Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВА-БАНК
ВАГА НАТУРАЛЬНА
ВАГОНО-ГОДИНА
ВАГОНО-КІЛОМЕТР
ВАГОНООБОРОТ
ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВАКАНСІЯ
ВАЛЕНТНІСТЬ
ВАЛІДНІСТЬ
ВАЛІЗА
ВАЛОВА МІСТКІСТЬ СУДНА
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ(ВВП)
ВАЛОВИЙ ДОХІД
ВАЛОВИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА
ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП)
ВАЛОВИЙ ОБОРОТ
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК
ВАЛОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
ВАПОРИЗАЦІЯ
ВАЛОРНЕ СТРАХУВАННЯ
ВАЛЬВАЦІЯ
ВАЛЮТА
ВАЛЮТА БАЗИСНА
ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ
ВАЛЮТА ЗАМКНУТА
ВАЛЮТА КЛІРИНГОВА
ВАЛЮТА КОНВЕРТОВАНА
ВАЛЮТА НАЦІОНАЛЬНА
ВАЛЮТА ПАРАЛЕЛЬНА
ВАЛЮТА ПЛАСТИКОВА
ВАЛЮТА РЕЗЕРВНА
ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ
ВАЛЮТА ТВЕРДА
ВАЛЮТА УГОДИ
ВАЛЮТА ЧАСТКОВО КОНВЕРТОВАНА
ВАЛЮТНА БІРЖА
ВАЛЮТНА БЛОКАДА
ВАЛЮТНА ВИРУЧКА
ВАЛЮТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ВАЛЮТНА "ЗМІЯ"
ВАЛЮТНА ЗОНА
ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ
ВАЛЮТНА КАСА КРАЇНИ
ВАЛЮТНА КРИЗА
ВАЛЮТНА МОНОПОЛІЯ
ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА
ВАЛЮТНА САМООКУПНІСТЬ
ВАЛЮТНА СВІТОВА СИСТЕМА
ВАЛЮТНА СИСТЕМА
ВАЛЮТНА СПЕКУЛЯЦІЯ
ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ВАЛЮТНЕ КОТИРУВАННЯ
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВАЛЮТНИЙ
ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ
ВАЛЮТНИЙ БЛОК
ВАЛЮТНИЙ ДЕМПІНГ
ВАЛЮТНИЙ ДЕФІЦИТ
ВАЛЮТНИЙ ЗРІВНЮВАЛЬНИЙ РАХУНОК ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
ВАЛЮТНИЙ КЛІРИНГ
ВАЛЮТНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
ВАЛЮТНИЙ КОРИДОР
ВАЛЮТНИЙ КОШИК
ВАЛЮТНИЙ КУРС
ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН
ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ
ВАЛЮТНИЙ ПОДАТОК
ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК
ВАЛЮТНИЙ РИНОК
ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ
ВАЛЮТНІ БЛОКИ
ВАЛЮТНІ ВИТРАТИ
ВАЛЮТНІ ВІДРАХУВАННЯ
ВАЛЮТНІ ЗАПАСИ
ВАЛЮТНІ ЗОНИ
ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ
ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
ВАЛЮТНІ РАХУНКИ
ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ
ВАЛЮТНІ РЕСУРСИ
ВАЛЮТНІ УГОДИ
ВАЛЮТНІ УМОВИ
ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ
ВАЛЮТОВАНИЙ ПОЛІС
ВАЛЮТУВАННЯ
ВАНДАЛІЗМ
ВАНТАЖ
ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ВАНТАЖНИЙ ЗБІР
ВАНТАЖНІ ПОТОКИ
ВАНТАЖОВІДПРАВНИК
ВАНТАЖООБОРОТ
ВАНТАЖООТРИМУВАЧ
ВАРА
ВАРАНТ
ВАРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМИ
ВАРІАНТ
ВАРІАНТ ПРОГНОЗУ
ВАРІАЦІЙНА СТАТИСТИКА
ВАРІАЦІЙНИЙ
ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ
ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ
ВАРТІСТЬ
ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ
ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ
ВАРТІСТЬ У ПРИХОВАНИХ ЦІНАХ
ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ВАТ
ВАТ-ГОДИНА
ВАТМАН
ВАХТОВИЙ МЕТОД
ВБУДОВАНИЙ СТАБІЛІЗАТОР
ВВІЗ
ВВІЗ БЕЗМИТНИЙ
ВВІЗНЕ МИТО
ВЕДЕННЯ БАЗИ ДАНИХ
ВЕДМЕДІ
ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
ВЕКСЕЛЕТРИМАЧ
ВЕКСЕЛЬ
ВЕКСЕЛЬ БОДМЕРЕЙНИЙ
ВЕКСЕЛЬ БРОНЗОВИЙ
ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТІЙНИЙ
ВЕКСЕЛЬ ДО ОТРИМАННЯ
ВЕКСЕЛЬ ДО СПЛАТИ
ВЕКСЕЛЬ ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ
ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ
ВЕКСЕЛЬ КОМЕРЦІЙНИЙ
ВЕКСЕЛЬ КОМІСІЙНИЙ
ВЕКСЕЛЬ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ
ВЕКСЕЛЬ НА ІМ'Я
ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕКАЗНИЙ
ВЕКСЕЛЬ ПРЕД'ЯВНИЦЬКИЙ
ВЕКСЕЛЬ ПРОЛОНГОВАНИЙ
ВЕКСЕЛЬ ПРОСТИЙ
ВЕКСЕЛЬ СКАРБНИЧИЙ
ВЕКСЕЛЬ ТЕРМІНОВИЙ
ВЕКСЕЛЬ ТЕРЦІЇ
ВЕКСЕЛЬ ТОВАРНИЙ
ВЕКСЕЛЬ ФІКСОВАНИЙ
ВЕКСЕЛЬ ФІНАНСОВИЙ
ВЕКСЕЛЬНА ГРАЦІЯ
ВЕКСЕЛЬНА МІТКА
ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО
ВЕКСЕЛЬНИЙ КРЕДИТ
ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ
ВЕКСЕЛЬНИЙ РЕГРЕС
ВЕКСЕЛЬНІ СТАТУТИ
ВЕНДОРЛІЗ
ВЕНЧУР
ВЕНЧУР ВНУТРІШНІЙ

ВЕНЧУР ЗОВНІШНІЙ
ВЕНЧУРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС
ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ
ВЕНЧУРНІ КОМПАНІЇ
ВЕНЧУРНІ ОПЕРАЦІЇ
ВЕНЧУРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ВЕРБАЛІЗМ
ВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА МОВА
ВЕРБУВАТИ
ВЕРДИКТ
ВЕРИФІКАЦІЯ
ВЕРСІЯ
ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ
ВЕРТИКАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА (ВМС)
ВЕРТИКАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
ВЕРТИКАЛЬНИЙ СПРЕД
ВЕРТИКАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ВЕТО
ВЗАЄМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ
ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ
ВЗАЄМНИЙ ДЕМПІНГ
ВЗАЄМНИЙ МАРКЕТИНГ
ВЗАЄМНИЙ ПОПИТ
ВЗАЄМНІ РОЗРАХУНКИ
ВЗАЄМОДІЯ
ВЗАЄМОЗАМІННІ ТОВАРИ
ВИБІР
ВИБІР ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ
ВИБІР ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ
ВИБІРКА
ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ
ВИБІРКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИБІРКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ
ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ВИБІРКОВИЙ МЕТОД
ВИВІЗ КАПІТАЛУ
ВИВІЗНЕ МИТО
ВИГОДА ВТРАЧЕНА
ВИГОДОНАБУВАЧ
ВИГРАШ ВІД СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
ВИГРАШ ВІД ТОРГІВЛІ
ВИГРАШНА ПОЗИКА
ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
ВИКЛЮЧНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА
ВИКЛЮЧНІ ПРАВА
ВИКОНАВЕЦЬ
ВИКОНАВСЬКА ДАВНІСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ
ВИКОНАВЧИЙ ПРИПИС
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ І АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ
ВИКУП
ВИКУП ПІДПРИЄМСТВА
ВИКУПНА ВАРТІСТЬ
ВИКУПНА СУМА
ВИКУПНИЙ ФОНД
ВИЛУЧЕННЯ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ
ВИЛУЧЕННЯ ГРОШЕЙ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІЗ ОБІГУ
ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА
ВИМУШЕНА КОНВЕРСІЯ
ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ
ВИНАЙМАЧ
ВИНАЙМАЧ МАЙНА
ВИНАХІД
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ СТРОК
ВИПУСК
ВИПУСК ГРОШЕЙ В ОБІГ
ВИРОБНИК
ВИРОБНИК ПРОДУКЦІЇ
ВИРОБНИЦТВО
ВИРОБНИЧА ЕСТЕТИКА
ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
ВИРОБНИЧА СФЕРА
ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ
ВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ФОНДИ
ВИРУЧКА, ВИТОРГ
ВИРУЧКА ВАЛЮТНА
ВИСЛУГА РОКІВ
ВИСНОВОК
ВИСОКОРОЗВИНУТІ ІНДУСТРІАЛЬНІ КРАЇНИ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ СФЕРИ
ВИСТАВКА-ПРОДАЖ
ВИСТАВКИ ПРОМИСЛОВІ
ВИСТАВКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
ВИСУНЕННЯ
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
ВИТРАТИ ГРОШОВІ
ВИТРАТИ ГРОШОВІ НАСЕЛЕННЯ
ВИТРАТИ ДИФЕРЕНЦІЙНІ
ВИТРАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНІ
ВИТРАТИ КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
ВИТРАТИ МАРКЕТИНГУ
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
ВИТРАТИ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ
ВИТРАТИ НАКЛАДНІ
ВИТРАТИ НЕПЕРЕДБАЧЕНІ
ВИТРАТИ НЕПРОДУКТИВНІ
ВИТРАТИ НЕПРЯМІ
ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНІ
ВИТРАТИ ОБІГУ
ВИТРАТИ ПЛЮС
ВИТРАТИ ПОДАТКОВІ
ВИТРАТИ ПОЗАВИРОБНИЧІ
ВИТРАТИ ПОТОЧНІ
ВИТРАТИ ПРИВЕДЕНІ
ВИТРАТИ ПРИХОВАНІ
ВИТРАТИ ПРЯМІ
ВИТРАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ВИТРАТИ ТРАНСПОРТНІ
ВИТРАТИ УМОВНО-ПОСТІЙНІ
ВИТРАТИ ФАКТОРНІ
ВИТРАТИ ФІНАНСОВІ
ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА
ВИТЯГ
ВИТЯГ 3 БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
ВИХІДНА ДОПОМОГА
ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ВИХІДНА МОВА
ВИХІДНА ПРОГРАМА
ВИХІДНИЙ ФАЙЛ
ВИХІДНИЙ ДЕНЬ
ВИХІДНІ ДАНІ
ВІДГУК
ВІДГУЛ
ВІДДАЛЕНИЙ КОРИСТУВАЧ
ВІДДАЛЕНИЙ ФАЙЛОВИЙ ПРОЦЕСОР
ВІДДАННЯ В ЗАСТАВУ
ВІДДІЛ
ВІДЕОДИСК
ВІДЕОПАМ'ЯТЬ
ВІДЕОТЕКСТ
ВІД'ЄМНА СТАВКА ПРОЦЕНТА
ВІДКАТ
ВІДКАТ КОТИРУВАННЯ
ВІДКЛИК БЮДЖЕТНИХ КРЕДИТІВ
ВІДКЛИК ПОЗИКИ
ВІДКЛИЧНИЙ АКРЕДИТИВ
ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА
ВІДКРИТА КОРОТКА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ
ВІДКРИТА МОНОПОЛІЯ
ВІДКРИТА ПОЗИКА
ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВІДКРИТЕ ДОРУЧЕННЯ
ВІДКРИТИЙ РАХУНОК
ВІДКРИТІ ТОРГИ
ВІДКРИТІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДКРИТТЯ
ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
ВІДКУП
ВІДКУПНА СИСТЕМА
ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ
ВІДМИВАЮЧИЙ ПРОДАЖ
ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ
ВІДНОВЛЕНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ВІДНОВЛЕННЯ
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ
ВІДНОСИНИ КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ
ВІДНОСИНИ МАЙНОВІ
ВІДНОСИНИ РОЗРАХУНКОВІ
ВІДНОСНА ЦІНА ЗАСОБІВ
ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
ВІДОМІСТЬ
ВІДОМІСТЬ БАЛАНСОВА
ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТНА
ВІДОМІСТЬ ОБІГОВА ШАХОВА
ВІДОМІСТЬ ПЛАТІЖНА
ВІДОМСТВО
ВІДПЛИВ КАПІТАЛУ
ВІДПЛИВ УМІВ
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА
ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕОБМЕЖЕНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБМЕЖЕНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЛІДАРНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧАСТКОВА
ВІДПОВІДАЧ
ВІДПРАВНА ЦІНА
ВІДРАХУВАННЯ
ВІДРАХУВАННЯ ВІД ПРИБУТКУ
ВІДРЯДЖЕННЯ
ВІДРЯДЖЕННЯ СЛУЖБОВЕ
ВІДСОТОК
ВІДСТРОЧЕНА ПОСТАВКА
ВІДСТРОЧЕНИЙ ПЛАТІЖ
ВІДСТРОЧЕННЯ ПОГАШЕННЯ ПОЗИЧКИ
ВІДСТРОЧКА
ВІДСТУПНЕ
ВІДТВОРЕННЯ
ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ
ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ВІДТВОРНИЙ ЦИКЛ
ВІДТІК КАПІТАЛУ
ВІДЧУЖЕНІ ЗАСОБИ
ВІДЧУЖЕННЯ
ВІДЧУЖЕННЯ БЕЗВІДПЛАТНЕ
ВІДЧУЖЕННЯ ВІДПЛАТНЕ
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
ВІДШКОДУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ВІДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ
ВІЗА
ВІЗИТ
ВІЗИТНА КАРТКА
ВІЗУВАННЯ
ВІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ВІЙНА ВАЛЮТНА
ВІЙНА КРЕДИТНА
ВІЙНА ЦІН
ВІКНО
ВІКОВИЙ ЦЕНЗ
ВІКТИМОЛОГІЯ
ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ
ВІЛЬНИЙ ЧАС
ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА (ВКВ)
ВІЛЬНО ПЛАВАЮЧІ ВАЛЮТНІ КУРСИ
ВІНДИКАЦІЯ
ВІРЕМЕНТ
ВІРТУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ
ВІРТУАЛЬНА СИСТЕМА
ВІРТУАЛЬНИЙ ДИСК
ВІРУС
ВІТРИНА
ВІТТЕВЕЄНА ФОНД
ВІЦЕ
ВІЦЕ-БРОКЕР
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ВКАЗІВКА
ВКЛАД ВИГРАШНИЙ
ВКЛАД ОЩАДНИЙ
ВКЛАД ПОТОЧНИЙ (ЧЕКОВИЙ)
ВКЛАД ЦІЛЬОВИЙ
ВКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ
ВКЛАД НА ВИМОГУ
ВКЛАД НА ПРЕД'ЯВНИКА
ВКЛАДИ
ВКЛАДИШ
ВКЛАДНЕ(ДЕПОЗИТНЕ) СВІДОЦТВО
ВКЛАДНИК
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
ВЛАСНИК
ВЛАСНИК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ВЛАСНІ КОШТИ
ВЛАСНІСТЬ ІНОЗЕМНА
ВНЕСОК
ВНЕСОК ВСТУПНИЙ
ВНЕСОК СТРАХОВИЙ
ВНУТРІБІРЖОВИЙ СПРЕД
ВНУТРІРЕГІОНАЛЬНА ТОРГІВЛЯ
ВНУТРІШНІ ПІДПРИЄМЦІ
ВНУТРІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
ВНУТРІШНІЙ ЕФЕКТ МАСШТАБУ
ВНУТРІШНІЙ ЛАГ
ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ
ВНУТРІШНІЙ ОБОРОТ
ВНУТРІШНІЙ ПРИБУТОК
ВНУТРІШНІЙ РЕГЛАМЕНТ
ВНУТРІШНІЙ РИНОК
ВНУТРІШНЬОФІРМОВА ЦІНА
ВНУТРІШНЯ ДЕРЖАВНА ПОЗИКА
ВНУТРІШНЯ КОНВЕРТОВАНІСТЬ
ВНУТРІШНЯ СУБСИДІЯ
ВНУТРІШНЯ СХЕМА БАЗИ ДАНИХ
ВНУТРІШНЬОКУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВОДНИЙ КАДАСТР
ВОДЯНІ ЗНАКИ
ВОЛОЧНА ПОМІРА
ВОЛЮНТАРИЗМ
ВОЛЬТ
ВОЛАТИЛЬНІСТЬ КУРСУ
ВОЛОДІННЯ
ВОЛЮНТАРИЗМ ЕКОНОМІЧНИЙ
ВОНА
ВОРКФЕР
ВОСТРО-КОНТО
ВОТИ БЮДЖЕТНІ
ВОТУВАТИ
ВОТУМ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА
ВСЕСВІТНІЙ БАНК
ВСЕСВІТНЯ (ЖЕНЕВСЬКА) КОНВЕНЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕВЛАШТУВАННЯ ТРУДЯЩИХ ЄВРЕЇВ ПРИ ВУЦВК
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАДЗВИЧАЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З КОНТРРЕВОЛЮЦІЄЮ, СПЕКУЛЯЦІЄЮ ТА СЛУЖБОВИМИ ЗЛОЧИНАМИ  (ВУНК)
ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА З'ЇЗДІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАСІННИЦТВА
ВСТАНОВЛЕННЯ КУРСУ
ВСТУП
ВТЕЧА КАПІТАЛУ
ВТОРИННА ПАМ'ЯТЬ
ВТОРИННА ПРОПОЗИЦІЯ
ВТОРИННА СИРОВИНА
ВТОРИННИЙ РОЗПОДІЛ
ВТОРИННІ РЕСУРСИ
ВТРАТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ВТРАТИ ВАЛЮТИ
ВУЗОЛ КОМУТАЦІЇ
ВУЗОЛ КОМУТАЦІЇ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
ВУЛЬГАРИЗАЦІЯ
ВУНДЕРКІНД
ВХІДНА МОВА
ВХІДНИЙ ФАЙЛ

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія