Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Й РОЗВИТКУ (ОЕСР) [ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУД-НИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР)] - Див. Високорозвинуті індустріальні країни.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ОЄЕС) [ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОЕЭС)] - заснована у 1948 р. для розподілу допомоги згідно з планом Маршалла та прискорення відродження Західної Європи. У торгівлі між країнами ОЄЕС у 50-х роках було скасовано квоти та обмеження на платежі.

ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ НАФТИ (ОПЕК) [ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК)] - організація. заснована у 1960 р. ,яка включає Саудів-ську Аравію, Кувейт, Іран, Ірак, Лівію, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерію, Венесуе-лу, Індонезію, Алжир, Катар і Габон. Мета ОПЕК - координація дій щодо обсягу продажу і встановлення цін на сиру нафту. Оскільки ОПЕК контролює приблизно половину світового обсягу торгівлі нафтою, то вона значно впливає на рівень світових цін. У 1973-1974 рр. ОПЕК використала свою монопольну владу, збільшивши ціни на нафту в чотири рази, спровокувавши тим самим енергетичну кризу. У 1979-1980 рр. ціна на нафту знову подвоїлась. У 1970-х роках величезні надлишки балансів поточних операцій країн ОПЕК було вкладено у великі комерційні банки США та інших індустріальних країн, які потім надавали позики менш розвинутим країнам.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) (ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН)] - загальна міжнародна організація, до якої належать майже всі дер-жави світу (час заснування - 1945 р.). Ме-тою ООН є забезпечити мир та безпеку в сві-ті, а також розвивати міжнародне співробіт-ництво (штаб-квартира у Нью-Йорку). Укра-їна, перебуваючи в складі СРСР, була одні-єю із членів - засновників ООН. Нині Укра-їна - член ряду спеціалізованих міжнарод-них організацій ООН, у системі яких підпи-сано низку угод і конвенцій.

ОРГАНІЦИЗМ [ОРГАНИЦИЗМ] - вчення, за яким економічна система уподіб-нюється до живого організму з притаманни-ми йому життєвими фізіологічними проце-сами й способами управління ними.

ОРГАНІЧНА БУДОВА КАПІТАЛУ [ОРГАНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НАПИТАЛА] - відно-шення постійного капіталу до змінного за вартістю, тобто відношення між масою засобів виробництва й робочою силою, яка приводить її у рух.

ОРГТЕХНІКА [ОРГТЕХНИКА] - сукупність технічних засобів для кращої організації ін-женерної та управлінської праці. До засобів О. належать телефони, магнітофони, селек-тори, комп'ютери, друкарські машини тощо.

ОРДЕН [ОРДЕН] - 1. Почесна відзнака, нагорода за особливі дії, заслуги, досягнення. 2. Назва деяких таємних товариств, організацій (напр., масонський О.)

ОРДЕР [ОРДЕР] - наказ, розпо-рядження у письмовій формі, документ про видачу його пред'явникові товару, вантажу, грошей і про право обшуку або проведення інших операцій (напр., О. на надання по-мешкання для житлових потреб чи офісно-го приміщення).

ОРДЕР ВАНТАЖНИЙ [ОРДЕР ПОГРУЗОЧНЫЙ] - первинний вантажний документ, що містить необхідні дані про вантаж, підписаний його відправником.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія