Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРОС-ЧЕК [КРОСС-ЧЕК] - банківський чек на спеціальному бланку з двома діагональ-ними лініями, за яким банк на вимогу влас-ника К.-ч. зобов'язаний переказати гроші іншому банку або власнику рахунку (своєму клієнту), зарахувавши суму чека на його ра-хунок. Застосовується з метою ускладнення одержання грошей у разі втрати чека його власником.

КРУГООБІГ ГРОШЕЙ [КРУГООБОРОТ ДЕНЕГ] - рух грошей у процесі виробництва та обігу, в ході якого вони здійснюють повний оборот.

КРУГООБІГ КАПІТАЛУ (КРУГООБОРОТ КАПИТАЛА] - рух капіталу у процесі вироб-ництва та обігу, в ході якого він проходить весь цикл, тобто здійснює повний оборот.

КРУЗЕЙРО [КРУЗЕЙРО] - грошова одини-ця Бразилії, дорівнює 100 сентаво.

КРУП'Є [КРУПЬЕ] - розпорядник ігор у гральному домі, банкомет, що стежить за грою, видає вигра-ні ставки і забирає програні ставки.

КСЕРОКС [КСЕРОКС] -фірмо-ва назва, яка часто вживається для позна-чення різних видів фотокопіювального об-ладнання.

КУЛАЖ [КУЛАЖ] - 1. Спланована знижка, зменшення задокументованої ваги рідких речовин (товарів) на їх можливе витікання. 2. Переносно - непродуктивні витрати ма-теріалів, праці, часу.

КУЛІСА [КУЛИСА] - неофіційна біржа, що організовується при-ватними маклерами і функціонує за вільни-ми правилами.

КУЛІСЬЄ [КУЛИСЬЕ] - приватний бір-жовий посередник (маклер), що самочинно здійснює біржові операції купівлі-продажу без участі офіційних біржових осіб - маклерів.

КУЛЬТУРА [КУЛЬТУРА] - визначальний фактор потреб і поведінки людини, яка зас-воює у сім'ї чи через інші суспільні інститу-ти певний набір цінностей, стереотипів сприйняття, поведінки і дій у навколишньо-му середовищі.