Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБВИНУВАЧЕННЯ [ОБВИНЕНИЕ] -у сис-темі судочинства - діяльність визначених законом осіб, органів, спрямована на дове-дення вини підсудного.

ОБГОВОРЕННЯ [ОБСУЖДЕНИЕ] -управ-лінська процедура, учасники якої колегіаль-но розглядають, порівнюють і оцінюють окремі положення або варіанти якогось рі-шення.

ОБГРУНТОВАНІСТЬ ПРОГНОЗУ (ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОГНОЗА] - допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об'єкта або шляхів і строків його здійснення.

ОБЕР [ОБЕР] - у складних словах означає "ви-щий", "старший" (за рангом, за посадою).

ОБ'ЄДНАНИЙ РАХУНОК [ОБЬЕДИНЕННЫЙ СЧЕТ] -Див. Загальний рахунок.

ОБ'ЄДНАНІ НАЦІЇ [ОБ'ЬЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ]-Диа Організація Об'єднаних Націй.

ОБ'ЄДНАННЯ [ОБЬЕДИНЕНИЕ] - назва юридичної особи, об'єкта підприємницької діяльності, що об'єднує кілька підприємств, організацій, установ у єдину групу.

ОБ'ЄДНАННЯ ГОСПОДАРСЬКЕ [ОБЬЕДИНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ] - добровільне об'єднання юридичних осіб - суб'єктів під-приємницької діяльності (підприємств, ком-паній) з метою співпраці, координації дій, забезпечення захисту своїх прав тощо.

ОБ'ЄДНАННЯ МЕРЕЖ [ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕТЕЙ] - об'єднання кількох обчислюваль-них мереж в єдину мережу більш високого рівня за допомогою шлюзів-перехідників (міжмережних інтерфейсів). Див. також Шлюз.

ОБ'ЄДНАННЯ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ (ОПУС) [ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРУДА УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ (ОТУС)] - на-півлегальна організація, що гуртувала студентів львівських вищих шкіл за часів ні-мецької окупації: медиків, політехніків, аг-рономів, ветеринарів, фармацевтів, лісових інженерів. При ОПУСі працювали спортив-ний клуб і студентський хор, видавався що-місячник, "Студентський прапор".

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія