Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОРДЕР ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ [ОРДЕР РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ] - документ, яким оформляють касову операцію з видачі готівки підприємствами, організаціями, установами.

ОРДЕР ДЕЛІВЕРІ [ОРДЕР ДЕЛИВЕРИ] - Див. Делівері.

ОРДЕР ЗАПЛІЧНИЙ [ОРДЕР ЗАПЛЕЧНЫЙ] - ордер, що дає право на купівлю додаткових акцій і додаткових ордерів.

ОРДЕР ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ [ОРДЕР ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ] -грошовий до-кумент, яким оформляють касову операцію приймання грошей підприємствами, орга-нізаціями, установами.

ОРДЕРНА КНИГА (ОРДЕРНАЯ КНИГА] - книга з бланками ордерів.

ОРДИНАРНИЙ [ОРДИНАРНЫЙ] - звичайний, звичний, простий.

ОРЕНДА [АРЕНДА] - 1. Надання майна, землі тощо його господарем для тим-часового користування іншій особі за певну плату на договірних умовах. 2. Винайман-ня за відповідну плату на договірних заса-дах фізичною чи юридичною особою у іншої фізичної чи юридичної особи майна (основ-них фондів, землі, підприємств, цехів, будівель, транспортних засобів, обладнан-ня, техніки тощо без зміни права власності. Розрізняють просту О. та О. за викупом, тобто таку, коли в орендному договорі може бути передбачена можливість викупу орен-дованого майна орендатором.

ОРЕНДАР [АРЕНДОПОЛУЧАТЕЛЬ] - особа або орга-нізація, яка винаймає, отримує в оренду майно, землю, якій щось надано в оренду (орендатор).

ОРЕНДНА ПЛАТА [АРЕНДНАЯ ПЛАТА] - суми, сплачені за договором оренди, який укладається з місцевими органами самов-рядування або з юридичними і фізичними особами, котрі здають в оренду земельні ді-лянки, тимчасово вільні будинки й споруди, виробничі, складські та інші закріплені за ними в оперативне управління приміщен-ня. Ставки О.ге., на підставі яких визна-чають її розмір, встановлюються місце-вими органами самоврядування, а у відно-синах між громадянами - їхньою угодою. О.п. включає амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна і частину прибутку.

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО [АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - Див. Підприємство орендне.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія