Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОТИВ [МОТИВ] - свідоме спонукання до дії для задоволення будь-якої потреби людини. Ви-никаючи на основі потреби, М. відображає її більш або менш адекватно. М. є обґрунту-ванням вольової дії, відображає ставлення людини до вимог суспільства. Він відіграє важливу роль в оцінці дій і вчинків, від цього залежить, який суб'єктивний зміст має дія цієї людини. Напр., основним М. передкупі-вельних пошуків є бажання зробити най-кращий вибір. Безперервний пошук може мотивуватись бажанням створити базу да- них і використовувати її в майбутньому для прийняття рішень.

МОТИВАЦІЯ [МОТИВАЦИЯ] -причина, яка спонукає економічного суб'єкта до діяльності для досягнення певної мети, наявність інте-ресу до цієї діяльності й способів її реалізації.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ [МОТИВАЦИЯ ТРУДА] - процес цілеспрямованого формування у лю-дей зацікавленого ставлення до праці та її результатів.

МОТИВУВАННЯ [МОТИВИРОВАНИЕ] - метод психологічного впливу, заснований на використанні наявних або створених но-вих мотивів.

МУЛЬТИВАЛЮТНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (МУЛЬТИВАЛЮТНЫЕ ОГОВОРКИ] - різновид ва-лютних застережень, які передбачають пе-рерахунки суми платежу на випадок кон'юн-ктурних змін середньоарифметичного курсу найстабільніших валют стосовно валюти платежу.

МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМ [МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ] - організація міжнародних відносин, що ґрунтується на механізмах, які дозволяють кожній країні користуватися при-вілеями у відносинах з усіма партнерами.

МУЛЬТИМАРКИ [МУЛЬТИМАРКИ] - нові модифіковані товарні марки тієї ж товарної категорії, одного призначення, але інших різновидів.

МУЛЬТИ-МЕДІА [МУЛЬТИ-МЕДИА] - об'єднання і одночасне використання при реалізації певних заходів (програм) багатьох засобів масової інформації для інформуван-ня широкого загалу населення чи його пев-них соціальних груп.

МУЛЬТИМІЛЬЙОНЕР [МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР] -власник особливо великого капіталу, багатства, надмільйонер.

МУЛЬТИПАК [МУЛЬТИПАК] - паку-вальний контейнер, у якому містяться різні види індивідуально упакованих товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія