Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДАТО-ВЕКСЕЛЬ [ДАТО-ВЕКСЕЛЬ] (від італ. dato, латин, datus - дании і вексель) - різ-новид векселя, за яким платіж, зазначений у векселі, здійснюється не відразу, а через певний проміжок часу з дня його офор-млення, (напр., через місяць з дня видачі, одержання).

ДАТУВАННЯ [ДАТИРОВАНИЕ] - зазначен-ня у документах дати їх складання, прий-няття, затвердження.

ДАУН-ТІК [ДАУН-ТИК] (мінус-тік) - термін, що використовується для позначення угоди (біржової операції) за ціною, нижчою від визначеної попередньою операцією.

ДАЮ. ЩОБ І ТИ МЕНІ ДАВ ["ДАЮ, ЧТО-БЫ И ТЫ МНЕ ДАЛ"] (латин, do ut des) - формула римського права, яка встановлює відношення між двома особами: "Я даю тобі за тієї умови, що й ти мені даси". Такий де-віз застосовується активною стороною (іні-ціатором) перед тим, як справа дійде до до-говору (угоди).

ДВІЙЧАСТИЙ КУРС [ДВОЙНОЙ КУРС] - метод державного валютного регулювання, який полягає у подвійному котируванні кур-су національної валюти: окремо щодо ко-мерційних і фінансових операцій. Застосо-вується з метою стабілізації валютного кур-су в умовах активної валютної спекуляції.

ДВОВАЛЮТНА ОБЛІГАЦІЯ [ДВУХВАЛЮТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ] - облігація, відсотки за якою оплачуються в одній валюті, а основна сума-в іншій.

ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ТАРИФ [ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ТАРИФ] - система цін, за якою споживачі виплачують фіксовану суму за доступ до послуги, а потім платять за саму послугу.

ДВОСТОРОННЯ БАНКІВСЬКА УГОДА [ДВУСТОРОННЯЯ БАНКОВСКАЯ СДЕЛКА] - угода між двома банками.

ДЕ... [ДЕ... ] (лат de...) - префікс, що означає: 1. Усунення чогось, скасування, припинен-ня (напр., дестабілізація - припинення ста-білізації). 2. Рух донизу, зниження, падіння (напр., девальвація - пониження курсу гро-шової одиниці).

ДЕБАТИ [ДЕБАТЫ] (фр. debats, від латин. debattre - сперечатися) - обмін різними думками при обговоренні на зборах, засі-даннях, в кулуарах, дискусіях.