Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МИСЛЕННЯ [МЫШЛЕНИЕ] - процес ак-тивного, цілеспрямованого, узагальненого. опосередкованого, суттєвого та системного відтворення дійсності і вирішення проблем її творчого перетворення в таких логічних формах, як поняття, судження, логічні вис-новки, категорії.

МИСТЕЦТВО КОМЕРЦІЙНЕ [ИСКУССТВО КОММЕРЧЕСКОЕ] - сукупність знань, при-йомів і методів, завдяки яким підприємець може ефективно вести справу.

МИТА БІРЖОВІ [ПОШЛИНЫ БИРЖЕВЫЕ] - плата, що стягується біржовим комітетом із членів та відвідувачів біржі за право здійс-нювати біржові угоди.

МИТА ДОРОЖНІ [ПОШЛИНЫ ДОРОЖНЫЕ] - вид внутрішнього мита, що спла-чується за проїзд транспорту, перевезення вантажів, перегін худоби по дорозі, водними шляхами, через переправи, мости.

МИТНА БАНДЕРОЛЬ [ТАМОЖЕННАЯ БАНДЕРОЛЬ] - наклейка на то-варі, що свідчить про сплату мита або акцизу.

МИТНА БЛОКАДА [ТАМОЖЕННАЯ БЛОКАДА] - економічна ізоляція одних держав ін-шими державами шляхом встановлення надвисоких митних тарифів, створення митних бар'єрів.

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ [ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ] -Див. Декларація митна.

МИТНА КОНВЕНЦІЯ [ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ] - міжнародний договір, де зазна-чаються принципи митного режиму, конт-ролю і митних зборів між країнами, що при-єдналися до конвенції.

МИТНА ПОЛІТИКА [ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА] - сукупність заходів щодо економічної охорони державного кордону, які поляга-ють у контролі за ввезенням іноземних і вивезенням вітчизняних товарів, майна, валюти, цінностей в інші країни шляхом оподаткування їх митом та іншими зборами при транспортуванні через кордон або за-борони їх до ввезення чи вивезення.

МИТНИЙ КОДЕКС [ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС] - зведення законодавчих актів, що регулюють організацію і діяльність митних органів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія