Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ [УЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ] - операції банків з обліку комерційних векселів і деяких інших довгострокових зобов'язань, у результаті чого вони отримують прибуток у вигляді суми обліку. Фірми використовують такі операції, коли необхідно отримати кошти терміново, до закінчення строку векселя.

ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - Див. Відповідальність обмежена.

ОБМЕЖЕНЕ ДОРУЧЕННЯ [ОГРАНИЧЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ] - доручення клієнта брокеру, обмежене рамками зміни ціни або тимчасовим виконанням доручення.

ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ [ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ] - недостатня кількість у розпорядженні людей наявних природних і трудових ресурсів, основного капіталу для виробництва благ, здатних задовольнити потреби людини й суспільства.

ОБМЕЖЕННЯ [ОГРАНИЧЕНИЯ] - межі, границі, за які, згідно з законами та інши-ми нормативними актами, а також рішен-нями державних органів, не повинна вихо-дити діяльність економічних суб'єктів. Напр., О. у сфері експорту та імпорту то-варів, імміграції тощо.

ОБМЕЖЕННЯ НА МАКСИМІЗАЦІЮ ПРИБУТКУ (ОГРАНИЧЕНИЯ НА МАКСИМИЗАЦИЮ ПРИБЫЛИ] - регулюючі фактори, зовнішній вплив, що стримує прагнення фірм, корпорацій до постійної максимізації прибутку понад нормативний рівень, який склався.

ОБМЕЖЕННЯ НЕТАРИФНІ [ОГРАНИЧЕНИЯ НЕТАРИФНЫЕ] - прямі об'ємні обме-ження на завезення певних товарів у краї-ну або вивезення з країни.

ОБМЕЖЕННЯ ТАРИФНІ (ОГРАНИЧЕНИЯ ТАРИФНЫЕ] - система митних тарифів, що стає на заваді (гальмує) експорту та імпорту певних товарів.

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ КОНТРАКТ [ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ] - контракт, згід-но з яким оптовий покупець зобов'язується ку-пувати товар тільки у даного постачальника.

ОБМІН [ОБМЕН] - одна із стадій відтворю-вального циклу, дуже поширена економічна операція, яка полягає в тому, що одна особа (фізична або юридична) передає іншій річ, товар, отримуючи натомість гроші або інший товар.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія