Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА
ДАВНІСТЬ
ДАВНІСТЬ НАБУТТЯ
ДАВНІСТЬ ПОЗОВНА
ДАЙМ
ДАКТИЛОГРАФІЯ
ДАКТИЛОСКОПІЯ
ДАЛАСІ
ДАМНІФІКАЦІЯ
ДАМНО
ДАМОКЛІВ МЕЧ
ДАНИНА
ДАРОВИЙ ЕФЕКТ
ДАРОВІ БЛАГА
ДАРУВАННЯ
ДАРЧА
ДАТА
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ
ДАТА РОЗРАХУНКОВА
ДАТО
ДАТО-ВЕКСЕЛЬ
ДАТУВАННЯ
ДАУН-ТІК
ДАЮ, ЩОБ І ТИ МЕНІ ДАВ
ДВІЙЧАСТИЙ КУРС
ДВОВАЛЮТНА ОБЛІГАЦІЯ
ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ТАРИФ
ДВОСТОРОННЯ БАНКІВСЬКА УГОДА
ДЕ...
ДЕБАТИ
ДЕБЕНТУРА
ДЕБЕТ
ДЕБЕТ-НОТА
ДЕБЕТОВИЙ МЕМОРАНДУМ
ДЕБЕТОВІ КАРТОЧКИ
ДЕБІТ
ДЕБІТОР
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
ДЕБІТ-СПРЕД
ДЕБЛОКУВАННЯ
ДЕБУРС
ДЕБЮТ
ДЕВАЛЬВАЦІЯ
ДЕВІАЦІЯ
ДЕВІЗИ
ДЕВІЗНА ПОЛІТИКА
ДЕГРАДАЦІЯ
ДЕГРЕСІЯ
ДЕГУСТАЦІЯ
ДЕДВЕЙТ
ДЕЗ...
ДЕЗАВУЮВАННЯ
ДЕЗІГНАЦІЯ
ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ
ДЕЗІНТЕРМЕДІАЦІЯ
ДЕЗІНФЛЯЦІЯ
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ
ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ
ДЕКА...
ДЕКВАЛІФІКАЦІЯ
ДЕКЛАРАНТ
ДЕКЛАРАТИВНА МОВА
ДЕКЛАРАЦІЯ
ДЕКЛАРАЦІЯ БАНКІВСЬКА
ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНА
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ТОВАРИ ДЛЯ МИТНОГО ТРАНЗИТУ
ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХОВА
ДЕКОРТ
ДЕКРЕТ
ДЕКРЕТНІ ГРОШІ
ДЕКУВЕР
ДЕКХОЛДЕР
ДЕЛЕГАТ
ДЕЛЕГАЦІЯ
ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
ДЕЛІВЕРІ
ДЕЛІКТ
ДЕЛІМІТАЦІЯ
ДЕЛІНКВЕНТ
ДЕЛІСТИНГ
ДЕЛЬКРЕДЕРЕ
ДЕЛЬТА
ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНА ПОЗИЦІЯ
ДЕЛЬТА-СПРЕД
ДЕЛЬТА-ХЕДЖУВАННЯ
ДЕЛЬФІЙСЬКИЙ МЕТОД
ДЕМАГОГ
ДЕМАГОГІЯ
ДЕМАРКАЦІЙНИЙ
ДЕМАРКАЦІЯ
ДЕМАРКЕТИНГ
ДЕМАРШ
ДЕМЕРЕДЖ
ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ
ДЕМОГРАФІЯ
ДЕМОКРАТІЯ
ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ
ДЕМОНСТРАЦІЯ
ДЕМОНТАЖ
ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ
ДЕМПІНГ
ДЕМПІНГОВА ЦІНА
ДЕМУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ
ДЕНАРІУС, ДЕНАРІЙ
ДЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГРОШОВА
ДЕНДРОМЕТРІЯ
ДЕНОМІНАЦІЯ
ДЕНОНСАЦІЯ
ДЕНЬ РОЗРАХУНКОВИЙ
ДЕНЬЄ
ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПЕША
ДЕПО
ДЕПОЗИТ
ДЕПОЗИТ ГАРАНТІЙНИЙ
ДЕПОЗИТ ІМПОРТНИЙ
ДЕПОЗИТ ТЕРМІНОВИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ
ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПРО РАХУНОК ДЕПО)
ДЕПОЗИТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ДЕПОЗИТНА ВАЛЮТА
ДЕПОЗИТНА КАСА
ДЕПОЗИТНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА
ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР
ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК
ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ
ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ НА ВИМОГУ
ДЕПОЗИТНІ БАНКИ
ДЕПОЗИТНІ ІНСТИТУТИ
ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ
ДЕПОЗИТНІ РЕСУРСИ
ДЕПОЗИТОР
ДЕПОНЕНТ
ДЕПОНУВАННЯ
ДЕПОНУВАННЯ КОШТІВ
ДЕПОРТ
ДЕПОРТАЦІЯ
ДЕПРЕСІЯ
ДЕПУТАТ
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
ДЕРЕВОПОДІБНА СТРУКТУРА
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
ДЕРЖАВА
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА
ДЕРЖАВНА КАЗНА (СКАРБНИЦЯ)
ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА
ДЕРЖАВНА ПРОБІРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ МИТО
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНЕ СПОЖИВАННЯ
ДЕРЖАВНИЙ АКТ
ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
ДЕРЖАВНИЙ АРБІТРАЖ
ДЕРЖАВНИЙ (НАЦІОНАЛЬНИЙ) БАНК
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
ДЕРЖАВНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ БІЛЕТ
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
ДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНИЙ СТРАХОВИЙ НАГЛЯД
ДЕРЖАВНИЙ СТРАХОВИЙ ФОНД
ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ
ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЄСТРУ (РЕЄСТРАТОР)
ДЕРИВАТ
ДЕРИВАТИВ
ДЕСКРИПТОР
ДЕСКРИПЦІЯ
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ
ДЕСТРУКЦІЯ
ДЕСЯТИНА
ДЕСЯТИННИЙ ЗБІР
ДЕТАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ
ДЕТЕЗАВРАЦІЯ
ДЕТЕРМІНІЗМ
ДЕ-ФАКТО
ДЕФЕКТ
ДЕФЕНЗИВА
ДЕФІНІТИВ
ДЕФІНІЦІЯ
ДЕФІЦИТ
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ
ДЕФІЦИТ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
ДЕФІЦИТНА ЕКОНОМІКА
ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
ДЕФЛЯТОР
ДЕФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА
ДЕФЛЯЦІЯ
ДЕФОЛТ
ДЕФОРМАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА
ДЕЦИ...
ДЕШЕВІ ГРОШІ
ДЕШИФРАТОР
ДЕ-ЮРЕ
ДЖАНК-ОБЛІГАЦІЇ
ДЖЕНК
ДЖЕНТЛЬМЕН
ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
ДЖЕРЕЛО ПОДАТКУ
ДЖИРИНГ
ДЖОББЕР
ДИ..„ДІ...
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ БАГАТОГАЛУЗЕВА
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНА
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧА
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТНА
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІМПОРТНА
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КРЕДИТІВ
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЛІКВІДНОСТІ
ДИВІДЕНД
ДИВІДЕНДНЕ ПОКРИТТЯ
ДИВІДЕНДНИЙ ПЕРЕПИС
ДИВІЗІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
ДИВІЗОР ФІКСОВАНИЙ
ДИГЕСТИ
ДИДРАХМА
ДИЗ..., ДИС...
ДИЗАЖІО
ДИЗАЙН
ДИКТАТ
ДИКТАТОР
ДИЛЕМА
ДИЛЕР
ДИЛЕР ОФІЦІЙНИЙ
ДИЛЕРСТВО
ДИЛІНГ
ДИЛЮЦІЯ КАПІТАЛУ
ДИЛЮЦІЯ ПРИБУТКІВ
ДИНАМІКА
ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ДИНАМІЧНИЙ
ДИНАМІЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
ДИНАР
ДИПЛОМ
ДИПЛОМАНТ
ДИПЛОМАТ
ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ
ДИПЛОМАТИЧНА МОВА
ДИПЛОМАТИЧНА НОТА
ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО
ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
ДИПЛОМАТИЧНІ ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТ
ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ
ДИПЛОМАТІЯ
ДИПЛЯЦІЯ
ДИРЕКТМЕЙЛ
ДИРЕКТИВА
ДИРЕКТИВНИЙ СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА
ДИРЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР ВИКОНАВЧИЙ
ДИРЕКЦІЯ
ДИРХАМ, ДИРХЕМ
ДИСБУРСМЕНТСЬКИЙ РАХУНОК
ДИСК
ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ
ДИСКЕТА
ДИСКОВОД
ДИСКОНТ
ДИСКОНТ ВЕКСЕЛІВ
ДИСКОНТЕР
ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА
ДИСКОНТНА СТАВКА
ДИСКОНТОВАНА ПОЗИКА
ДИСКОНТУВАННЯ
ДИСКОНТУВАННЯ ВИТРАТ
ДИСКОНТУЮЧИЙ МНОЖНИК
ДИСКРЕДИТАЦІЯ
ДИСКРЕТНІ ВЕЛИЧИНИ
ДИСКРЕЦІЙНА ПОЛІТИКА
ДИСКРЕЦІЙНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ РАХУНОК
ДИСКРЕЦІЙНИЙ ДОХІД
ДИСКРЕЦІЙНИЙ ПРИБУТОК
ДИСКРЕЦІЙНИЙ РАХУНОК
ДИСКРЕЦІЙНІ ЦЕНТРИ
ДИСКРИМІНАЦІЯ
ДИСКУСІЯ
ДИСПАЧ
ДИСПАША
ДИСПАШЕР
ДИСПЕРСІЯ
ДИСПЕТЧЕР
ДИСПЛЕЙ
ДИСПЛЕЙНИЙ КОМПЛЕКС
ДИСПОЗИТИВНІСТЬ
ДИСПОЗИЦІЯ
ДИСПОНЕНТ
ДИСПОНУВАННЯ
ДИСПРОПОРЦІЇ
ДИСПРОПОРЦІЇ ЕКОНОМІЧНІ
ДИСПРОПОРЦІЯ
ДИСПУТ
ДИСТАНЦІЙНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
ДИСТАНЦІЙНЕ ВВЕДЕННЯ ЗАВДАНЬ
ДИСТАНЦІЙНИЙ КОРИСТУВАЧ
ДИСТОРЗІЯ
ДИСТРИБУТЕР
ДИСТРИБУТИВНА СИСТЕМА
ДИСТРИБУТИВНА СТРІЧКА
ДИСЦИПЛІНА
ДИСЦИПЛІНА ДОГОВІРНА
ДИСЦИПЛІНА КАСОВА
ДИСЦИПЛІНА КРЕДИТНА
ДИСЦИПЛІНА ПЛАТІЖНА
ДИСЦИПЛІНАРНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ДИФАМАЦІЯ
ДИФЕРЕНТ
ДИФЕРЕНЦІАЛ
ДИФЕРЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНИЙ
ДИФЕРЕНЦІАЛ ФІКСОВАНИЙ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОДУКТІВ
ДИФЕРЕНЦІЙНА РЕНТА
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТАРИФ
ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЦІН
ДИФЕРЕНЦІЯ
ДІАЛОГ
ДІАЛОГОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА
ДІАЛОГОВА ОБРОБКА ДАНИХ
ДІАЛОГОВА ПРОГРАМА
ДІАЛОГОВА СИСТЕМА
ДІАЛОГОВИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ПУНКТ
ДІАЛОГОВИЙ РЕЖИМ
ДІАПАЗОН
ДІАСПОРА
ДІЄЗДАТНІСТЬ
ДІЙСНА СТАВКА ПРОЦЕНТА
ДІЙСНЕ ЧИСЛО
ДІЛОВА ГРА
ДІЛОВА ЕТИКА (ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА)
ДІЛОВА ПОСЛУГА
ДІЛОВЕДЕННЯ
ДІЛОВИЙ РИНОК
ДІЛОВИЙ СТИЛЬ
ДІЛОВІ АКТИВИ
ДІЛОВІ БАРОМЕТРИ
ДІЛОВІ ОПЕРАЦІЇ
ДІЮЧИЙ ПРЯМО
ДІЮЧИЙ РИНОК
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКА
ДОБОВІ
ДОБРОБУТ
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
ДОВГОВІЧНІСТЬ
ДОВГОСТРОКОВА ПОЗИКА
ДОВГОСТРОКОВИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
ДОВГОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ
ДОВГОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД
ДОВГОСТРОКОВІ ПЛАНИ
ДОВГОСТРОКОВІ ПЛАТІЖНІ ВКАЗІВКИ
ДОВГОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ
ДОВГОСТРОКОВІ ПРОЕКТИ
ДОВГОТЕРМІНОВИЙ КАПІТАЛ
ДОВЖИНА БЛОКУ
ДОВЖИНА ПОЛЯ
ДОВІДКА
ДОВІЛЬНІ ВИТРАТИ
ДОВІРЕНА ОСОБА
ДОВІРЕНІСТЬ
ДОВІРЕНІСТЬ БЛАНКОВА
ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ
ДОВІРЧИЙ ВЛАСНИК
ДОВІРЧІ ОПЕРАЦІЇ
ДОВІРЧІ ПАЙОВІ ФОНДИ
ДОВІРЧО-ОЩАДНІ БАНКИ
ДОВІЧНА СТРАХОВА РЕНТА
ДОВІЧНЕ СТРАХУВАННЯ
ДОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС
ДОГМА
ДОГМАТИЗМ
ДОГОВІР
ДОГОВІР АВТОРСЬКИЙ
ДОГОВІР БАГАТОСТОРОННІЙ
ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДОГОВІР ГОСПОДАРСЬКИЙ
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
ДОГОВІР ЗАСНОВНИЦЬКИЙ
ДОГОВІР КОЛЕКТИВНИЙ
ДОГОВІР КОМІСІЇ
ДОГОВІР КОНСИГНАЦІЇ
ДОГОВІР КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ДОГОВІР ЛІЦЕНЗІЙНИЙ
ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ
ДОГОВІР МОНОПОЛЬНИЙ
ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ
ДОГОВІР ОРЕНДИ
ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ
ДОГОВІР ПРО НАМІРИ
ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОГОВІР РАМКОВИЙ
ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
ДОГОВІР ТРУДОВИЙ
ДОГОВІРНА ДИСЦИПЛІНА
ДОГОВІРНИЙ ТАРИФ
ДОГОВІРНІ ЦІНИ
ДОДАНА ВАРТІСТЬ
ДОДАТКОВА ВАРТІСТЬ
ДОДАТКОВА ПРАЦЯ
ДОДАТКОВИЙ ПРОДУКТ
ДОДАТКОВИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ
ДОДАТОК
ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ
ДОЗВІЛ
ДОЗВОЛЕНИЙ АКТИВ
ДОЗВОЛЕНИЙ КАПІТАЛ
ДОКТРИНА
ДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА
ДОКУМЕНТАЦІЯ
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОДАТКОВА
ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕНДЕРНА
ДОКУМЕНТИ ЗАСНОВНИЦЬКІ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
ДОКУМЕНТУВАННЯ
ДОЛАР
ДОЛАРИЗАЦІЯ
ДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
ДОЛАРОВА ЗОНА
ДОЛАРОВІ ІН'ЄКЦІЇ
ДОЛЬНИКИ
ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО
ДОМЕН
ДОМІНУВАННЯ
ДОМІНУЮЧИЙ СТАН НА РИНКУ
ДОМІЦИЛІАТ
ДОМІЦИЛЬ
ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ
ДОМІЦИЛЮВАННЯ
ДОНГ
ДОПЛАТА
ДОПОВІДЬ
ДОПОМІЖНА ПОЗИКА
ДОПОМОГА
ДОПОМОГА ЕКОНОМІЧНА
ДОПОМОГА 3 ПРИВОДУ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ДОПОМОГА ЗА БЕЗРОБІТТЯМ
ДОПОМОГА ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ДОПУСК
ДОРОЖНЕ МИТО
ДОРУЧЕННЯ
ДОРУЧЕННЯ БЛАНКОВЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ДОСТОВІРНІСТЬ БАЗИ ДАНИХ
ДОСТОВІРНІСТЬ ПРОГНОЗУ
ДОСЬЄ
ДОТАЦІЯ
ДОТИЧНІ ЗАСОБИ
ДОХІД
ДОХІД ГРОМАДЯН
ДОХІД ДЕРЖАВИ
ДОХІД ПОБІЧНИЙ
ДОХІД, ЩО ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ
ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
ДОХОДИ ФІСКАЛЬНІ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ
ДРАФТ
ДРАХМА
ДРОБЛЕННЯ АКЦІЙ
ДРУГОЧЕРГОВА АКЦІЯ
ДРУКУЮЧИЙ ПРИЛАД
ДУАЛЬНА ПОЗИКА
ДУБЛІКАТ
ДУБЛОН
ДУКАТ
ДУМА

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія