Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБВИНУВАЧЕННЯ
ОБГОВОРЕННЯ
ОБГРУНТОВАНІСТЬ ПРОГНОЗУ
ОБЕР
ОБ'ЄДНАНИЙ РАХУНОК
ОБ'ЄДНАНІ НАЦІЇ
ОБ'ЄДНАННЯ
ОБ'ЄДНАННЯ ГОСПОДАРСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МЕРЕЖ
ОБ'ЄДНАННЯ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ (ОПУС)
ОБ'ЄКТ
ОБ'ЄКТ ВЛАСНОСТІ
ОБ'ЄКТ КРЕДИТУВАННЯ
ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ
ОБ'ЄКТ ПРАВА
ОБ'ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ОБ'ЄКТ ФІНАНСУВАННЯ
ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОБ'ЄКТИВІСТСЬКИЙ
ОБ'ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ
ОБ'ЄКТИВНИЙ
ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ
ОБ'ЄКТИВНІСТЬ
ОБІГ
ОБІГ БАНКНОТНИЙ
ОБІГ В ЕКОНОМІЦІ
ОБІГ ВЕКСЕЛЬНИЙ
ОБІГ ГРОШОВИЙ
ОБІГ ТОВАРІВ
ОБІГОВИЙ КАПІТАЛ
ОБІГОВІ КОШТИ
ОБІЗНАНА ОСОБА
ОБКЛАДАННЯ
ОБКЛАДНІ ПОДАТКИ
ОБЛАДНАННЯ
ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТЬ ВВОДУ-ВИВОДУ
ОБЛАСТЬ НАГРОМАДЖЕННЯ
ОБЛІГАЦІЇ
ОБЛІГАЦІЇ АКТИВНІ
ОБЛІГАЦІЇ БЕЗПЕЧНІ
ОБЛІГАЦІЇ БЕЗПРОЦЕНТНІ
ОБЛІГАЦІЇ ГАРАНТОВАНІ
ОБЛІГАЦІЇ ДЕРЖАВНІ
ОБЛІГАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВІ
ОБЛІГАЦІЇ ЖИТЛОВІ
ОБЛІГАЦІЇ ЗАСТАВНІ
ОБЛІГАЦІЇ ЗВОРОТНІ
ОБЛІГАЦІЇ 3 ПРАВОМ ДОСТРОКОВОГО ВИКУПУ
ОБЛІГАЦІЇ ІМЕННІ
ОБЛІГАЦІЇ ІПОТЕЧНІ
ОБЛІГАЦІЇ КОНВЕРТОВАНІ
ОБЛІГАЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ
ОБЛІГАЦІЇ "МОЛОДШІ"
ОБЛІГАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНІ
ОБЛІГАЦІЇ ПРОЦЕНТНІ
ОБЛІГАЦІЇ СЕРІЙНІ
ОБЛІГАЦІЙНА ПОЗИКА
ОБЛІГАЦІЯ ВІЧНА
ОБЛІГАЦІЯ ДИСКОНТНА
ОБЛІГАЦІЯ ДОХІДНА
ОБЛІГАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНА
ОБЛІГАЦІЯ ЗВИЧАЙНА
ОБЛІГАЦІЯ КУПОННА
ОБЛІГАЦІЯ НА ПРЕД'ЯВНИКА
ОБЛІГАЦІЯ СЕРІЙНА
ОБЛІГО
ОБЛІК
ОБЛІК АНАЛІТИЧНИЙ
ОБЛІК БОРГОВИХ ВИМОГ
ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК БЮДЖЕТНИЙ
ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ
ОБЛІК МАЙНА
ОБЛІК ПЕРВИННИЙ
ОБЛІК ФІНАНСОВИЙ
ОБЛІКОВА СТАВКА
ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕНТ
ОБЛІКОВИЙ ФАЙЛ
ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ОБМЕЖЕНЕ ДОРУЧЕННЯ
ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ
ОБМЕЖЕННЯ
ОБМЕЖЕННЯ НА МАКСИМІЗАЦІЮ ПРИБУТКУ
ОБМЕЖЕННЯ НЕТАРИФНІ
ОБМЕЖЕННЯ ТАРИФНІ
ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ КОНТРАКТ
ОБМІН
ОБМІН БЕЗВАЛЮТНИЙ
ОБМІННИЙ КУРС
ОБМІННИЙ КУРС ГНУЧКИЙ
ОБМІННИЙ КУРС НОМІНАЛЬНИЙ
ОБМІННИЙ КУРС ПЛАВАЮЧИЙ
ОБМІННИЙ КУРС РЕАЛЬНИЙ
ОБМІННИЙ КУРС ФІКСОВАНИЙ
ОБОВ'ЯЗКИ
ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТКА (ДОЛЯ)
ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ УЗГОДЖЕННЯ
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ РЕЗЕРВ БАНКІВ
ОБОЛ
ОБОРОТ
ОБОРОТ АКТИВІВ
ОБОРОТ БЕЗГОТІВКОВИЙ
ОБОРОТ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ
ОБОРОТ КАПІТАЛУ
ОБОРОТ ОПОДАТКОВУВАНИЙ
ОБОРОТ ОСНОВНИХ і ОБОРОТНИХ ФОНДІВ
ОБОРОТ ПЛАТІЖНИЙ
ОБОРОТ СТАДА
ОБОРОТИ ЗА ВКЛАДАМИ
ОБОРОТИ ЗАКЛЮЧНІ
ОБОРОТИ ЗА РАХУНКАМИ
ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ
ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
ОБОРОТНІ АКТИВИ
ОБОРОТНІ ДОКУМЕНТИ
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ
ОБОРОТНІ КОШТИ
ОБОРОТНІ ФОНДИ
ОБОРОТНІСТЬ
ОБОРОТНІСТЬ ВАЛЮТИ
ОБОРОТНІСТЬ ВКЛАДІВ
ОБОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ
ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
ОБОРОТНІСТЬ ТОВАРІВ
ОБРОБКА ДАНИХ
ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОБРОК
ОБСКУРАНТ
ОБСКУРАНТИЗМ
ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДАНИХ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМ
ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ
ОБСТРУКЦІЯ
ОБСЯГ
ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА
ОБСЯГ ПОПИТУ
ОБСЯГ ПРОПОЗИЦІЇ
ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ОБУМОВЛЕНИЙ КРЕДИТ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАТЕМАТИКА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА ПАРАЛЕЛЬНОЇ ДІЇ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
ОБЩИНА
ОВЕРБОТ
ОВЕРДРАФТ
ОВЕРСОЛД
ОВЕРТАЙМ
ОГЛЯД
ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС
ОДИНИЦІ ВИМІРУ
ОДИНИЦЯ
ОДИНИЦЯ ГРОШОВА
ОДИНИЦЯ ЗВІТНА
ОДИНИЦЯ КАЛЬКУЛЯЦІЙНА
ОДИНИЦЯ ОБКЛАДЕННЯ
ОДИНИЦЯ ОПОДАТКУВАННЯ
ОДИНИЦЯ ШТАТНА
ОДІОЗНИЙ
ОДНОГОЛОСНІСТЬ
ОДНОМАНІТНІСТЬ
ОДНООСІБНИК
ОДНОРАЗОВІ СТАТИСТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ
ОДНОРАЗОВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ
ОКАЗІЯ
ОКЛАД
ОКЛАД ПОСАДОВИЙ
ОКЛАДНИЙ ЛИСТ
ОКУПНІСТЬ ВИТРАТ
ОКУПНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
ОКУПНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
ОЛІГ.., ОЛІГО...
ОЛІГАРХІЯ
ОЛІГОПОЛІЯ
ОЛІГОПСОНІЯ
ОМ
ОМОЛОГАЦІЯ
ОНКОЛЬ
ОНКОЛЬНА УГОДА
ОНКОЛЬНИЙ КРЕДИТ
ОН ЛАЙН
ОНОВЛЕННЯ
ОПЕК
ОПЕРАНД
ОПЕРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ
ОПЕРАТИВНА ОБРОБКА
ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ
ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ОПЕРАТИВНИЙ
ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ОПЕРАТИВНИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
ОПЕРАТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК
ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК
ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ
ОПЕРАТОР
ОПЕРАТОР МОВИ
ОПЕРАЦІЇ АГЕНТСЬКІ
ОПЕРАЦІЇ АКТИВНІ
ОПЕРАЦІЇ АУТРАЙТ
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВСЬКІ
ОПЕРАЦІЇ БІРЖОВІ
ОПЕРАЦІЇ ВАЛЮТНІ
ОПЕРАЦІЇ ВЕНЧУРНІ
ОПЕРАЦІЇ ВНУТРІШНІ
ОПЕРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКІ
ОПЕРАЦІЇ ДЕПОЗИТНІ
ОПЕРАЦІЇ ДОВІРЧІ
ОПЕРАЦІЇ ЕМІСІЙНІ
ОПЕРАЦІЇ ЗАСТАВНІ
ОПЕРАЦІЇ 3 ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
ОПЕРАЦІЇ ІНТЕРВЕНЦІЙНІ
ОПЕРАЦІЇ КАСОВІ
ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНІ
ОПЕРАЦІЇ КОМІСІЙНІ
ОПЕРАЦІЇ КОНВЕРСІЙНІ
ОПЕРАЦІЇ КРЕДИТНІ
ОПЕРАЦІЇ ЛІЗИНГОВІ
ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ
ОПЕРАЦІЇ ОБЛІКОВІ
ОПЕРАЦІЇ ОФСЕТНІ
ОПЕРАЦІЇ ПАСИВНІ
ОПЕРАЦІЇ ПЕРЕКАЗНІ
ОПЕРАЦІЇ ПОЗАРИНКОВІ
ОПЕРАЦІЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ
ОПЕРАЦІЇ ПОТОЧНОГО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
ОПЕРАЦІЇ РЕЕКСПОРТНІ
ОПЕРАЦІЇ РЕІМПОРТНІ
ОПЕРАЦІЇ ТРАСТОВІ
ОПЕРАЦІЇ ФОНДОВІ
ОПЕРАЦІЇ ФОРВАРДНІ
ОПЕРАЦІЇ Ф'ЮЧЕРСНІ
ОПЕРАЦІЙНА КАРТА
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА
ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНІКА
ОПЕРАЦІЙНЕ ОБЧИСЛЕННЯ
ОПЕРАЦІЙНИЙ ВАЖІЛЬ
ОПЕРАЦІЙНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЗАЛ
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
ОПЕРАЦІЙНІ РАХУНКИ
ОПЕРАЦІЯ
ОПЕРАЦІЯ ВИРОБНИЧА
ОПЕРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНА
ОПИС АКЦІЙ
ОПИС БАЗИ ДАНИХ
ОПИС ДАНИХ
ОПИС МОВИ
ОПИТУВАННЯ
ОПІКУНСТВО
ОПЛАТА НАПЕРЕД
ОПЛАТА ОБЛІГАЦІЙ
ОПОДАТКОВАНІ ДОХОДИ
ОПОДАТКОВУВАНИЙ ОБОРОТ
ОПОДАТКУВАННЯ
ОПОДАТКУВАННЯ ПОДВІЙНЕ
ОПОДАТКУВАННЯ ПОСЕРЕДНЄ
ОПОДАТКУВАННЯ ПРОГРЕСИВНЕ
ОПОДАТКУВАННЯ ПРОПОРЦІЙНЕ
ОПОДАТКУВАННЯ ПРЯМЕ
ОПОЗИЦІЯ
ОПОНЕНТ
ОПОРТУНІЗМ
ОПТАНТ
ОПТАЦІЯ
ОПТИМАЛЬНА ЗАДАЧА
ОПТИМАЛЬНА ПАРТІЯ
ОПТИМАЛЬНИЙ
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІДПРИЄМСТВА
ОПТИМАЛЬНІ НОРМИ
ОПТИМАЛЬНІСТЬ
ОПТИМАЛЬНОСТІ КРИТЕРІЇ
ОПТИМІЗАТОР
ОПТИМІЗАЦІЯ
ОПТИМІЗМ
ОПТИМУМ
ОПТИЧНИЙ ДИСК
ОПТИЧНИЙ СКАНУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
ОПТОВА ЦІНА
ОПТОВИК
ОПЦІЙНА УГОДА
ОПЦІОН
ОПЦІОН АМЕРИКАНСЬКИЙ
ОПЦІОН БЕЗ ГРОШЕЙ
ОПЦІОН БЕЗ ПОКРИТТЯ
ОПЦІОН БІРЖОВИЙ
ОПЦІОН ВАЛЮТНИЙ
ОПЦІОН ВАНТАЖНИЙ
ОПЦІОН ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ОПЦІОН ТОЛИЙ
ОПЦІОН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ОПЦІОН ЗВИЧАЙНИЙ
ОПЦІОН КОЛЛ
ОПЦІОН МИНУЛИЙ
ОПЦІОН НА КУПІВЛЮ
ОПЦІОН НА ПРОДАЖ
ОПЦІОН НА ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ
ОПЦІОН НЕЗАСТРАХОВАНИЙ
ОПЦІОН ПАРИТЕТНИЙ
ОПЦІОН ПОДВІЙНИЙ
ОПЦІОН ПОКРИТИЙ
ОПЦІОН ПОКУПЦЯ
ОПЦІОН ПРИ ГРОШАХ
ОПЦІОН ПРИ СВОІХ
ОПЦІОН ПРОДАВЦЯ
ОПЦІОН ПУГ
ОПЦІОН Ф'ЮЧЕРСНИЙ
ОПЦІОН ЦИЛІНДРИЧНИЙ
ОПЦІОННИЙ СЕРТИФІКАТ
ОРАТОР
ОРГАН
ОРГАНИ ВЛАДИ
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІГРАМА
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ
ОРГАНІЗАЦІЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Й РОЗВИТКУ (ОЕСР)
ОРГАНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ОЄЕС)
ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ НАФТИ (ОПЕК)
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)
ОРГАНІЦИЗМ
ОРГАНІЧНА БУДОВА КАПІТАЛУ
ОРГТЕХНІКА
ОРДЕН
ОРДЕР
ОРДЕР ВАНТАЖНИЙ
ОРДЕР ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ
ОРДЕР ДЕЛІВЕРІ
ОРДЕР ЗАПЛІЧНИЙ
ОРДЕР ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ
ОРДЕРНА КНИГА
ОРДИНАРНИЙ
ОРЕНДА
ОРЕНДАР
ОРЕНДНА ПЛАТА
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ОРЕНДНИЙ ПІДРЯД
ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
ОРИГІНАЛ
ОРИГІНАЛЬНИЙ
ОРІЄНТАЦІЯ
ОРТ...
ОРТОДОКС
ОРТОДОКСАЛЬНІСТЬ
ОСАДНИКИ
ОСВІТА
ОСВІТНІ ВАУЧЕРИ
ОСЕРЕДОК
ОСІДАННЯ ВКЛАДІВ
ОСНОВНА СТАВКА ПРОЦЕНТА
ОСНОВНА СУМА БОРГУ
ОСНОВНА СУМА ОБЛІГАЦІЙ
ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ
ОСНОВНІ ФОНДИ
ОСОБА
ОСОБА ПІДЗВІТНА
ОСОБИСТА БАЗА ДАНИХ
ОСОБИСТА БІБЛІОТЕКА
ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ
ОСОБИСТЕ МАЙНО НАСЕЛЕННЯ
ОСОБИСТЕ ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
ОСОБИСТИЙ ДОХІД
ОСОБИСТИЙ НОМІНАЛЬНИЙ ДОХІД
ОСОБИСТИЙ РЕАЛЬНИЙ ДОХІД
ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ
ОСОБИСТІ ЗАОЩАДЖЕННЯ
ОСОБИСТІ СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ
ОСОБЛИВИЙ РАХУНОК
ОСОБЛИВІ НАРАДИ
ОСОБОВА КАРТОЧКА
ОСОБОВИЙ РАХУНОК
ОСТАРБАЙТЕР
ОФЕРЕНТ
ОФЕРТА
ОФЕРТА ВІЛЬНА
ОФЕРТА ТВЕРДА
ОФІС
ОФІЦІЙНА ОБЛІКОВА СТАВКА
ОФІЦІЙНИЙ
ОФІЦІЙНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС
ОФІЦІЙНИЙ КУРС ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
ОФІЦІЙНІ РЕЗЕРВНІ ОПЕРАЦІЇ
ОФІЦІЙНІСТЬ ДОКУМЕНТА
ОФСЕТНІ ОПЕРАЦІЇ
ОФШОР
ОФШОРНІ ЗОНИ
ОФШОРНІ КОМПАНІЇ
ОФШОРНІ ЦЕНТРИ
ОХОРОНА ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ОХОРОННА РОЗПИСКА
ОЦІНКА ВАРТОСТІ
ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЕЛИЧИН
ОЧІКУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНІ
ОЩАДНА КВОТА
ОЩАДНА НЕТТО-СТАВКА
ОЩАДНІ БАНКИ
ОЩАДНІ ВКЛАДИ
ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ
ОЩАДНІ УСТАНОВИ

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія