Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНТР... КОНТРА... [КОНТР.., КОНТРА...] (від латин. contra - проти) - префікс, що означає "проти" (напр., контрпропаганда- агітація, пропаганда навпаки, проти).

КОНТРАБАНДА [КОНТРАБАНДА] (італ. con-trabando, від contra - проти і bando - уря-довий указ) - незаконне перевезення то-варів, валюти крадькома через кордон.

КОНТРАБРОКЕР [КОНТРАБРОКЕР] - бро-кер, з яким укладена угода.

КОНТРАГЕНТИ [КОНТРАГЕНТЫ] (від. cont-ra - проти та agens - той, хто діє) - юри-дичні і фізичні особи - сторони двосторон-нього договору, пов'язані спільними зо-бов'язаннями, які докладають спільних зу-силь для виконання взаємовигідних умов договору.

КОНТРАКТ [КОНТРАКТ] (латин. contractus -угода, договір) - письмова угода двох або більше сторін з певними зобов'язаннями при здійсненні певних намірів, операцій за певних умов і у зазначені строки, а також з відповідальністю сторін за виконання зо-бов'язань.

КОНТРАКТ БІРЖОВИЙ [КОНТРАКТ БИРЖЕВОЙ] -Див. Контракт ф'ючерсний.

КОНТРАКТ ВІДКРИТИЙ [КОНТРАКТ ОТКРЫТЫЙ] - контракт на біржі, що не лікві-дований на кінець дня, напр., проданий, але не відкуплений.

КОНТРАКТ ГАРАНТІЙНИЙ [КОНТРАКТ ГАРАНТИЙНЫЙ] -Див. Гарантійний конт-ракт.

КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ [КОНТРАКТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ] -Див. Договір ку-півлі-продажу.

КОНТРАКТ ЛОНГ [КОНТРАКТ ЛОНГ] -ф'ю-черсний контракт, придбаний у розрахунку на підвищення цін, що використовується як засіб фіксації гарантованої ціни закупки то-варів.