Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОН ЛАЙН [ОН ЛАЙН] - безпосередній зв'язок з комп'ютером емітента кредитної картки, що здійснюєть-ся в момент укладення угоди з використан-ням цієї картки.

ОНОВЛЕННЯ [ОБНОВЛЕНИЕ] - зміна да-них у базі даних зі збереженням способів їх організації і зовнішньої ідентифікації.

ОПЕК [ОПЕК] - Див. Організація країн-експортерів нафти.

ОПЕРАНД [ОПЕРАНД] - 1. Частина машин-ної команди, що визначає об'єкт, над яким виконується операція. 2. Аргумент операції.

ОПЕРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ [ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ] - поточна звітність, опера-тивні дані про діяльність підприємства, фір-ми, компанії.

ОПЕРАТИВНА ОБРОБКА [ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА] - обробка даних у темпі їх надходження в обчислювальну машину або в темпі роботи користувача.

ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ [ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ] - поточне виробни-чо-фінансове й виконавче планування на короткий час, яке зорієнтоване на допов-нення, деталізацію, внесення коректив у намічені попередньо плани та графіки робіт.

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ [ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ] -управління поточни-ми діями, що поєднує оперативне плануван-ня, оперативний облік та оперативний контроль.

ОПЕРАТИВНИЙ [ОПЕРАТИВНЫЙ] - 1. Пов'язаний з негайним здійсненням певних завдань, доручень, планів, починань. 2. Дійовий, енергійний, здатний своєчасно, швидко здійснювати певні завдання, операції, дору-чення.

ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА [ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ] - один з видів економічного аналізу, що його здійснюють щоденно, подекадне та щомісячно для вивчення господарсько-фінансового стану підприємства з метою поліпшення оперативного керівництва його діяльністю. О.е.а.д.п. охоплює питання, пов'язані із забезпеченням виробництва трудовими, матеріальними, грошовими ресурсами та їх використанням, своєчасністю відвантажен-ня продукції та її реалізації, забезпеченням темпів зростання виробництва, підвищенням продуктивності праці, зниженням собівартості продукції, виконанням плану прибутку та фінансового плану підприємства тощо. Цей аналіз здійснюють такими ж методами, що й аналіз господарської діяльності підприємств.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія