Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМПАНІЯ ДОЧІРНЯ [КОМПАНИЯ ДОЧЕРНЯЯ] - Див. Дочірня компанія, Дочірнє підприємство.

КОМПАНІЯ ЗАКРИТА [КОМПАНИЯ ЗАКРЫТАЯ]-Див. Закрита акціонерна компанія.

КОМПАНІЯ ЗМІШАНА (КОМПАНИЯ СМЕШАННАЯ] - 1. Компанія з приватним і дер-жавним капіталом. 2. Компанія, капітал якої належить підприємцям або державним організаціям кількох країн.

КОМПАНІЯ ІНВЕСТИЦІЙНА [КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ] -Див. Інвестиційна компанія.

КОМПАНІЯ КОНСАЛТИНГОВА [КОМПАНИЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ] - компанія, що надає послуги з дослідження і прогнозуван-ня товарних 1 регіональних ринків, розроб-ки маркетингових програм, оцінки ефектив-ності проектів, створення і реорганізації ви-робничих структур, пошуку шляхів виходу з кризових ситуацій та з багатьох інших пи-тань підприємницького характеру. Див. та-кож Консалтинг.

КОМПАНІЯ ЛІЗИНГОВА [КОМПАНИЯ ЛИЗИНГОВАЯ] -Див. Лізингова компанія.

КОМПАНІЯ МАТЕРИНСЬКА [КОМПАНИЯ МАТЕРИНСКАЯ] -Див. Материнська ком-панія.

КОМПАНІЯ ОДНООСОБОВА [КОМПАНИЯ ЕДИНОЛИЧНАЯ] -компанія, контрольний пакет акцій якої належить одній особі.

КОМПАНІЯ ПРИВАТНА [КОМПАНИЯ ЧАСТНАЯ] - компанія, що створена приватни-ми особами, заснована на формі приватної власності й оперує приватним капіталом.

КОМПАНІЯ ПРОМИСЛОВА [КОМПАНИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ] - компанія, що здій-снює промислову діяльність - продукує то-вари народного споживання або промисло-вого призначення.