Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДДАЛЕНИЙ ФАЙЛОВИЙ ПРОЦЕСОР [УДАЛЕННЫЙ ФАЙЛОВЫЙ ПРОЦЕССОР] - Див. Процесор файловий.

ВІДДАННЯ В ЗАСТАВУ [ОТДАЧА В ЗАЛОГ] - 1. Відкуп раніше проданого контракту й одночасний продаж його на віддаленіший час. 2. Застава майна як гарантованого ка-піталу для одержання позики.

ВІДДІЛ [ОТДЕЛ] - структурний підрозділ підприємства, організації, компанії, банку, біржі; напр., В. замовлень, В. збуту, В. заку-пок, проектний В., В. розрахунків, конструк-торський В., маркетинговий В. тощо.

ВІДЕОДИСК [ВИДЕОДИСК] (англ. video disk)-Див. Оптичний диск.

ВІДЕОПАМ'ЯТЬ [ВИДЕОПАМЯТЬ - до-сяжна адаптеру дисплея область оператив-ної пам'яті ЕОМ, у якій розміщені дані, що відповідають зображенню на екрані.

ВІДЕОТЕКСТ [ВИДЕОТЕКСТ] - 1. Система інтерактивної відеографії, яка дозволяє ко-ристувачам отримувати на екрані терміна-лів текстову і графічну Інформацію з вико-ристанням телекомунікацій. Існує в ряді країн (Японії, Канаді, США, Франції, Німеч-чині та ін.), розробляється концепція міжна-родної мережі. 2. Інтерактивні електронні засоби інформації, що використовуються для організації купівлі товарів, одержання послуг "не виходячи з дому".

ВІД'ЄМНА СТАВКА ПРОЦЕНТА [ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА] - 1. Про-центна ставка, яка знімається банком із власника депозиту замість традиційної сплати йому процентної винагороди як кре-диторові банку. 2. Реальна процентна став-ка на депозити і кредити, а також ставка дохідності облігацій, яка нарахована за пев-ний відтинок часу (півроку, рік) в умовах ін-фляції, коли темпи знецінення грошей за відповідний період перевищують величину номінальної процентної ставки.

ВІДКАТ [ОТКАТ] - 1. У системі управління базою даних - повернення в останній ціліс-ний стан бази даних. 2. У системах програ-мування і діалогах редактора - відновлен-ня попереднього стану тексту або перемін-них, що знаходяться у стадії обробки.

ВІДКАТ КОТИРУВАННЯ [ОТКАТ КОТИРОВКИ] - зниження курсу валюти або цін-них паперів після стрімкого його зростання.

ВІДКЛИК БЮДЖЕТНИХ КРЕДИТІВ (ОТЗЫВ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ] - позбав-лення права розпорядників кредитів вико-ристовувати раніше виділені бюджетні асигнування. Проводиться на основі зміни фінансового плану і кошторису, пов'язаних з коригуванням призначень бюджетних коштів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія