Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПЕРАЦІЇ ІНТЕРВЕНЦІЙНІ [ОПЕРАЦИИ ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ] - Див. Інтервен-ційні операції.

ОПЕРАЦІЇ КАСОВІ [ОПЕРАЦИИ КАССОВЫЕ] -Див. Касові операції.

ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНІ [ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИЕ} - торгові операції купівлі-продажу, а в широкому розумінні слова - будь-які підприємницькі операції, бізнес-операції.

ОПЕРАЦІЇ КОМІСІЙНІ [ОПЕРАЦИИ КОМИССИОННЫЕ] - посередницькі операції, що виконуються за дорученням клієнтів за комісійну винагороду.

ОПЕРАЦІЇ КОНВЕРСІЙНІ [ОПЕРАЦИИ КОНВЕРСИОННЫЕ] - Див. Конверсійні операції.

ОПЕРАЦІЇ КРЕДИТНІ [ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНЫЕ] - операції, пов'язані з наданням кредитів.

ОПЕРАЦІЇ ЛІЗИНГОВІ [ОПЕРАЦИИ ЛИЗИНГОВЫЕ] - встановлені міжнародними і національними законодавчими актами способи регулювання взаємовідносин трьох сторін: лізингової компанії (лізингодавця), споживача (лізингоотримувача) і поста-чальника обладнання.

ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ [ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ] - метод грошово-кредитної політики, що полягає в купівлі або продажу центральним банком цінних паперів на відкритому ринку. Вико-ристовується для розширення або скоро-чення резервів комерційних банків, впливу на рівень ринкових процентних ставок, регулювання курсу державних цінних па-перів.

ОПЕРАЦІЇ ОБЛІКОВІ [ОПЕРАЦИИ УЧЕТНЫЕ] - Див. Облікові операції банків.

ОПЕРАЦІЇ ОФСЕТНІ [ОПЕРАЦИИ ОФСЕТНЫЕ] - операції, пов'язані з ліквідацією або викупом ф'ючерсних контрактів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія