Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МОНЕТА РОЗМІННА [МОНЕТА РАЗМЕННАЯ] - дрібна металева монета, що вико-ристовується здебільшого для розміну папе-рових купюр,

МОНЕТАРИЗМ [МОНЕТАРИЗМ] -економіч-на теорія, згідно з якою визначальну роль в економічних процесах відіграє кількість гро-шей в обігу і зв'язок грошової маси й товар-ної. Прибічники М. вважають, що головним засобом впливу на економічні процеси є ре-гулювання грошової емісії, валютний курс національної грошової одиниці, податкові ставки, кредитний процент, митні тарифи.

МОНЕТАРНЕ ПРАВИЛО [МОНЕТАРНОЕ ПРАВИЛО] - згідно з цим правилом маса грошей в обігу щорічно має збільшуватись темпами, рівними потенціальному темпу зростання валового національного продук-ту. Для країн з розвиненою економікою він дорівнює 3-5 %.

МОНЕТНИЙ ДВІР [МОНЕТНЫЙ ДВОР] - державне підприємство, що чеканить моне-ти. Тут же виготовляють ордени, медалі, ін-ші металеві відзнаки.

МОНЕТНИЙ ПАРИТЕТ [МОНЕТНЫЙ ПАРИТЕТ] - співвідношення золотого й срібно-го вмісту в грошових одиницях двох країн, що дає змогу встановити обмінний курс кожної з них стосовно іншої.

МОНІТОРИНГ [МОНИТОРИНГ] (від латин. топііог - той, що наглядає) - складова уп-равління економічними об'єктами, що поля-гає в систематичному аналізі їхньої діяль-ності, вивченні стану справ.

МОНО [МОНО] - у складних словах відповідає понят-тям "одне", "єдине" (напр.. моногібрид, мо-нографія).

МОНОГАМІЯ [МОНОГАМИЯ] - одношлюб-ність; форма шлюбу та сім'ї, міцний союз чоловіка і дружини разом з їхніми дітьми.

МОНОГІНІЯ [МОНОГИНИЯ] - одножонство.

МОНОГРАФІЯ [МОНОГРАФИЯ] -ґрунтовне наукове дослідження, авторська праця, у якій висвітлюється одна важлива тема, проблема.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія