Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПЕРАЦІЇ ПАСИВНІ [ОПЕРАЦИИ ПАССИВНЫЕ] - Див. Пасивні операції бан-ків.

ОПЕРАЦІЇ ПЕРЕКАЗНІ [ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДНЫЕ] - переказ грошових коштів за дорученням їх власників, розпорядників - фізичних та юридичних осіб. Здійснюють-ся банками й підприємствами зв'язку, пош-товими установами.

ОПЕРАЦІЇ ПОЗАРИНКОВІ [ОПЕРАЦИИ ВНЕРЫНОЧНЫЕ] - операції з товарами й послугами, які не враховуються при розра-хунку валового внутрішнього продукту, ос-кільки не купуються і не продаються на рин-ках (напр., приготування їжі вдома, надан-ня взаємних домашніх послуг членами сім' ї, реалізація напівфабрикатів у межах однієї корпорації тощо).

ОПЕРАЦІЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ [ОПЕРАЦИИ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ] - операції, що ви-конуються посередниками за дорученням клієнтів.

ОПЕРАЦІЇ ПОТОЧНОГО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ [ОПЕРАЦИИ ТЕКУЩЕГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА] - операції з купівлі й продажу товарів і послуг за рубежем, а та-кож односторонні іноземні перекази, сумар-ний обсяг яких дорівнює сумі торгового ба-лансу, балансу експорту-імпорту послуг і сальдо односторонніх переказів.

ОПЕРАЦІЇ РЕЕКСПОРТИ! [ОПЕРАЦИИ РЕЭКСПОРТНЫЕ] - комерційні операції щодо вивезення за кордон раніше ввезеного в країну товару, який не піддавався переробці.

ОПЕРАЦІЇ РЕІМПОРТНІ [ОПЕРАЦИИ РЕИМПОРТНЫЕ] - комерційні операції вве-зення з-за кордону раніше вивезених віт-чизняних товарів.

ОПЕРАЦІЇ ТРАСТОВІ [ОПЕРАЦИИ ТРАСТОВЫЕ] -довірчі операції, що здійснюють-ся на основі довіреності від особи, яка дору-чила й уповноважила виконати операцію за неї, від її імені.

ОПЕРАЦІЇ ФОНДОВІ [ОПЕРАЦИИ ФОНДОВЫЕ] -Див. Фондові операції банків.

ОПЕРАЦІЇ ФОРВАРДНІ [ОПЕРАЦИИ ФОРВАРДНЫЕ] - позабіржові термінові валют-ні операції, що здійснюються банками і про-мислово-торговими корпораціями по теле-фону або телексу на договірній основі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія