Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

МІЛЬЙОНЕР [МИЛЛИОНЕР] - власник мільйонного багатства, капіталу, що перевищує мільйон доларів.

МІЛЬЯРДЕР [МИЛЛИАРДЕР] - власник мільярдного багатства, капіталу.

МІНІ [МИНИ] - скорочення від слова мінімальний. Протилежне - максі

МІНІМАКС [МИНИМАКС] - базовий алго-ритм систем штучного інтелекту, що засто-совується в основному при створенні прог-рам для гральних задач. На кожному кроці взаємодії "суперника" і програми забезпечу-ється мінімальна результативність оцінки кроку (дії) першого і максимальна - для са-мої програми.

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА [МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА] - офіційно встановлений державою мінімальний рівень оплати праці у вигляді мінімальної місячної ставки чи почасової оплати. Він періодично змінюється залежно від фінансових мож-ливостей держави. Використовується для обчислення розмірів державних податків, платежів, штрафів. Значення мінімальної заробітної плати не завжди відповідає ве-личині прожиткового мінімуму.

МІНІМАЛЬНА ЦІНА [МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА] - нижній рівень ціни, яка встановила-ся на певний товар на певному ринку.

МІНІМАЛЬНЕ ВІДХИЛЕННЯ [МИНИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ] - встановлена правилами біржі допустима величина коли-вань курсу, ціни в межах одного контракту.

МІНІМАЛЬНИЙ [МИНИМАЛЬНЫЙ] - щонаменший серед чогось, най-менший з можливих.

МІНІМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК [МИНИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ] - найменший прибуток, необхідний для збереження і функціонуван-ня підприємства, фірми.

МІНІМІЗАЦІЯ [МИНИМИЗАЦИЯ] - доведення чого-небудь до що-найменшої величини, найменшого розміру.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія