Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛЮТНА БЛОКАДА [ВАЛЮТНАЯ БЛОКАДА] - заходи, які вживає держава щодо об-меження обігу в ній валюти іншої країни для спонукання іншої країни виконувати певні вимоги.

ВАЛЮТНА ВИРУЧКА [ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА] - надходження іноземної валюти за ра-хунок експорту товарів і послуг, а також від міжнародних кредитів.

ВАЛЮТНА ДЕКЛАРАЦІЯ [ВАЛЮТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ] - документ у вигляді заяви, що пред'являється митниці й містить відомості про валюту, яку перевозять.

ВАЛЮТНА "ЗМІЯ" (ВАЛЮТНАЯ "ЗМЕЯ") - система погоджених валютних курсів між єв-ропейськими державами, введена в 1972 р. У 1979 р. роль "змії" замінила нова колективна грошова одиниця європейських держав, які уклали про це угоду,- екю, азі 999 р. - євро.

ВАЛЮТНА ЗОНА [ВАЛЮТНАЯ ЗОНА] - об'єднання групи держав, які дотримуються правил взаємних валютних відносин (угод, домовленостей), відповідно до яких визна-чають, як основну, валюту провідної країни і надають їй визначальну роль у розрахун-ках між країнами зони й рештою країн. Така валюта використовується як платіжний і як резервний засоби.

ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ [ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ] -Див. Інтервенція валютна.

ВАЛЮТНА КАСА КРАЇНИ [ВАЛЮТНАЯ КАССА СТРАНЫ] - сукупність грошових над-ходжень в іноземній валюті, які має країна; складається з готівки й коштів на рахунках, у вкладах.

ВАЛЮТНА КРИЗА (ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС] - Див. Криза валютна.

ВАЛЮТНА МОНОПОЛІЯ [ВАЛЮТНАЯ МОНОПОЛИЯ] - виключне право держави про-водити через уповноважені нею банки всі операції з дорогоцінними металами, інозем-ною валютою та іншими валютними ціннос-тями. В.м. в повному обсязі існувала в СРСР. В Україні після набуття незалежності у ва-лютно-економічних відносинах відбулися певні зміни відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993р. "Про систему валютного регулювання і валют-ного контролю". Згідно з Декретом власни-ком валютних цінностей мають право бути як резиденти, так і нерезиденти. Резиденти можуть бути крім того також власниками валютних цінностей, які знаходяться за ме-жами України, окрім випадків, передбаче-них законодавством України.

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА [ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА] - складова економічної і зовнішньо-економічної політики держави. Здійснюєть-ся шляхом впливу на операції з валютою, на розмір валютного курсу. Основні інструмен-ти В.п. - валютна інтервенція, валютні об-меження, валютні резерви, валютні субси-дії, валютні паритети. В.п. країни прово-диться їїурядом. центральним банком, цен-тральними фінансовими органами. У світо-вому масштабі В.п. проводиться міжнарод-ними валютно-фінансовими організаціями (Міжнародний валютний фонд, міжнародні банки).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія