Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА [ИЗЛИШЕК ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ] - додатко-вий прибуток, одержаний в результаті непе-редбаченого підвищення цін.

НАДЛИШОК ДЛЯ ПОКУПЦЯ [ИЗЛИШЕК ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ] - можлива різниця на користь покупця між фактичною платою і платою, що передбачалася.

НАДЛИШОК КАПІТАЛУ [ИЗБЫТОК КАПИТАЛА] - обсяги капіталу, що перевищують кількість, необхідну для реалізації передба-ченого проекту.

НАДЛИШОК КАСОВОЇ ГОТІВКИ (ИЗЛИШЕК КАССОВОЙ НАЛИЧНОСТИ] - кіль-кість грошей у касі підприємства, що пере-вищує потреби касового обслуговування. Н.к.г. може призвести до накладення штраф-них санкцій.

НАДЛИШОК КРЕДИТУ [ИЗБЫТОК КРЕДИТА] - 1. Сума цільового кредиту, що пере-вищує необхідну. 2. Перевищення кредит-них пропозицій над попитом на ці кредити.

НАДЛИШОК У СТРАХУВАННІ [ИЗБЫТОК В СТРАХОВАНИИ] - 1. Сума, що є першою час-тиною витрат, які робить страхувальник за умовами страхування (напр.. адміністратив-ні витрати). 2. Залишок ризику, який не може бути розміщений на страховому ринку і для якого найчастіше потрібне перестрахування.

НАДНОРМАТИВНІ ЗАПАСИ (СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ ЗАПАСЫ) - перевищення по-над нормативний рівень товарних запасів, необхідних для функціонування торговель-ного процесу.

НАДПЛАНОВИЙ ПРИБУТОК [СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ] -прибуток, одержаний підприємством понад грошову суму, перед-бачену плановим завданням, стратегією фірми, компанії.

НАДПРИБУТОК [СВЕРХПРИБЫЛЬ] - на-дзвичайно високий рівень прибутку, що до-сягається, як правило, за допомогою моно-польних засобів і прийомів.

НАДУРОЧНА РОБОТА (СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА] - робота, яку виконує робітник або службовець за розпорядженням або за зго-дою адміністрації підприємства (установи) понад встановлений для даної категорії пра-цівників нормований робочий час. Згідно з Кодексом законів при працю України Н.р. допускається лише у виняткових випадках і оплачується у підвищеному розмірі. Ком-пенсація її відгулом не допускається.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія