Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНСУЛЬСЬКІ РАНГИ [КОНСУЛЬСКИЕ РАНГИ] - звання консулів, що пов'язані з їхнім службовим становищем, а саме: гене-ральний консул, консул, віце-консул, консу-льський агент. Вони очолюють відповідно генеральні консульства, консульства і кон-сульські агентства. Проте консули і віце-кон-сули можуть бути тільки заступниками або помічниками глав консульств вищих за них рангів.

КОНСУЛЬТАНТ [КОНСУЛЬТАНТ] - спеціа-ліст. що надає консультаційні послуги фірмі, консультує її керівників, менеджерів.

КОНСУМЕНТ [КОНСУМЕНТ] (від англ. con-sume - споживати) - споживач товарів і послуг.

КОНСЬЮМЕРИЗМ [КОНСЬЮМЕРИЗМ] (англ. consumerism - споживач) - організовані дії, акції, спільні програми щодо захисту ін-тересів споживачів товарів, послуг від сва-вілля здійснюваного недобросовісними то-варовиробниками, комерсантами, торгов-цями.

КОНТАНГО [КОНТАНГО] (англ. contango)- 1. Кон'юнктурна ситуація на біржі, коли ці-ни на наявний товар нижчі від цін на това-ри з обумовленим строком поставки і зрос-тають у міру збільшення строку поставки. 2. Винагорода (премія) брокеру за організацію відстрочки виконання договірних зобов'я-зань особою (підприємцем), що не могла їх своєчасно виконати внаслідок непередбаче-них причин.

КОНТЕЙНЕР [КОНТЕЙНЕР] (англ. container, від contain - вміщувати) - місткість, окре-мий змінний пристрій, скриня, кузов для зберігання або транспортування предметів, речей, товарів, вантажів.

КОНТИНГЕНТ [КОНТИНГЕНТ] (латин. con- tingens - той, що трапляється, стичний) - 1. Сукупність людей, що створюють однорід-ну групу, колектив, категорію. 2. У зовніш-ньоекономічних зв'язках - гранична нор-ма, що встановлюється державними орга-нами для експорту та імпорту, транзиту де-яких товарів у певні країни.

КОНТИНГЕНТ ТАРИФНИЙ [КОНТИНГЕНТ ТАРИФНЫЙ] - дозвіл на ввезення певної кількості товарів за зниженим митом або без мита.

КОНТИНГЕНТНІ ДОГОВОРИ (КОНТИНГЕНТНЫЕ ДОГОВОРЫ] - договори між кра-їнами, предметом яких є зовнішньоторго-вельні контингенти, а метою - гарантія можливості ввезення, вивезення або тран-зиту певного об'єму товарів.

КОНТИНГЕНТОВАНІ ПОДАТКИ [КОНТИНГЕНТИРОВАННЫЕ НАЛОГИ] -податки, за-гальна величина яких встановлюється в ці-лому, потім їх сума розподіляється між плат-никами податків.