Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОРЕНДНИЙ ПІДРЯД [АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД] - одна з форм управління та внутрі-господарського розрахунку, суть якого поля-гає у переході на оренду окремих структур-них підрозділів підприємства чи окремих працівників та у набутті ними більшої гос-подарської самостійності.

ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ (АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ] - відносини між орендатором і орендодавцем, які здійснюються на основі договору.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ [АРЕНДОДАТЕЛЬ] - фі-зична або юридична особа, яка здає майно (землю) в оренду.

ОРИГІНАЛ [ОРИГИНАЛ] - 1. Перший, основний примірник документа. 2. У міжна-родних торговельних операціях - штамп на першому примірнику документа, договору.

ОРИГІНАЛЬНИЙ [ОРИГИНАЛЬНЫЙ] - 1. Справжній, первісний, той, що не має аналогів. 2. Переносно - са-мобутній, своєрідний, дивний.

ОРІЄНТАЦІЯ [ОРИЕНТАЦИЯ] - 1. Спрямованість дій економічного суб'єкта й вибір та дотримання вибраного напряму. 2. Спонукання, розпорядження діяти пев-ним чином.

ОРТ... [ОРТ...] - у складних словах відповідає поняттям "прямий", "правильний". Напр., ортодоксальний, ортопедичний, ортого-нальний.

ОРТОДОКС [ОРТОДОКС] - той, хто неухильно дотримується певних переконань, напрямів.

ОРТОДОКСАЛЬНІСТЬ [ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ] - неухильне, тверде дотримання певних переконань, правил, дій.

ОСАДНИКИ (ОСАДНИКИ] - назва польських колоністів на західноукраїнських і за-хіднобілоруських землях у 20-30-х роках XX ст. Вони отримували від держави кращі зе-мельні наділи й щедрі фінансові субсидії, їм були передані місцеві органи адміністратив-ної влади.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія