Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛЮТА КОНВЕРТОВАНА [ВАЛЮТА КОНВЕРТИРУЕМАЯ] -Див. Конвертована ва-люта.

ВАЛЮТА НАЦІОНАЛЬНА [ВАЛЮТА НАЦИОНАЛЬНАЯ] - валюта, яку випускає певна держава (національний банк держави) і яку використовують як перевідний курс для пе-рерахунку валюти угоди у валюту платежу.

ВАЛЮТА ПАРАЛЕЛЬНА [ВАЛЮТА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ] (від латин, valeo - коштую і грец. parallelos - що йде поруч) - додатково ви-пущений різновид державних грошових знаків поряд (паралельно) з емітованими ра-ніше знаками, тобто тими, що перебувають в обігу. Напр.. грошові купони, випущені в Україні у 1992р.

ВАЛЮТА ПЛАСТИКОВА [ВАЛЮТА ПЛАСТИКОВАЯ] - пластикові розрахункові гроші - кредитні картки, які виконують функції грошових знаків.

ВАЛЮТА РЕЗЕРВНА (ВАЛЮТА РЕЗЕРВНАЯ] -Див. Резервна валюта.

ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ (ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ] - валюта, на основі якої укладе-но угоду на страхування. У ній передбача-ється сплачувати також і премію та суми страхового відшкодування.

ВАЛЮТА ТВЕРДА [ВАЛЮТА ТВЕРДАЯ} - сильна, стійка валюта зі стабільним курсом.

ВАЛЮТА УГОДИ [ВАЛЮТА СДЕЛКИ] - ва-люта, за якою встановлюється ціна товару у зовнішньоторговельному контракті або за нею виражається сума наданого іншою за-рубіжною країною кредиту.

ВАЛЮТА ЧАСТКОВО КОНВЕРТОВАНА [ВАЛЮТА ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ] - валюта, що має обмежені можливості об-міну на інші валюти.

ВАЛЮТНА БІРЖА [ВАЛЮТНАЯ БИРЖА] - Див. Біржа валютна.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія