Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАН [...МАН] - у складних словах відпові-дає поняттю "безмежно захоплений", "прис-трасний поцінувач", напр. гурман.

МАНАТ [МАНАТ] - грошова одиниця Тур-кменії.

МАНГОНІЗАЦІЯ [МАНГОНИЗАЦИЯ] - під-робка товарів.

МАНДАТ [МАНДАТ] - 1. Документ, що засвідчує права і повноваження певної особи. 2. Повнова-ження, наказ, доручення.

МАНДАТАРІЙ [МАНДАТАРИЙ] - особа, уста-нова, організація, держава, які одержали мандат.

МАНДРІВНИК [ПУТЕШЕСТВЕННИК] -лю-дина, котра перебуває менше року у країні, де не є резидентом, якщо вона не співробіт-ник урядової установи іншої країни або член її сім'ї і не працює на резидента.

МАНЕВР [МАНЕВР] - 1. Переміщення військ у бойо-вих чи навчальних умовах під час виконан-ня тактичних завдань. 2. Переміщення транспортних засобів, вагонів при форму-ванні складу потягів.

МАНЕВРУВАТИ [МАНЕВРИРОВАТЬ] - 1. Здійснювати маневри. 2. Умі-ло розпоряджатися, вправно використову-вати резерви. 3. Переносно - хитрувати, обходити неприємності, уникати складних ситуацій.

МАНІПУЛЮВАННЯ [МАНИПУЛИРОВАНИЕ] - поширення чуток, різної інформації з метою впливу на покупців з використанням рек-ламних засобів, щоб у такий (часто неко-ректний) спосіб створити на ринку бажану ситуацію.

МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ [МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДАННЫМИ] - сукупність опе-рацій над базою даних: пошук, читання, оновлення, додавання і стирання записів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія