Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НАДІЛ [НАДЕЛ] - земельна ділянка, що на-дана в користування індивідуальному влас-никові, фермерові, сім'ї - тому,хто займа-ється сільським господарством.

НАДЛИШКИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ [ИЗЛИШКИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ] - переви-щення наявних оборотних засобів підпри-ємств того рівня, який необхідний для ви-робництва.

НАДЛИШКИ ТОВАРНИХ ЦІННОСТЕЙ [ИЗЛИШКИ ТОВАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ] - перевищення нормативного рівня матері-альних цінностей.

НАДЛИШКОВА ІНФОРМАЦІЯ [ИЗБЫТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]-додаткова інформація, що слугує для надання достовірності основ-ній інформації при її збереженні й передачі.

НАДЛИШКОВА ПРОПОЗИЦІЯ [ИЗБЫТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ]-пропозиція, що знач-но перевищує попит і призводить до зато-варювання.

НАДЛИШКОВИЙ КОД [ИЗБЫТОЧНЫЙ КОД) - код, який допускає більшу кількість кодових комбінацій, аніж потрібно для на-дання інформації. Додаткові комбінації за-безпечують можливість контролю правиль-ності кодування. Н.к. функціонально зале-жить від відповідного елемента даних.

НАДЛИШКОВИЙ ПОДАТКОВИЙ ТЯГАР [ИЗБЫТОЧНОЕ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ] - втрата для суспільства чистої вигоди, зумов-леної введенням чи збільшенням податків, що призводить до зниження рівня вироб-ництва і викликає зменшення споживання товарів населенням.

НАДЛИШКОВИЙ ПОПИТ [ИЗБЫТОЧНЫЙ СПРОС] -попит, що значно перевищує про-позицію і призводить до дефіциту товарів, зростання цін.

НАДЛИШКОВІ ПОТУЖНОСТІ [ИЗБЫТОЧНЫЕ МОЩНОСТИ] -устаткування, що є на підприємстві, понад рівень, необхідний для проектних умов. Н.п. призначаються для випадків термінового розширення вироб-ництва чи швидкої заміни зіпсованого устат-кування. При оптимальному завантаженні потужностей на 80 % надлишкові потужнос-ті мають становити 20 %.

НАДЛИШКОВІ РЕЗЕРВИ [ИЗБЫТОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ] - перевищення мінімального рів-ня резервних запасів, що їх банки обов'язко-во мають тримати у власних сховищах або у вигляді вкладів у центральному банку країни.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія