Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КРЕДИТ ЕКСПОРТНИЙ [КРЕДИТ ЭКСПОРТНЫЙ] -Див. Експортний кредит.

КРЕДИТ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ [КРЕДИТ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ] - форма товарного кредиту, яка полягає в тому, що куплений позичаль-ником товар залишається власністю креди-тора - продавця товарів до того часу. доки товар не буде повністю оплачений.

КРЕДИТ ІПОТЕЧНИЙ [КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ] - довготермінова позика під заставу нерухомого майна - землі, виробничих або житлових будівель. Надається здебільшого спеціалізованими іпотечними банками. Не-повернення кредиту в термін, зазначений у кредитному договорі, призводить до втрати позичальником заставленої нерухомості та передання її у власність банку чи іншого тримача заставного листа.

КРЕДИТ КОМЕРЦІЙНИЙ [КРЕДИТ КОММЕРЧЕСКИЙ] -Див. Комерційний кредит.

КРЕДИТ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ [КРЕДИТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ] - взаємний кре-дит, що надається фірмами різних країн од-на одній в національній валюті на адекватні суми.

КРЕДИТ КОНТОКОРЕНТНИЙ [КРЕДИТ КОНТОКОРЕНТНЫЙ] - вид банківського кредиту в національній або іноземній валю-ті, що надається на господарські потреби клієнтові який має в банку поточний раху-нок. Розмір К.к. визначається у межах лімі-ту вказаного в кредитному рахунку.

КРЕДИТ ЛИХВАРСЬКИЙ [КРЕДИТ РОСТОВЩИЧЕСКИЙ] - грошова позичка, на-дана на умовах сплати високих процентних ставок від суми позички.

КРЕДИТ МІЖНАРОДНИЙ [КРЕДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ] -Див. Міжнародний кредит.

КРЕДИТ НЕВІДКЛИКУВАНИЙ [КРЕДИТ БЕЗОТЗЫВНЫЙ] - кредит, умови якого не можуть бути змінені без згоди кредитора і позичальника.

КРЕДИТ-НОТА [КРЕДИТ-НОТА] - розра-хунковий документ, що повідомляє одну зі сторін, з якою перебуває інша у розрахунко-вих відносинах, про записи в кредит її ра-хунку певної суми через настання таких об-ставин, що дають їй право вимагати ці кошти.