Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВЕКСЕЛЬ ДО ОТРИМАННЯ [ВЕКСЕЛЬ К ПОЛУЧЕНИЮ]-вексель, за яким належить одержати гроші. Усі підписані векселі мають силу В.д.о.

ВЕКСЕЛЬ ДО СПЛАТИ [ВЕКСЕЛЬ К ОПЛАТЕ] - сума заборгованості щодо акцептова-них торговельних векселів, що належить до оплати з настанням зазначених угодою термінів.

ВЕКСЕЛЬ ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ [ВЕКСЕЛЬ ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ] (від латин, (domi-ciltum - місце проживання) - вексель, у якому обумовлено, що його вартість нале-жить сплатити третій особі - доміциліанту за місцем проживання платника або в іншо-му зазначеному місці.

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ (ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ] - Див. Казначейські векселі.

ВЕКСЕЛЬ КОМЕРЦІЙНИЙ [ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ] - видається боржником під заставу товарів.

ВЕКСЕЛЬ КОМІСІЙНИЙ [ВЕКСЕЛЬ КОМИССИОННЫЙ] (від нім. Wechsel - зміна, розмін і латин. committio - з'єдную, влаш-товую, доручаю) - такий, що прийнятий від власника векселя для інкасо.

ВЕКСЕЛЬ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ [ВЕКСЕЛЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ] - вексель, що під-лягає негайній сплаті за першою ж вимогою власника (або уповноваженої ним особи).

ВЕКСЕЛЬ НА ІМ'Я [ВЕКСЕЛЬ НА ИМЯ] - вексель переказний, на якому зазначається ім'я нового власника.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕКАЗНИЙ [ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНОЙ] -Див. Переказний вексель.

ВЕКСЕЛЬ ПРЕД'ЯВНИЦЬКИЙ (ВЕКСЕЛЬ ПРЕДЬЯВИТЕЛЬСКИЙ] - належить до сплати терміново за вимогою пред'явника.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія