Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАРТКА КРЕДИТНА РЕВОЛЬВЕРНА [КАРТОЧКА КРЕДИТНАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ] - кредитна картка з самовідновлювальним кредитом у міру погашення боргу.

КАРТОГРАФІЯ [КАРТОГРАФИЯ] - наука про географічні карти (мапи), методи їх ство-рення та використання.

КАРТОТЕКА [КАРТОТЕКА] - 1. Сукупність, набір карток - носіїв інформації, що об'єд-нані, систематизовані і розміщені в певному порядку (за алфавітом, темами, строком ви-конання тощо). 2. Розрахункові документи підприємств та організацій-платників, що зберігаються у банку за місцем знаходжен-ня платників у зв'язку з тим, що ці підприєм-ства й організації перебувають на особливо-му обліку через недотримання строків або правил оплати. 3. Скринька або тека (шафа) для зберігання карточок.

КАРТОЧКА [КАРТОЧКА] - вид облікового ре-єстра, що являє собою окремий аркуш (бланк).

КАРТОЧКА ПЛАСТИКОВА (КАРТОЧКА ПЛАСТИКОВАЯ] - спеціальна пластикова пластина, за допомогою якої здійснюють усі види грошових платежів (кредитних, дебет-них, банківських) у транспорті, підприєм-ствах торгівлі, побутового обслуговування (розрізняються за зовнішнім виглядом і ма-теріалом виготовлення).

КАРТОЧКА ПЛАТІЖНА [КАРТОЧКА ПЛАТЕЖНАЯ] - карточка, за допомогою якої здійснюють платежі й грошові операції.

КАРТУШ [КАРТУШ] - графічна при-краса, найчастіше у вигляді щита, панно, планшета, на яких уміщують рекламний текст, декоративні елементи, емблеми, гер-би тощо.

КАСА[КАССА] - 1. Структурний підроз-діл на підприємствах, в організаціях, уста-новах, банках, де зберігається готівка. 2. Ра-хунок бухгалтерського обліку, на якому ві-дображають рух коштів на підприємствах, в організаціях, установах. 3. Пристрій для збо-ру готівки в транспорті, для добровільного збору тощо.

КАСА ВАЛЮТНА [КАССА ВАЛЮТНАЯ] - су-купність надходжень і платежів в іноземній валюті.

КАСА ДЕПОЗИТНА [КАССА ДЕПОЗИТНАЯ] -Див. Депозитна каса.