Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОВА ЗАПИТІВ [ЯЗЫК ЗАПРОСОВ] - мо-ва, що забезпечує взаємодію з інформацій-ною системою.

МОВА ІМПЕРАТИВНА [ЯЗЫК ИМПЕРАТИВНЫЙ] -Див. Імперативна мова.

МОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА [ЯЗЫК ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ] -Див. Інформаційно-пошукова мова.

МОВА КОМАНДНА [ЯЗЫК КОМАНДНЫЙ] -Див. Командна мова.

МОВА МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ [ЯЗЫК МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДАННЫМИ] - мова, призначена для формування запитів на по-шук даних або обмін даними між приклад-ною програмою і базою даних, а також для розширення мови програмування.

МОВА ОПИСАННЯ ДАНИХ [ЯЗЫК ОПИСАННЯ ДАННЫХ] - мова, що призначена для описання схем баз даних.

МОВА ПРОГРАМУВАННЯ [ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ] -штучна мова, призна-чена для генерації або написання програм.

МОВА ПРОЦЕДУРНА (ЯЗЫК ПРОЦЕДУРНЫЙ] -Див. Процедурна мова.

МОВА УНІВЕРСАЛЬНА [ЯЗЫК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ] - мова програмування, що має широкий діапазон застосування і дає мож-ливість описувати задачі з різних предмет-них галузей, а також підтримується на різ-них ЕОМ і різних операційних системах.

МОВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ [ЯЗЫКОВАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ] - вживання в офіцій-ному спілкуванні лексики, ділової загаль-ноприйнятої мови, позбавленої емоційного забарвлення книжкової мови, загальновжи-ваної професійної термінології, недопущен-ня слів і словосполучень, що не несуть логіч-ного навантаження.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія