Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НА ВИМОГУ
НАБІР
НАБІР ДАНИХ
НАБІР КОМАНД
НАВІГАЦІЯ
НАВМИСНИЙ ДЕМПІНГ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ
НАГЛЯД
НАГРОМАДЖЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАГРОМАДЖЕНИЙ ЗНОС
НАГРОМАДЖЕНИЙ ПРОЦЕНТ
НАГРОМАДЖЕННЯ
НАГРОМАДЖЕННЯ ГРОШОВІ
НАДАННЯ ПОЗИК
НАДБАВКА
НАДБУДОВА
НАДІЙНИЙ ПАПІР
НАДІЙНІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ РИНКУ
НАДІЛ
НАДЛИШКИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
НАДЛИШКИ ТОВАРНИХ ЦІННОСТЕЙ
НАДЛИШКОВА ІНФОРМАЦІЯ
НАДЛИШКОВА ПРОПОЗИЦІЯ
НАДЛИШКОВИЙ КОД
НАДЛИШКОВИЙ ПОДАТКОВИЙ ТЯГАР
НАДЛИШКОВИЙ ПОПИТ
НАДЛИШКОВІ ПОТУЖНОСТІ
НАДЛИШКОВІ РЕЗЕРВИ
НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА
НАДЛИШОК ДЛЯ ПОКУПЦЯ
НАДЛИШОК КАПІТАЛУ
НАДЛИШОК КАСОВОЇ ГОТІВКИ
НАДЛИШОК КРЕДИТУ
НАДЛИШОК У СТРАХУВАННІ
НАДНОРМАТИВНІ ЗАПАСИ
НАДПЛАНОВИЙ ПРИБУТОК
НАДПРИБУТОК
НАДУРОЧНА РОБОТА
НАЙБІЛЬШЕ СПРИЯННЯ
НАЙМАНА ПРАЦЯ
НАЙМЕННИК
НАЙМИТ
НАЙМОДАВЕЦЬ
НАЙОМ
НАКАЗ
НАПОЛЕОНДОР
НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ
НАРОДНА ТОРГІВЛЯ
НАРОДНЕ БАГАТСТВО
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
НАРОДНІ БАНКИ
НАРОЩУВАННЯ
НАРЯД
НАРЯД НА РОБОТУ
НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ
НАСКОК НА БАНК
НАСТУПНИЦТВО
НАТУРА
НАТУРАЛІЗАЦІЯ
НАТУРАЛІЗУВАТИСЯ
НАТУРАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ КРЕДИТУ
НАТУРАЛЬНА МОНОПОЛІЯ
НАТУРАЛЬНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ
НАТУРАЛЬНА ФОРМА ПРОДУКТУ
НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
НАТУРАЛЬНЕ ЧИСЛО
НАТУРАЛЬНИЙ ВИРАЗ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НАТУРАЛЬНИЙ ПОДАТОК
НАТУРАЛЬНІ ВИМІРЮВАЧІ
НАТУРАЛЬНІ ПОВИННОСТІ
НАТУРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
НАТУРАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ
НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ (НВО)
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ (НТР)
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС (НТП)
НАУКОЄМНІ ГАЛУЗІ
НАУКОЄМНІСТЬ
НАФТОДОЛАРИ
НАЦІНКА ДИЛЕРА
НАЦІНКИ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛІЗМ ЕКОНОМІЧНИЙ
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ПРОТЕКЦІОНІЗМ
НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
НАЦІОНАЛЬНА САМОДОСТАТНІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 3 ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ
НАЦІОНАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ
НАЦІОНАЛЬНІ БАНКИ
НАЦІОНАЛЬНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ
НАЦІЯ
НЕВИДИМА ТОРГІВЛЯ
НЕВИДИМИЙ ЕКСПОРТ (ІМПОРТ)
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
НЕВИРОБНИЧА СФЕРА
НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ
НЕВИРОБНИЧІ ПОСЛУГИ
НЕВИРОБНИЧІ ФОНДИ
НЕВІДКЛАДНІ ПОТРЕБИ
НЕГАТИВНИЙ
НЕГАТИВНИЙ ПОПИТ
НЕГАТИВНИЙ ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ
НЕГЛАСНІ, НЕОПРИЛЮДНЕНІ ТОРГИ
НЕГОЦІАНТ
НЕГОЦІАЦІЯ
НЕГОЦІАЦІЯ ТРАТТ
НЕДІЛЯ
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ
НЕДОЇМКА
НЕДОПОСТАЧАННЯ
НЕДОСТАЧА
НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕПУТАТА
НЕЕЛАСТИЧНИЙ ПОПИТ
НЕЖИТЛОВА СПОРУДА
НЕЗАБЕЗПЕЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НЕЗАБЕЗПЕЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПОЗИЧОК
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО
НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО
НЕЗАЙМАНА ПОЗИКА
НЕЗАКОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДАНИХ
НЕЗВОРОТНІ ВИТРАТИ
НЕЗДОЛАННА СИЛА
НЕЗМІННІ ЦІНИ
НЕЙСПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ
НЕЙТРАЛІТЕТ
НЕЙТРАЛЬНИЙ РІСТ ТОРГІВЛІ
НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
НЕКОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА
НЕЛІКВІДИ
НЕЛІМІТОВАНА ЧЕКОВА КНИЖКА
НЕМАТЕРІАЛЬНІ (НЕВІДЧУТНІ) ЦІННОСТІ
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
НЕНОРМОВАНИЙ ЧАС
НЕНОРМОВАНІ АКТИВИ
НЕНОРМОВАНІ ОБОРОТНІ КОШТИ
НЕО...
НЕОБІЗНАНІСТЬ
НЕОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НЕОБОРОТНА ВАЛЮТА
НЕОБОРОТНІСТЬ
НЕОБХІДНА ПРАЦЯ
НЕОБХІДНИЙ ПРОДУКТ
НЕОБХІДНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
НЕОКЛАСИЦИЗМ
НЕОПЛАЧЕНІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ
НЕОПОДАТКОВУВАНИЙ МІНІМУМ
НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ
НЕОФОРМЛЕНІ ВІДВАНТАЖЕННЯ
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ
НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
НЕПОДІЛЬНИЙ АННУЇТЕТ
НЕПОТИЗМ
НЕПРАВОМІРНІ УГОДИ МІЖ ПІДПРИЄМЦЯМИ
НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
НЕПРОДУКТИВНА ПРАЦЯ
НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ
НЕПРЯМІ ВИТРАТИ
НЕПРЯМІ ПОДАТКИ
НЕРАЦІОНАЛЬНИЙ ПОПИТ
НЕРАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ ПОПИТ
НЕРЕЗИДЕНТИ
НЕРИНКОВІ ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
НЕРОЗДІЛЬНЕ СПІВВОЛОДІННЯ
НЕРОЗМІННІ БАНКНОТИ
НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК
НЕРУХОМІ ВКЛАДИ
НЕРУХОМІСТЬ
НЕСПРОМОЖНИЙ БОРЖНИК
НЕСПРОМОЖНІСТЬ
НЕТАРИФНІ БАР'ЄРИ
НЕТАРИФНІ ОБМЕЖЕННЯ
НЕТОВАРНЕ СПОЖИВАННЯ
НЕТОВАРНИЙ РАХУНОК
НЕТОВАРНІ ПЛАТЕЖІ
НЕТТІНГ
НЕТТО
НЕТТО-АКТИВИ
НЕТТО-ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ
НЕТТО-ДОХІД
НЕТТО-ПРИБУТОК
НЕТТО-ПРОЦЕНТИ
НЕТТО-СТАВКА
НЕУСТОЙКА
НЕУСУВНІ ВИТРАТИ
НЕФОРМАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
НЕФОРМАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
НЕФУНДОВАНІ ПОЗИКИ
НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА
НЕЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ
НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ ПОПИТУ і ПРОПОЗИЦІЇ
НЕЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ
НІГІЛІЗМ
НІГІЛІСТ
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД, ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ і СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У МЕЖАХ ПРОГРАМИ "ТРАНСФОРМ" УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ
НОВА ТЕХНІКА
НОВАТОР
НОВАТОРСТВО
НОВАЦІЯ
НОГАТА
НОЖИЦІ ЦІН
НОМЕНКЛАТУРА
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ
НОМЕНКЛАТУРА-ЦІННИК
НОМЕР
НОМЕР ІНВЕНТАРНИЙ
НОМІНАЛ
НОМІНАЛЬНИЙ
НОМІНАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
НОМІНАЦІЯ
НОНВАЛЕР
НОНСЕНС
НОН-ФОСФЕТЮР
НОРД
НОРМА
НОРМА ВИРОБІТКУ
НОРМА ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
НОРМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА
НОРМА ДОХІДНОСТІ
НОРМА ЗАПАСУ
НОРМА ЛІКВІДНОСТІ
НОРМА ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
НОРМА ПРИБУТКУ
НОРМА ПРИРОДНОГО УБУТКУ
НОРМА ПРОЦЕНТА
НОРМА СЛУЖБОВА ЕТИЧНА
НОРМА СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НОРМА ЧАСУ
НОРМАЛІЗАЦІЯ
НОРМАТИВИ
НОРМАТИВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
НОРМАТИВИ ПРАЦІ
НОРМАТИВИ ЧАСУ
НОРМАТИВНА ВАРТІСТЬ ОБРОБКИ
НОРМАТИВНА УМОВНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
НОРМАТИВНА ЦІНА ЗЕМЛІ
НОРМАТИВНИЙ АКТ
НОРМАТИВНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ
НОРМИ ПРИРОДНИХ ВТРАТ
НОРМИ СПОЖИВАННЯ
НОРМИ СТОЯНОК РУХОМОГО СКЛАДУ
НОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
НОРМОВАНИЙ ЧАС
НОРМО-ГОДИНА
НОРМУВАННЯ
НОСІЙ ПОДАТКУ
НОСТРИФІКАЦІЯ
НОСТРО
НОТА
НОТАБЕНА, НОТАБЕНЕ
НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА
НОТАРІАЛЬНА УГОДА
НОТАРІАЛЬНИЙ АКТ
НОТАРІАТ
НОТАРІУС
НОТАЦІЯ
НОТИС
НОТИФІКАЦІЯ
НОУ-ХАУ
НУВОРИШ
НУЛІФІКАЦІЯ
НУЛІФІКАЦІЯ ГРОШЕЙ
НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ
НУМЕРАТОР
НУМІЗМАТИКА
НЬЮБІЗНЕТ
НЬЮС-МЕЙКЕРИ
НЬЮС-РЕЛІЗ
НЬЮТОН

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія