Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МАРГО [МАРГО] - поле на комерційних листах чи інших ділових документах, залишене для поміток.

МАРЖА [МАРЖА] - різниця між цінами, курсами, ставками, котируванням валют, цінних па-перів, одержувана при проведенні банківських та торговельно-комерційних операцій купівлі-продажу. У торговельних операціях- різниця між купівельною і продажною ціною товару. У фондових біржових операціях - різниця між курсами цінних паперів (номінальним і продажним), між курсом цінних паперів у день укладання і день виконання фінансової угоди; у банківській практиці - різниця між процентними ставками по залучених і виданих кредитах. За логічним змістом термін маржа збігається з термінами різниця, прибуток, депозит.

МАРЖА БАНКІВСЬКА [МАРЖА БАНКОВСКАЯ] - різниця між ставками кредитного й депозитного процента, між кредитними ставками для окремих позичальників, між процентними ставками по активних і па-сивних операціях.

МАРЖА ГАРАНТІЙНА [МАРЖА ГАРАНТИЙНАЯ] - різниця між вартістю застави за наданий кредит і величиною самого кредиту.

МАРЖА КРЕДИТНА [МАРЖА КРЕДИТНАЯ] - різниця між зафіксованою в договорах займу вартістю товару й величиною позики, виданої під закупівлю товару.

МАРЖА ПРИБУТКУ [МАРЖА ПРИБЫЛИ] - відносний прибуток, обчислений у процен-тах до реалізованої продукції або до капіта-лу. Відповідає поняттю рентабельність.

МАРЖА СПЕКУЛЯЦІЙНА [МАРЖА СПЕКУЛЯТИВНАЯ] - така, що за ф'ючерсним контрактом вноситься спекулян-тами, як правило, вищою, ніждляхеджерів.

МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХІД [МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД] - перевищення виручки від продажу над загальними витратами, що на-лежить до певного рівня продаж.

МАРКА [МАРКА] - назва походить від міри ваги у півфунта срібла (Marke). - 1. Грошова одиниця Ні-меччини, поділяється на 100 пфенінгів. 2. Грошова одиниця Фінляндії, поділяється на 100 пенні.

МАРКА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ [МАРКА АКЦИЗНОГО СБОРА] -Див. Акцизна марка.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія