Библиотека Воеводина ... Транснаціональні корпорації / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі
на українській мові

Rampe de chargement mobile, Rampe pour chargement camion, Rampe de quai

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки. України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(Лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.2001 р. № 14/18-2-1199)
Автори:
Рокоча В.В., доктор екон. наук (наукове редагування, розділ 5);
Плотніков О.В., доктор екон. наук (розділи 1, 2, 3, 4, 13.2, 14);
Новицький В.Є., доктор екон. наук (розділи і, 2, 3, 10.1, 12, 13.1, 13.2);
Кудирко ЛИ., канд. екон. наук (розділ 9);
Слъозко О.О., канд. екон. наук (розділи 7, 13.3);
Хорошун О.Б., магістрант (розділ 5);
Шевченко В.Ю., канд. екон. наук (розділи 6, 8, 10);
Якубовський С.О., канд. екон. наук (розділи 11, 13.1, 14)
Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, Т65 О.Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 304с. ("Modus Vivendi").
ISBN 966-7128-29-6
Це перший в Україні навчальний посібник з нормативної навчальної дисципліни "Транснаціональні корпорації". В ньому розглянуто теоретичні основи виникнення і становлення транснаціонального капіталу, механізм функціонування ТНК і вплив їх діяльності на світову економіку.
Посібник написано на основі сучасної методолога міжнародної економіки. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку світової економіки

Библиотека Воеводина ... Главная страница 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Quai de chargement mobile, Rampe mobile de chargement, Pont de chargement mobile

Зміст

Передмова

Частина 1. ТНК як суб'єкт світового господарства

Розділ 1. Транснаціональний капітал і форми підприємництва
1.1. Транснаціоналізація: геоцентричні підприємства
1.2. Організаційні форми підприємництва
1.3. Типи корпорацій
1.4. Фази розвитку корпорацій
1.5. Закордонні операції корпорацій
Контрольні запитання і завдання

Розділ 2. Економічна природа ТНК
2.1.ТНК як різновид міжнародної компанії
2.2. Ознаки і суть ТНК
2.3.Причини виникнення і розвитку ТНК
2.4. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня
Контрольні запитання і завдання

Розділ 3. Історичний аспект розвитку ТНК.
3.1.Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання
3.2.Етапи розвитку ТНК
3.3.Глобальні ТНК: загальна характеристика
Контрольні запитання і завдання

Розділ 4. Експансіоністський характер діяльності ТНК
4.1. Форми експансії ТНК
4.2.Внутрішньофірмове міжнародне виробництво
4.3. ТНК на міжнародних фінансових ринках
4.4. Активізація транснаціональної діяльності компаній Контрольні запитання і завдання

Частина 2. Механізм функціонування ТНК

Розділ 5. Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК
5.1 .Суть та умови прямого іноземного інвестування. OLI-підхід
5.2. Альтернативні пояснення суті та причин прямого іноземного інвестування
5.3.Пряме іноземне інвестування як спосіб ухилення від сплати податків
5.4.Нематеріальні активи у прямому іноземному інвестуванні
5.5.Трансферт активів і реалізація цільової функції ТНК.
5.6.Чи існують обмеження прямого іноземного інвестування?
Контрольні запитання і завдання

Розділ 6. Економічний механізм ТНК.
6.1.Податкові умови діяльності ТНК
6.2.Міжнародне позиціювання активів ТНК
6.3.Трансфертні ціни в діяльності ТНК.
6.4. У правління фінансовими потоками ТНК
Контрольні запитання і завдання

Розділ 7. Фінанси ТНК
7.1. Середовище фінансової діяльності ТНК
7.2. Внутрішня фінансова структура ТНК
7.3.Теоретичні аспекти фінансової діяльності ТНК. Теорія Модільяні-Міллера
7.4. Невідповідність теорії корпоративних фінансів практиці господарювання ТНК
7.5. Деякі проблеми фінансів ТНК
Контрольні запитання і завдання

Розділ 8. Формування та реалізація стратегій ТНК
8.1. Особливості стратегічного менеджменту ТНК
8.2.Конкурентні стратегії ТНК
8.3.Організаційна структура ТНК
Контрольні запитання і завдання

Розділ 9. Маркетингові стратегії ТНК
9.1.Сутність і класифікація маркетингових стратегій
9.2. Міжнародне середовище як детермінанта обрання маркетингової стратегії
9.3.Міжнародний життєвий цикл товару та його вплив на маркетингові стратегії ТНК
9.4. Особливості запровадження маркетингових стратегій у діяльність ТНК країн, що розвиваються.
9.5 Переваги та недоліки запровадження стандартизованих і адаптованих маркетингових стратегій у міжнародній діяльності ТНК
Контрольні запитання і завдання

Розділ 10. Транснаціональні альянси
10.1. Фактори і мотиви розвитку транснаціональних альянсів
10.2. Форми транснаціональних альянсів
10.3. Переваги створення транснаціональних альянсів на прикладі міжнародних авіакомпаній
Контрольні запитання і завдання

Розділ 11. Наддержавне регулювання діяльності ТНК
11.1. Історичний нарис наддержавного регулювання діяльності ТНК
11.2. Діяльність ООН з вироблення правил поведінки ТНК
11.3. Політика ОЕРС з регулювання діяльності ТНК
11.4. Адаптація ТНК до умов наддержавного регулювання їх діяльності
Контрольні запитання і завдання

Частина 3. ТНК у світовому економічному просторі

Розділ 12. ТНК у системі сучасного міжнародного інвестування
12.1. ТНК у процесах глобального руху капіталів
12.2. Засоби та цілі концентрації виробництва в міжнародному масштабі
12.3. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК
12.4. Неакціонерні форми експансії ТНК
12.5. Діяльність ТНК в екологічному контексті: проблеми і шляхи їх розв'язання
Контрольні запитання і завдання

Розділ 13. Геостратегічні орієнтири розвитку інвестиційних тенденцій
13.1. ТНК в економіці економічно розвинутих країн
13.2. ТНК в економіці країн, що розвиваються
13.3. ТНК і міжнародний бізнес в Україні
Контрольні запитання і завдання

Розділ 14. ТНКу міжнародній господарській діяльності
14.1. Плюси і мінуси господарської діяльності ТНК
14.2. ТНК і країни базування
14.3. ТНК і приймаючі країни
Контрольні запитання і завдання

Післямова