Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНСОРЦІУМ-ГАРАНТ [КОНСОРЦИУМ-ГАРАНТ] - банківський консорціум, що надає Гарантію повернення отриманого кредиту.

КОНСОРЦІУМНИЙ БАНК [КОНСОРЦИУМНЫЙ БАНК] -Див. Банк консорціумний.

КОНСПІРАЦІЯ [КОНСПИРАЦИЯ] - су-воре дотримання та збереження таємниці (напр., особливо важливих наказів, ноу-хау).

КОНСТАНТА [КОНСТАНТА] - незмінна, постійна величина) - 1. Елемент мови, який займає єдине фіксоване (задане) значення. 2. Величина, яка в ході виконання програми має постійне значення.

КОНСТАТАЦІЯ [КОНСТАТАЦИЯ] - вста-новлення незаперечності існування якогось факту або явища, наявності чогось.

КОНСТИТУАЛІЗМ [КОНСТИТУАЛИЗМ] -. правовий статус особи, рішення проблем прав людини, забезпечення її честі і гідності.

КОНСТИТУЦІЯ [КОНСТИТУЦИЯ] - 1. У, Стародавньому Римі акти, котрі вида-вав імператор. 2. Основний закон держави, що закріплює державний, суспільний уст-рій, основні права та обов'язки громадян, регулює майнові, господарські і фінансові відносини юридичних і фізичних осіб, діяль-ність державних, судових органів, виборчу систему.

КОНСУЛ [КОНСУЛ] - 1. У Стародавньому Римі періоду республіки - найвища виборна посадова особа. 2. У су-часному міжнародному праві - посадова особа держави, що захищає її правові, еко-номічні та інші інтереси, а також своїх юри-дичних осіб, громадян в іншій країні.

КОНСУЛЬСТВО [КОНСУЛЬСТВО] - орган зовнішніх зносин однієї держави, представлений на території іншої і очолюваний консулом.

КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР [КОНСУЛЬСКИЙ СБОР] - платіж, що стягується відповідно до встановленого тарифу за дії (послуги), котрі консульська установа виконує (надає) на прохання громадян країни, яку вона представляє, або іноземних громадян.