Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ УЗГОДЖЕННЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ] - прийняття управлінських рішень, постанов, видання указів, наказів, інструкцій тільки після обговорення й отримання згоди певного кола уповноважених або заінтересованих осіб.

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ [ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ] -Див. Аудит.

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ РЕЗЕРВ БАНКІВ [ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ БАНКОВ] -Див. Резер-ви банківські.

ОБОЛ [ОБОЛ] - вагова одиниця; срібна, а пізніше мідна монета в Стародавній Греції (дорівнювала 1/6 драхми).

ОБОРОТ [ОБОРОТ] - 1. Замкнений цикл у повторюваному процесі. 2. Рух товарів, гро-шових коштів у відтворювальному процесі. 3. Валовий сумарний обсяг виробництва продукції, робіт, послуг, вироблених підпри-ємством за один рік у грошовому виразі.

ОБОРОТ АКТИВІВ [ОБОРОТ АКТИВОВ] - один з показників ефективності викорис-тання активів, що означає відношення чис-того виторгу з продажу до середньої величи-ни сукупних активів компанії.

ОБОРОТ БЕЗГОТІВКОВИЙ [ОБОРОТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ] - платежі, що здійснюються шляхом перерахування на рахунки у кре-дитних установах і зарахування зустрічних вимог між підприємствами, а також між під-приємствами й населенням.

ОБОРОТ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ [ОБОРОТ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ] - обсяг зовнішньоторговельної діяльності країни, групи країн, що дорівнює сумарному розмі-ру експорту та імпорту за рік або за інший фіксований період.

ОБОРОТ КАПІТАЛУ [ОБОРОТ КАПИТАЛА] - циклічний рух, кругообіг капіталу, швид-кість якого вимірюється часом проходжен-ня одного повного циклу.

ОБОРОТ ОПОДАТКОВУВАНИЙ [ОБОРОТ ОБЛАГАЕМЫЙ] - реалізація товарів, з яких утримується податок з обороту.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія