Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПОДАТКУВАННЯ ПРЯМЕ (НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЕ] - обчислення і спла-та податків, що їх накладають на майно та доходи платників (юридичних і фізичних осіб), на відміну від оподаткування посеред-нього. Див. також Податки.

ОПОЗИЦІЯ [ОППОЗИЦИЯ] - протиставлення, опір, протистояння щодо певної лінії, дій або у ставленні до соціальної групи.

ОПОНЕНТ [ОППОНЕНТ] - той, хто протистоїть, запере-чує) - 1. Особа, яка заперечує або вислов-лює альтернативну думку доповідачеві, ав-торові проекту, дисертанту. 2. Супротивник у диспуті, дискусії.

ОПОРТУНІЗМ [ОППОРТУНИЗМ] - бажання однієї зі сторін, що домовляються, при укладанні угоди сформу-лювати умови угоди таким чином, щоб досягти переваг стосовно партнера, перек-ласти на нього більшу частину витрат.

ОПТАНТ (ОПТАНТ] - особа, яка має право вибрати громадянство.

ОПТАЦІЯ [ОПТАЦИЯ] - право вибору громадянства, забезпечене міжна-родним правом або внутрішнім законодав-ством, зокрема у разі переходу території з-під залежності однієї країни до іншої. О. пов'язана звичайно з переселенням оптан-та в країну, громадянство якої він обрав.

ОПТИМАЛЬНА ЗАДАЧА [ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАДАЧА) - економіко-математична задача, що містить критерій оптимальності та обме-жень, тобто спрямована на пошук найсприй-нятнішого (найефективнішого, оптималь-ного) в певних умовах рішення (показника).

ОПТИМАЛЬНА ПАРТІЯ [ОПТИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ] - найдоцільніший розмір партії однойменної продукції, що виготовляється за економічно вигідного поєднання витрат на одноразове переналагодження устатку-вання й обробку продукції та вкладень оборотних засобів у незавершене виробниц-тво, тобто, коли сума зазначених витрат є найменшою. Визначення О.п. відносять до проблеми ефективності капітальних вкла-день.

ОПТИМАЛЬНИЙ [ОПТИМАЛЬНЫЙ] - най-сприйнятливіший, найліпший з можливих варіантів чогось, найбільш відповідний да-ним умовам, вимогам (напр., О. варіант прогнозу - прогноз, відібраний з кількох варіантів).

ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПІДПРИЄМСТВА (ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ] -розмір підприємства, якому відповідають найкращі техніко-економічні показники витрат на виготовлення продукції та най-менша питома вага у собівартості продукції транспортних витрат на доставку сирови-ни й готових виробів споживачам. У кожній галузі економіки є свої О.р.п. Так, при виз-наченні О.р.п. промислового враховують потребу в продукції, ступінь технічного прогресу, рівень спеціалізації й кооперуван-ня, розміщення виробництв, необхідність розв'язання соціальних проблем даного ра-йону тощо. О.р.п. сільськогосподарського є такий, що створює сприятливі умови для управління і забезпечує найпродуктивніше використання інших засобів виробництва.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія