Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПІКУНСТВО [ОПЕКУНСТВО] - здійснен-ня опікунами від імені підопічних осіб юри-дичних дій.

ОПЛАТА НАПЕРЕД [ОПЛАТА ВПЕРЕД] - Див. Передоплата.

ОПЛАТА ОБЛІГАЦІЙ [ОПЛАТА ОБЛИГАЦИЙ] - 1. Повернення коштів, отриманих за позичкою. 2. Викуп облігацій після закін-чення встановленого терміну.

ОПОДАТКОВАНІ ДОХОДИ [ОБЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ] - Див. Дохід, що оподатко-вується.

ОПОДАТКОВУВАНИЙ ОБОРОТ [ОБЛАГАЕМЫЙ ОБОРОТ] - оборот з реалізації товарів, за яким сплачується податок з обороту. Податком з обороту обкладається виторг від реалізації за роздрібними або оптовими цінами товарів власного виробництва або власної закупівлі, відпуск за вказаними ці-нами окремих товарів (олія, дріжджі, тю-тюн, тканини та ін.) працівникам підприєм-ства, а також суми, що надходять на основі рішень арбітражу, судових та інших органів щодо розгляду спорів тощо.

ОПОДАТКУВАННЯ [НАЛОГООБЛОЖЕ-НИЕ] - процес встановлення й утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають О., а також порядку сплати по-датків.

ОПОДАТКУВАННЯ ПОДВІЙНЕ [НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДВОЙНОЕ] -Див. Подвійне оподаткування.

ОПОДАТКУВАННЯ ПОСЕРЕДНЄ [НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПОСРЕДСТВЕННОЕ] - найпоширеніша форма оподаткування у ряді країн (США, Англії та ін.), за якою по-даток стягується у вигляді надбавок до цін на товари й послуги.

ОПОДАТКУВАННЯ ПРОГРЕСИВНЕ [НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЕ] - Див. Прогресивне оподаткування.

ОПОДАТКУВАННЯ ПРОПОРЦІЙНЕ [НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ] - нарахування і сплата податку з до-ходу однаковими частинами, незалежно від розміру доходів платника.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія