Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБМІН БЕЗВАЛЮТНИЙ [ОБМЕН БЕЗВАЛЮТНЫЙ] - міжнародний обмін товарами й послугами без залучення іноземної валюти.

ОБМІННИЙ КУРС [ОБМЕННЫЙ КУРС] - ціна грошової одиниці країни, що вираже-на в іноземній валюті.

ОБМІННИЙ КУРС ГНУЧКИЙ [ОБМЕННЫЙ КУРС ГИБКИЙ] - курс, що встановлюється в результаті ринкових коливань в умовах вільного ринку купівлі-продажу валюти. Його називають ще "плаваючіш" курсом.

ОБМІННИЙ КУРС НОМІНАЛЬНИЙ [ОБМЕННЫЙ КУРС НОМИНАЛЬНЫЙ] - курс, що відображає співвідношення вартості двох валют.

ОБМІННИЙ КУРС ПЛАВАЮЧИЙ [ОБМЕННЫЙ КУРС ПЛАВАЮЩИЙ] - Див. Обмінний курс гнучкий.

ОБМІННИЙ КУРС РЕАЛЬНИЙ [ОБМЕННЫЙ КУРС РЕАЛЬНЫЙ] - курс, що відоб-ражає товарне співвідношення валют, тобто співвідношення цін на одні й ті самі товари, виражене у різних валютах.

ОБМІННИЙ КУРС ФІКСОВАНИЙ [ОБМЕННЫЙ КУРС ФИКСИРОВАННЫЙ] - курс твердо встановленого державою обмінного співвідношення.

ОБОВ'ЯЗКИ [ОБЯЗАННОСТИ] - зобов'я-зання, що випливають із законодавчих ак-тів, нормативних документів, юридичних норм і правил, укладених контрактів, поло-жень про компанію, посадових інструкцій та установок керівників по роботі.

ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТКА (ДОЛЯ) [ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ] - частка успадкованого майна, яка переходить до так званих "необ-хідних" спадкоємців незалежно від змісту заповіту.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ] -Див. Страху-вання обов'язкове.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія