Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИХІДНА ДОПОМОГА [ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ] - грошові виплати особам, безпідстав-но звільненим з роботи (не з їхньої вини, причини).

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ [ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ] - інформація, яка отримується в результаті виконання функцій автоматизованої системи управлін-ня і доставляється у вигляді документів, зображень, даних і сигналів на об'єкт управ-ління персоналом або в інші системи управ-ління.

ВИХІДНА МОВА [ИСХОДНЫЙ ЯЗЫК] - 1. Мова програмування, що використовується для первинного представлення програми. 2. Мова, якою записується вхідна програма для компілятора. 3. Мова, якою ведеться трансляція.

ВИХІДНА ПРОГРАМА [ИСХОДНАЯ ПРОГРАММА] - машинна програма, що написа-на мовою високого рівня і подається на вхід компілятора.

ВИХІДНИЙ ФАЙЛ [ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ] - файл (набір даних), який використовується для збереження вихідних даних програми; файл результатів.

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ [ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ] - день щотижневого відпочинку громадян. При 5-денному робочому тижні робітникам і службовцям надаються два В.д. на тиж-день, а при 6-денному робочому тижні - один В.д. Загальним В.д. у більшості держав світу є неділя (див. Неділя). Для працівників підприємств, організацій, де робота не може бути перервана в загальний В.д. у зв'язку з необхідністю обслуговування населення (крамниці, підприємства побутового обслу-говування, промислові підприємства з без-перервним виробничим циклом), В.д. вста-новлюється окремо. На безперервно діючих підприємствах В.д. надають у різні дні тиж-ня (за графіком) кожній групі працівників. Якщо у виняткових випадках (аварії тощо) працівника залучали до роботи у В.д., за письмовим наказом адміністрації йому на-дають інший день відпочинку протягом най-ближчих двох тижнів.

ВИХІДНІ ДАНІ [ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ] - дані, що виходять із пристрою або програми після повної обробки комп'ютером.

ВІДГУК [ОТЗЫВ] - документ, у якому вис-ловлюється обґрунтована думка фахівця (колективу) стосовно виконаної певної робо-ти (наукової праці, підручника, статті тощо). На відміну від рецензії він надається на не-опубліковані розробки (напр,, рукопис статті, проект інструкції). В. складається з назви виду документа, заголовка й тексту, який містить вступ (оив. Вступ), короткий виклад суті роботи і висновок з пропозиція-ми, оцінкою та критичними зауваженнями. Колективний В. підписують посадові особи й фахівці.

ВІДГУЛ [ОТГУЛ] - час відпочинку, який на-дають робітникам і службовцям як компен-сацію за роботу або чергування в неробочий час. Працівникові, якого було залучено до роботи у вихідні дні, надають відгул протя-гом найближчих двох тижнів.

ВІДДАЛЕНИЙ КОРИСТУВАЧ [УДАЛЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ] - користувач, який має доступ до обчислювальної системи за допомогою віддаленого терміналу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія