Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДАМОКЛІВ МЕЧ [ДАМОКЛОВ МЕЧ] - 1. За давньогрецькою легендою меч, що його сіра-кузький тиран Діонісій Старший (V-IV ст. до н.е.) наказав повісити на волосині над голо-вою свого прибічника - Дамокла, якого під час банкету посадив на своє місце, щоб той не заздрив йому. 2. Переносно - постійно загрожуюча небезпека.

ДАНИНА [ДАНЬ] - примусове вилучення натуральних чи грошових засобів від пере-моженого народу, а також прямі податки, побори з населення.

ДАРОВИЙ ЕФЕКТ (ДАРОВОЙ ЭФФЕКТ] - прибуток, який одержують банки від розмі-щення "безплатних" ресурсів клієнтів.

ДАРОВІ БЛАГА [ДАРОВЫЕ БЛАГА] - блага, необхідність виробництва й розподілу яких у суспільстві відсутня, оскільки їхня пропо-зиція є такою великою, що ціна дорівнює нулю, напр., сонячне світло, сніг взимку, енергія вітру та ін.

ДАРУВАННЯ [ДАРЕНИЕ] - безоплатна до-вічна передача майнових цінностей особою, якій вони належать, у власність іншій особі. Д. є легальним, коли воно оформляється до-кументально в нотаріальній конторі скла-данням юридичного (дарчого) документа, що називається дарчою.

ДАРЧА [ДАРСТВЕННАЯ] - юридичний до-кумент, оформлений у нотаріальній конторі, про передачу (дарування) матеріальних цін-ностей особою, якій вони належать, у влас-ність іншій особі.

ДАТА [ДАТА] (латин data, множ. від datum - дане) - 1. Календарний час будь-якої події. 2. Зазначення (фіксація) числа, місяця і року складання і підписання документа.

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ [ДАТА РЕГИСТРАЦИИ] - 1. У діловодстві установи, організації, фірми - дата офіційного запису (фіксації) надхо-дження чи відправлення документів. 2. У фінансово-бізнесовій діяльності - дата от-римання інвестором акцій, оголошених ди-відендів чи голосування на зборах акціоне-рів компанії.

ДАТА РОЗРАХУНКОВА [ДАТА РАСЧЕТНАЯ] - дата проведення грошових розрахунко-вих операцій або дата повідомлення про не-обхідність внесення регулярних сум з дов-гострокових платежів.

ДАТО [ДАТО] (італ. dato, від латин. datus- даний) - від сьогоднішнього числа; строк платежу, який встановлюється через пев-ний час з дня видачі документа, напр. век-селя.