВИБІРКОВИЙ
КОНТРОЛЬ КРЕДИТНИЙ
КОНТРОЛЬНА СУМА
КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ
КОНТРОЛЬОВАНА КОМПАНІЯ
КОНТРПАСИВНИЙ РАХУНОК
КОНТРПРОПОЗИЦІЯ
КОНФЕДЕРАЦЯ
КОНФЕКЦІОН
КОНФЕРЕНЦІЯ ООН З ТОРГІВЛІ і РОЗВИТКУ (ЮНКТАД)
КОНФІГУРАЦІЙНИЙ ФАЙЛ
КОНФІГУРАЦІЯ
КОНФІГУРАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
КОНФІДЕНЦІЙНИЙ
КОНФІДЕНЦІЙНІ ВІДОМОСТІ
КОНФІРМАЦІЙНИЙ ДІМ
КОНФІСКАЦІЯ
КОНФЛІКТ
КОНФОРМІЗМ
КОНФОРМНІСТЬ
КОНФРОНТАЦІЯ
КОНЦЕНТРАТОР
КОНЦЕНТРАЦІЯ
КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВ
КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
КОНЦЕНТРАЦІЯ ЕКСПОРТУ
КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ
КОНЦЕПЦІЯ
КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ
КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ
КОНЦЕРН
КОНЦЕРН БАНКІВСЬКИЙ
КОНЦЕРН МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНЦЕРН ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНЦЕСІОНЕР
КОНЦЕСІЯ
КОН'ЮНКТУРА
КОН'ЮНКТУРА ЕКОНОМІЧНА
КОН'ЮНКТУРА РИНКУ
КОН'ЮНКТУРА РИНКУ СТІЙКА
КОН'ЮНКТУРА РИНКУ СПРИЯТЛИВА
КОН'ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ
КОН'ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КООПЕРАТИВ
КООПЕРАТИВИ ВИРОБНИЧІ
КООПЕРАТИВИ СПОЖИВЧІ
КООПЕРАТИВНА ТОРГІВЛЯ
КООПЕРАЦІЯ
КООПЕРАЦІЯ КРЕДИТНА (КРЕДИТНІ СПІЛКИ)
КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ
КООПЕРАЦІЯ СПОЖИВЧА
КООПЕРУВАННЯ
КООПТАЦІЯ
КООРДИНАЦІЙНЕ БЮРО З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
КООРДИНАЦІЯ
КОПІЙКА
КОПІРАЙТ
КОПІЯ
КОПІЯ ДОКУМЕНТА
КОПІЯ НОТАРІАЛЬНА
КОРДОБА
КОРЕКТНІСТЬ ПРОГРАМИ
КОРЕКТУРА
КОРЕКЦІЯ
КОРЕЛЯЦІЯ
КОРЕСПОНДЕНТ
КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР
КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК
КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ КОМЕРЦІЙНА
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
КОРИГУВАННЯ
КОРИДОР ВАЛЮТНИЙ
КОРИСНА ЄМНІСТЬ НОСІЯ ДАНИХ
КОРИСТУВАННЯ
КОРІНЕЦЬ
КОРІНЕЦЬ АКЦІЇ
КОРНЕР
КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ
КОРПОРАТИВНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ
КОРПОРАТИВНІ СИМВОЛИ
КОРПОРАТИЗАЦІЯ
КОРПОРАТИЗМ
КОРПОРАЦІЯ
КОРПОРАЦІЯ СПРИЯННЯ ФЕРМЕРСЬКОМУ РУХОВІ ТА АГРОБІЗНЕСУ (КСФРА)
КОРПУС ГРОМАДЯН ЗА ДЕМОКРАТІЮ (КГД)
КОРПУС ЕКСПЕРТІВ-МАГІСТРІВ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
КОРУПЦІЯ
КОСМОПОЛІТ
КОСМОПОЛІТИЗМ
КОТИРУВАННЯ
КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ
КОТИРУВАННЯ БІРЖОВЕ
КОТИРУВАННЯ ВАЛЮТИ
КОТИРУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
КОТИРУВАННЯ КУРСІВ
КОТИРУВАННЯ ОБЛІГАЦІЙ
КОТИРУВАННЯ ОФІЦІЙНЕ
КОТИРУВАННЯ ТВЕРДЕ
КОТИРУВАННЯ ТОВАРНЕ
КОТИРУВАННЯ ЦІН
КОШИК ВАЛЮТ
КОШИК СПОЖИВЧИЙ
КОШТОРИС
КОШТОРИС ДОХОДІВ і ВИДАТКІВ
КОШТОРИС ЗАТРАТ
КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ
КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
КОШТОРИСНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
КОШТОРИСНА ЦІНА
КРАДІЖКА ...
КРАТ, ...КРАТІЯ
КРАХ
КРЕДИТ
КРЕДИТ
КРЕДИТ АВАЛЬНИЙ
КРЕДИТ АКЦЕПТНИЙ
КРЕДИТ БАНКІВСЬКИЙ
КРЕДИТ БЛАНКОВИЙ
КРЕДИТ ВІДКРИТИЙ
КРЕДИТ ГАРАНТОВАНИЙ
КРЕДИТ ДЕРЖАВНИЙ
КРЕДИТ ДОВГОСТРОКОВИЙ
КРЕДИТ ЕКСПОРТНИЙ
КРЕДИТ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ
КРЕДИТ ІПОТЕЧНИЙ
КРЕДИТ КОМЕРЦІЙНИЙ
КРЕДИТ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
КРЕДИТ КОНТОКОРЕНТНИЙ
КРЕДИТ ЛИХВАРСЬКИЙ
КРЕДИТ МІЖНАРОДНИЙ
КРЕДИТ НЕВІДКЛИКУВАНИЙ
КРЕДИТ-НОТА
КРЕДИТ ОНКОЛЬНИЙ
КРЕДИТ ПАРТНЕРСЬКИЙ
КРЕДИТ ПЛАТІЖНИЙ
КРЕДИТ РЕВОЛЬВЕРНИЙ
КРЕДИТ РОЛЛ-ОВЕРНИЙ
КРЕДИТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
КРЕДИТ СПОЖИВЧИЙ
КРЕДИТ СТЕНД БАЙ
КРЕДИТ ТОВАРНИЙ
КРЕДИТ УРЯДОВИЙ
КРЕДИТІВКА
КРЕДИТНА БЛОКАДА
КРЕДИТНА ДИСЦИПЛІНА
КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
КРЕДИТНА ЗАЯВКА
КРЕДИТНА КАРТКА (ВІЗА, МАСТЕР КАРД, АМЕРИКЕН ЕКСПРЕС)
КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ
КРЕДИТНА ЛІНІЯ
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
КРЕДИТНА СИСТЕМА
КРЕДИТНА СПІЛКА
КРЕДИТНЕ СТРАХУВАННЯ
КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО
КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ
КРЕДИТНИЙ РИЗИК
КРЕДИТНИЙ РИНОК
КРЕДИТНІ БІЛЕТИ
КРЕДИТНІ ГРОШІ
КРЕДИТНІ ОБМЕЖЕННЯ
КРЕДИТНІ ФОНДИ
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКОВІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
КРЕДИТОРИ
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ
КРЕДИТУВАННЯ
КРЕДИТУВАТИ
КРЕДО
КРИВА ЛАФЕРТА
КРИВА ЛОРЕНЦА
КРИВА ФІЛІПСА
КРИЗА
КРИЗА БІРЖОВА
КРИЗА ВАЛЮТНА
КРИЗА ЕКОНОМІЧНА
КРИЗА ФІНАНСОВА
КРИМІНАЛ
КРИМІНАЛІСТИКА
КРИПТОГРАФІЯ
КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ і ОРГАНІЗАЦІЙ
КРИТЕРІЙ
КРИТИКА
КРИТИЧНА МАСА
КРОНА
КРОР
КРОС-КОЕФІЦІЄНТ
КРОС-КУРС
КРОСОВА УГОДА
КРОС-ОВЕР
КРОС-УМОВИ
КРОС-ЧЕК
КРУГООБІГ ГРОШЕЙ
КРУГООБІГ КАПІТАЛУ
КРУЗЕЙРО
КРУП'Є
КСЕРОКС
КУЛАЖ
КУЛІСА
КУЛІСЬЄ
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА ВИРОБНИЦТВА
КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ
КУМУЛЯТИВНА АКЦІЯ
КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ
КУМУЛЯЦІЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ
КУНА
КУПЕЦТВО
КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОШЕЙ
КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
КУПІВЕЛЬНІ ФОНДИ НАСЕЛЕННЯ
КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
КУПОН
КУПОН ГАРАНТОВАНИЙ
КУПОН ЗМІННИЙ
КУПЮРА
КУРАТОР
КУР'ЄР
КУРС
КУРС АКЦІЙ
КУРС БІРЖОВИЙ
КУРС ВАЛЮТИ
КУРС ЕМІСІЙНИЙ
КУРС КАСОВИХ УГОД
КУРС НОМІНАЛЬНИЙ
КУРС ОБМІННИЙ
КУРС ОФІЦІЙНИЙ
КУРС ПАРИТЕТНИЙ
КУРС ПОТОЧНИЙ
КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ
КУРСОВА ВТРАТА
КУРСОВА РІЗНИЦЯ
КУРСОВИЙ ПРИБУТОК
КУРТАЖ
КУРТЬЄ
КУРУШ
КУСТАРІ
КУСТАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
КУСТАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
К'ЯТ

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія