Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБЛІГАЦІЇ ІПОТЕЧНІ (ОБЛИГАЦИИ ИПОТЕЧНЫЕ] - довгострокові облігації з твер-дим процентом, що випускаються під забез-печення нерухомим майном.

ОБЛІГАЦІЇ КОНВЕРТОВАНІ [ОБЛИГАЦИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ] - облігації, які підля-гають обміну на інші цінні папери, насам-перед, на акції компанії, яка їх випустила.

ОБЛІГАЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ [ОБЛИГАЦИИ КУММУЛЯТИВНЫЕ] - різновид цінних па-перів, за якими доходи від них виплачують водночас із їх погашенням.

ОБЛІГАЦІЇ "МОЛОДШІ" [ОБЛИГАЦИИ "МЛАДШИЕ"] - облігації з відносно невисо-ким рейтингом, що мають, порівняно з ін-шими облігаціями, менше прав на активи, якими вони забезпечені.

ОБЛІГАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНІ [ОБЛИГАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ] - облігації, що випус-каються міською владою у вигляді позики під муніципальну власність.

ОБЛІГАЦІЇ ПРОЦЕНТНІ [ОБЛИГАЦИИ ПРОЦЕНТНЫЕ] - облігації, дохід за якими виплачується у вигляді фіксованого процен-та, як правило, по кожній облігації на осно-ві відрізного купона.

ОБЛІГАЦІЇ СЕРІЙНІ [ОБЛИГАЦИИ СЕРИЙНЫЕ] - облігації, строк погашення яких настає через певні проміжки часу або які гасяться за серіями випуску.

ОБЛІГАЦІЙНА ПОЗИКА [ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ] - різновид позики.яку пози-чальник отримує від громадян, фізичних чи юридичних осіб шляхом випуску в обіг облігацій.

ОБЛІГАЦІЯ ВІЧНА [ОБЛИГАЦИЯ "ВЕЧНАЯ"] - облігація без дати погашення.

ОБЛІГАЦІЯ ДИСКОНТНА [ОБЛИГАЦИЯ ДИСКОНТНАЯ] - облігація, яка продаєть-ся на вторинному ринку за ціною, нижчою від номіналу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія