Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМПАНІЯ СПОЖИВЧА ФІНАНСОВА [КОМПАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ФИНАНСОВАЯ] - фінансова компанія, котра здій-снює операції з фінансування фізичних осіб, здебільшого на безприбуткових засадах.

КОМПАНІЯ СТРАХОВА (КОМПАНИЯ СТРАХОВАЯ] -Див. Страхова компанія.

КОМПАНІЯ ТОРГОВА [КОМПАНИЯ ТОРГОВАЯ] - компанія, що здійснює в основному торговельну діяльність і надає відповідні послуги.

КОМПАНІЯ ФІНАНСОВА (КОМПАНИЯ ФИНАНСОВАЯ]-Див. Фінансова компанія.

КОМПАНІЯ ХОЛДИНГОВА [КОМПАНИЯ ХОЛДИНГОВАЯ] - Див. Холдингова компанія. КОМПАНЬЙОН [КОМПАНЬОН] - 1. Співвласник підприємства або установи, фірми у реалізації певної програ-ми, справи. 2. Співучасник будь-якої компа-нії, якоїсь справи.

КОМПЕНДІУМ [КОМПЕНДИУМ] - скорочений виклад основних положень наукових розро-бок, бізнесових програм.

КОМПЕНСАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ [КОМПЕНСАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ] - 1. Взаємовигідні поставки товарів чи обо-пільне забезпечення матеріальних інтересів контрагентів. 2. Операції, пов'язані з комер-ційними акціями з відшкодування збитків, додаткових непередбачених витрат, повер-нення боргів з метою виконання зобов'язань за договором.

КОМПЕНСАЦІЙНА ПОЗИКА [КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЗАЕМ] - позика, що надається державою в іноземній валюті в обмін на по-зику у вітчизняній валюті з метою запобі-гання валютного ризику і валютних обме-жень.

КОМПЕНСАЦІЙНА ТОРГІВЛЯ [КОМПЕНСАЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ] -система торгів-лі, за якою покупець товарів сплачує їх вар-тість поставками інших товарів. К.т. нале-жить головним чином до зовнішньої торгівлі.