Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВНУТРІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ [ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ] - внутрішня заборгованість держави підпри-ємствам і населенню, утворена у зв'язку із залученням коштів для виконання держав-них програм і замовлень, з випуском в обіг паперових грошей, державних облігацій та інших державних цінних паперів. В.д.б. є також використання вкладів населення в державних банках та суми невиплачених пенсій із бюджетних коштів.

ВНУТРІШНІЙ ЕФЕКТ МАСШТАБУ (ВНУТРЕННИЙ ЭФФЕКТ МАСШТАБА] - знижен-ня витрат на одиницю товару в межах фір-ми в результаті зростання масштабу його виробництва.

ВНУТРІШНІЙ ЛАГ [ВНУТРЕННИЙ ЛАГ] - проміжок часу між моментом економічного потрясіння і моментом прийняття відповід-ного заходу щодо поліпшення економічної ситуації з боку держави.

ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ [ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ] - Див. Маркетинг внутрішній.

ВНУТРІШНІЙ ОБОРОТ [ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ] -внутрішньогосподарський оборот матеріальних ресурсів і коштів на під-приємстві, фірмі, обчислений у грошовому виразі.

ВНУТРІШНІЙ ПРИБУТОК [ВНУТРЕННЯЯ ПРИБЫЛЬ] - прибуток, який виник від про-дажу продукції однієї з дочірніх компаній іншій дочірній компанії, коли кінцева про-дукція ще лишається в запасах (не реалізо-вана на ринку), а тим часом проміжний при-буток відмінусовується з величини чистого прибутку компанії при складанні консолідо-ваних звітів про прибуток.

ВНУТРІШНІЙ РЕГЛАМЕНТ [ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ] -.документ, що регламентує внутрішню структуру підприємства, фірми, компанії, права! обов'язки акціонерів тощо. В.р., як правило, відрізняється від установ-чого договору або статуту акціонерного то-вариства і не реєструється.

ВНУТРІШНІЙ РИНОК [ВНУТРЕННИЙ РЫНОК] - ринок, що діє всередині країни, в її межах.

ВНУТРІШНЬОФІРМОВА ЦІНА [ВНУТРИФИРМЕННАЯ ЦЕНА] (англ. transfer price- трансферна ціна, від transfero - переношу, переміщую) - вид ціни, яка використову-ється при обміні товарами у межах міжна-родних і транснаціональних корпорацій і підприємств для розрахунків між їхніми під-розділами, розміщеними в різних країнах. Див. також Трансферна ціна.

ВНУТРІШНЯ ДЕРЖАВНАПОЗИКА [ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ] - боргове зобов'язання держави щодо обліга-цій, випущених на внутрішній ринок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія