Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАГАЗИН ТОРГОВЕЛЬНИЙ
МАГАЗИНАЖ
МАГАТЕ
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
МАГІСТР
МАГІСТРАЛЬ
МАГІСТРАТ
МАГНАТИ
МАГНІТНА ГОЛОВКА
МАГНІТНИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
МАГНІТНИЙ ЗАПИС
МАЖОРИЗАЦІЯ
МАЖОРИТАРНИЙ
МАЙНО
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
МАЙНОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
МАЙНОВЕ ВИНАЙМАННЯ
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
МАЙНОВИЙ ПОДАТОК
МАЙНОВИЙ ЦЕНЗ
МАЙНОВІ ПРАВА
МАЙНОВІ СПОРИ
МАЙОРАТ
МАЙСТЕР
МАКЕТ
МАКЛЕР
МАКЛЕР КУРСОВИЙ
МАКЛЕР ОПЕРАЦІЙНИЙ
МАКЛЕР СТРАХОВИЙ
МАКЛЕРІАТ
МАКРО...
МАКРОЕКОНОМІКА
МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
МАКРОМОВА
МАКРОРІВЕНЬ
МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ
МАКРОСТРУКТУРА РИНКУ
МАКСИМАЛІЗМ
МАКСИМАЛЬНИЙ
МАКСИМУМ
МАКСІ
МАКУЛАТУРА
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО
МАЛИЙ БІЗНЕС
МАЛЬТУЗІАНСТВО
МАЛЬТУЗІАНСЬКА ПАСТКА
МАН
МАНАТ
МАНГОНІЗАЦІЯ
МАНДАТ
МАНДАТАРІЙ
МАНДРІВНИК
МАНЕВР
МАНЕВРУВАТИ
МАНІПУЛЮВАННЯ
МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ
МАНІПУЛЯЦІЯ
МАНІФЕСТ
МАНКІРУВАННЯ
МАНКО
МАНТО
МАНТО АКЦІЙНЕ
МАНУФАКТУРА
МАНЦИПАЦІЯ
МАРГІНАЛІЗМ
МАРГІНАЛІЇ
МАРГО
МАРЖА
МАРЖА БАНКІВСЬКА
МАРЖА ГАРАНТІЙНА
МАРЖА КРЕДИТНА
МАРЖА ПРИБУТКУ
МАРЖА СПЕКУЛЯЦІЙНА
МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХІД
МАРКА
МАРКА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
МАРКА ВИРОБНИЧА
МАРКА ТОРГОВА
МАРКЕТИНГ
МАРКЕТИНГ БАЗ ДАНИХ
МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ
МАРКЕТИНГ ВИРІВНЮАЛЬНИЙ (СИНХРОННИЙ МАРКЕТИНГ)
МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН
МАРКЕТИНГ ВНУТРІШНІЙ
МАРКЕТИНГ ГЛОБАЛЬНИЙ
МАРКЕТИНГ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
МАРКЕТИНГ ЗОВНІШНІЙ
МАРКЕТИНГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
МАРКЕТИНГ КОНВЕРСІЙНИЙ
МАРКЕТИНГ КОНЦЕНТРОВАНИЙ
МАРКЕТИНГ МАСОВИЙ
МАРКЕТИНГ МІКС
МАРКЕТИНГ ПІДТРИМУЮЧИЙ
МАРКЕТИНГ ПОНОВЛЮЮЧИЙ(РЕМАРКЕТИНГ)
МАРКЕТИНГ ПРОБНИЙ
МАРКЕТИНГ ПРОТИДІЮЧИЙ
МАРКЕТИНГ СТИМУЛЮЮЧИЙ
МАРКЕТИНГ СТРАТЕГІЧНИЙ
МАРКЕТИНГ СТРИМУЮЧИЙ (ДЕМАРКЕТИНГ)
МАРКЕТИНГ ЦІЛЬОВИЙ
МАРКЕТИНГ ЦІНОВИЙ
МАРКЕТИНГ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ
МАРКЕТИНГ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ
МАРКЕТИНГОВА БАЗА ДАНИХ
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (МІС)
МАРКЕТИНГОВА КОРОТКОЗОРІСТЬ
МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА
МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ
МАРКЕТИНГОВА СЛУЖБА ПІДПРИЄМСТВА
МАРКЕТИНГОВА СПРОМОЖНІСТЬ
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВИЙ АДАПТЕР
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ
МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН СТРАТЕГІЧНИЙ
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ТАКТИЧНИЙ
МАРКЕТМЕЙКЕР
МАРКІТАНТ
МАРКІРУВАННЯ, МАРКУВАННЯ
МАРКО
МАРОЧНИЙ ПРОДУКТ
МАРОЧНИЙ ТОВАР
МАРШРУТ
МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
МАСА
МАСА ГРОШОВА
МАСА КОНКУРСНА
МАСА КРИТИЧНА
МАСИВ ДАНИХ
МАСЛОСОЮЗ
МАС-МЕДІА
МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО
МАСОВЕ ЯВИЩЕ
МАСОНИ
МАСОНСТВО
МАСШТАБ
МАСШТАБ ВІДХИЛЕНЬ
МАСШТАБ ЦІН
МАТЕМАТИЗАЦІЯ
МАТЕРИНСЬКА КОМПАНІЯ
МАТЕРІАЛИ
МАТЕРІАЛИ В ДОРОЗІ
МАТЕРІАЛИ ДОПОМІЖНІ
МАТЕРІАЛИ ОСНОВНІ
МАТЕРІАЛІСТ
МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ
МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
МАТЕРІАЛОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
МАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ
МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБЛІК
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ
МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЕКОНОМІКИ
МАТРИКУЛ
МАТРИЦЯ СІТКОВА
МАТРИЦЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА
МАТРИЧНА МОДЕЛЬ
МАТРИЧНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
МАТРИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ
МАФІЯ
МАШИННА ГРАФІКА
МАШИННА КОМАНДА
МАШИННА МОВА
МАШИННИЙ НОСІЙ
МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД
МАШИННИЙ ЧАС
МАШИНО-ГОДИНА
МБРР
МЕГА...
МЕГАВАТ
МЕГАГЕРЦ
МЕГАПОЛІС
МЕГАТЕНДЕНЦІЯ
МЕГАТОННА
МЕГАЦИКЛ
МЕГОМ
МЕДАЛІСТ
МЕДАЛЬ
МЕДАЛЬЄР
МЕДЖЛІС
МЕДІАЦІЯ
МЕДІО
МЕДРЕСЕ
МЕЖА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
МЕЖА ЦІН
МЕЛІОРАТИВНИЙ КАДАСТР
МЕЛІОРАТИВНІ БАНКИ
МЕЛОН
МЕМОРАНДУМ
МЕМОРАНДУМ КОМПАНІЇ
МЕМОРІАЛ
МЕМОРІЯ
МЕНЕДЖЕР
МЕНЕДЖЕРИЗМ
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГУ
МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГІЧНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ ЦІЛЬОВИЙ
МЕНЮ
МЕР
МЕРЕЖА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
МЕРІЯ
МЕРКАНТИЛІЗМ
МЕРКАНТИЛЬНИЙ
МЕРКАНТИЛЬНІСТЬ
МЕРЧАНДАЙЗИНГ
МЕРТВА КОМІСІЯ
МЕРТВА РЕНТА
МЕРТВА ТОЧКА
МЕТА
МЕТАІНФОРМАЦІЯ
МЕТАЛЕВА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ
МЕТАЛЕВИЙ ГРОШОВИЙ СТАНДАРТ
МЕТАМОВА
МЕТАПРОГРАМА
МЕТАФАЙЛ
МЕТОД
МЕТОД АНАЛОГІЙ
МЕТОД ВИЛУЧЕННЯ ТА ІН'ЄКЦІЙ
МЕТОД ВИТРАТИ-ВИПУСК
МЕТОД ВПЛИВУ
МЕТОД ДЕЛЬФІ
МЕТОД ДЕЛЬФІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
МЕТОД ДЕЛЬФІ МОЗКОВОГО ШТУРМУ
МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МЕТОД КРИТИЧНОГО ШЛЯХУ
МЕТОД ЛІФО
МЕТОД МОМЕНТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
МЕТОД МОРФОЛОГІЧНИЙ
МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МЕТОД РАНЖИРУВАННЯ
МЕТОД РЕАКТИВНОГО РЕАГУВАННЯ
МЕТОД СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ
МЕТОД СИНЕКТИКА
МЕТОД СИРОВИННИХ БАЛАНСІВ
МЕТОД УМОВНИХ ОДИНИЦЬ
МЕТОД ФІФО
МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИЙ
МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИТРАТНИЙ
МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ КОНТРАКТНИЙ
МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНИЙ
МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ РИНКОВИЙ
МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИЗМ
МЕТОДИКА
МЕТОДОЛОГІЯ
МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ
МЕТР
МЕТР
МЕТРДОТЕЛЬ
МЕТРИКА
МЕТРИКАЛЬНІ КНИГИ
МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР
МЕТРИЧНІ КНИГИ
МЕТРІЯ
МЕТРОЛОГІЯ
МЕТРОПОЛІЯ
МЕХАНІЗАЦІЯ
МЕХАНІЗМ
МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
МЕХАНІЗМ ГРОШОВОЇ ТРАНСМІСІЇ
МЕХАНІЗМ РИНКОВИЙ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
МЕЦЕНАТ
МЕЦЕНАТСТВО
МИЛЯ
МИНУЛА ПРАЦЯ
МИСЛЕННЯ
МИСТЕЦТВО КОМЕРЦІЙНЕ
МИТА БІРЖОВІ
МИТА ДОРОЖНІ
МИТНА БАНДЕРОЛЬ
МИТНА БЛОКАДА
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
МИТНА КОНВЕНЦІЯ
МИТНА ПОЛІТИКА
МИТНИЙ КОДЕКС
МИТНИЙ КОРДОН
МИТНИЙ ОГЛЯД
МИТНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ
МИТНИЙ СКЛАД
МИТНИЙ СОЮЗ
МИТНИЙ ТАРИФ
МИТНИЦЯ
МИТНІ ПІЛЬГИ
МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
МИТО
МИТО ДЕРЖАВНЕ
МИТО ЗВОРОТНЕ
МИША
МІГРАЦІЯ
МІГРАЦІЯ БЕЗПОВОРОТНА
МІГРАЦІЯ ВНУТРІШНЯ
МІГРАЦІЯ ГРОШЕЙ
МІГРАЦІЯ ЗОВНІШНЯ
МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ
МІГРАЦІЯ МАЯТНИКОВА
МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
МІГРАЦІЯ СЕЗОННА
МІГРАЦІЯ ЧАСОВА
МІДНИЙ БУНТ
МІЖБАНКІВСЬКИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК
МІЖБАНКІВСЬКИЙ ДЕПОЗИТ
МІЖБАНКІВСЬКИЙ ОПТОВИЙ РИНОК
МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК
МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ'ЯЗКИ
МІЖГАЛУЗЕВІ КОМПЛЕКСИ
МІЖДЕРЖАВНІ ФОНДИ
МІЖМЕРЕЖНИЙ ПРОЦЕСОР
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ (МАР)
МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ
МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ (МЕФ)
МІЖНАРОДНА МАКРОЕКОНОМІКА
МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ (МОЄ)
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ (МОП)
МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ
МІЖНАРОДНА ПОДАТКОВА АСОЦІАЦІЯ
МІЖНАРОДНА СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ (МСУП)
МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА
МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (МТО)
МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ З ДОКУМЕНТАЦІЇ (МФД)
МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ФОНДОВИХ БІРЖ
МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (МФК)
МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ, ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
МІЖНАРОДНЕ БЮРО МІРИ і ВАГИ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД(МВФ)
МІЖНАРОДНИЙ ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ
МІЖНАРОДНИЙ КОРПУС ЕКСПЕРТІВ-ДОБРОВОЛЬЦІВ (МКЕД)
МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ
МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КРЕДИТІВ
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОЗИКОВИХ КАПІТАЛІВ
МІЖНАРОДНИЙ РОЗПОДІЛ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
МІЖНАРОДНИЙ ТОРГОВИЙ СЕРТИФІКАТ
МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТ
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ"
МІЖНАРОДНІ АУКЦІОНИ
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ РЕСУРСИ
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
МІЖНАРОДНІ МОНОПОЛІЇ
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКОВІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ, СТВОРЕННЮ І ПІДТРИМЦІ  МАЛОГО і СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ ЗАСОБИ
МІЖНАРОДНІ ПОЇЗДКИ
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ГРОШОВІ ОДИНИЦІ
МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕРИ
МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ УГОДИ
МІЖНАРОДНІ ТОРГИ
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ
МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИЙ СОЮЗ
МІЖУРЯДОВА ПОЗИКА
МІЖЧАСОВА ТОРГІВЛЯ
МІЗАНТРОП
МІЗЕРНИЙ
МІКРО...
МІКРОЕКОНОМІКА
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
МІКРОМАРКЕТИНГ
МІКРОПРОГРАМА
МІКРОПРОЦЕС
МІКРОПРОЦЕСОР

МІКРОРІШЕННЯ
МІКРОСЕГМЕНТАЦІЯ
МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ
МІКРОСОЦІОЛОГІЯ
МІКРОСТРУКТУРА
МІКРОСТРУКТУРА РИНКУ
МІКРОФІЛЬМ
МІКС-ФОНД
МІЛІ...
МІЛІЦІЯ
МІЛЬ
МІЛЬЄМ
МІЛЬЙОНЕР
МІЛЬЯРДЕР
МІНІ
МІНІМАКС
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
МІНІМАЛЬНА ЦІНА
МІНІМАЛЬНЕ ВІДХИЛЕННЯ
МІНІМАЛЬНИЙ
МІНІМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК
МІНІМІЗАЦІЯ
МІНІМУМ НЕОПОДАТКОВУВАНИЙ
МІНІСТЕРСТВО
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ГАЛУЗЕВЕ
МІНІСТЕРСТВО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ
МІНОВА ВАРТІСТЬ
МІНОРАТ
МІРА
МІРА ВАРТОСТІ
МІРИ
МІСІОНЕР
МІСІЯ
МІСІЯ ДИПЛОМАТИЧНА
МІСТИФІКАЦІЯ
МІСТО
МІСЦЕ БРОКЕРСЬКЕ
МІСЦЕ НА БІРЖІ
МІСЦЕ РОБОЧЕ
МІСЦЕВЕ ГОСПОДАРСТВО
МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ і ЗБОРИ
МІСЬКІ ЗЕМЛІ
МІСЯЦЬ КОНТРАКТНИЙ
МІСЯЦЬ НАЙБЛИЖЧИЙ
МІТИНГ
МІТКА (ПОЗНАЧКА) ВЕКСЕЛЬНА
МІЩАНСТВО
МНЕМОНІКА, МНЕМОТЕХНІКА
МНОЖИННІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
МОБІЛІЗАЦІЯ
МОБІЛЬНИЙ
МОБІЛЬНИЙ ФАКТОР
МОБІЛЬНІСТЬ
МОБІЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНА
МОВА АСЕМБЛЕРА
МОВА ВИЗНАЧЕННЯ ДАНИХ
МОВА ВИСОКОГО РІВНЯ
МОВА ДЕКЛАРАТИВНА
МОВА ДЕСКРИПТОРНА ІНФОРМАЦІЙНА
МОВА ЗАПИТІВ
МОВА ІМПЕРАТИВНА
МОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА
МОВА КОМАНДНА
МОВА МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ
МОВА ОПИСАННЯ ДАНИХ
МОВА ПРОГРАМУВАННЯ
МОВА ПРОЦЕДУРНА
МОВА УНІВЕРСАЛЬНА
МОВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
МОВНИЙ ПРОЦЕСОР
МОВНІ ШТАМПИ
МОДА
МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
МОДЕЛІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНІ
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
МОДЕЛЬ
МОДЕЛЬ ДАНИХ
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНА
МОДЕЛЮВАННЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
МОДЕЛЮЮЧИЙ ПРИЛАД
МОДЕМ
МОДЕРНІЗАЦІЯ
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
МОДЕРНІЗУВАТИ
МОДУС
МОДУС ВІВЕНДІ
МОЗКОВА АТАКА
МОЗКОВИЙ ТРЕСТ
МОЗКОВИЙ ШТУРМ
МОЛОДШИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ
МОЛОДШИЙ ЦІННИЙ ПАПІР
МОМЕ
МОНАРХІЗМ
МОНАРХІЯ
МОНАТ
МОНЕТА
МОНЕТА РОЗМІННА
МОНЕТАРИЗМ
МОНЕТАРНЕ ПРАВИЛО

МОНЕТНИЙ ДВІР
МОНЕТНИЙ ПАРИТЕТ
МОНІТОРИНГ
МОНО
МОНОГАМІЯ
МОНОГІНІЯ
МОНОГРАФІЯ
МОНОКУЛЬТУРА
МОНОМЕТАЛІЗМ
МОНОПОЛІСТ
МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ
МОНОПОЛІСТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ
МОНОПОЛІЯ
МОНОПОЛІЯ ВІДКРИТА
МОНОПОЛІЯ ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
МОНОПОЛІЯ ЗАКРИТА
МОНОПОЛІЯ ПРИРОДНА
МОНОПОЛІЯ ЧИСТА
МОНОПОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МОНОПОЛЬНА РЕНТА
МОНОПОЛЬНА ЦІНА
МОНОПОЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ
МОНОПОЛЬНЕ УТВОРЕННЯ
МОНОПОЛЬНИЙ ПРИБУТОК
МОНОПСОНІЯ
МОРАЛІЗУВАТИ
МОРАЛЬ
МОРАЛЬНЕ СТАРІННЯ
МОРАЛЬНИЙ ВПЛИВ
МОРАЛЬНИЙ ЗБИТОК
МОРАЛЬНИЙ ЗНОС
МОРАЛЬНИЙ ЗНОС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
МОРАТОРІЙ
МОРСЬКЕ ПРАВО
МОРФОЛОГІЧНА МАТРИЦЯ
МОРФОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ
МОТЕЛЬ
МОТИВ
МОТИВАЦІЯ
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ
МОТИВУВАННЯ
МУЛЬТИВАЛЮТНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМ
МУЛЬТИМАРКИ
МУЛЬТИ-МЕДІА
МУЛЬТИМІЛЬЙОНЕР
МУЛЬТИПАК
МУЛЬТИПЛЕКСНИЙ ПРОГНОЗ
МУЛЬТИПЛІКАТОР
МУЛЬТИПЛІКАТОР ВНУТРІШНЬОГО ДОХОДУ
МУЛЬТИПЛІКАТОР ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
МУНІЦИПАЛИ
МУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ
МУНІЦИПАЛІТЕТИ
МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ
МУНІЦИПАЛЬНІ ОРГАНИ

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія