Библиотека Воеводина _ "Стратегический менеджмент" / Симионова Л.Б.
На русском языке
 

Стратегический менеджмент
-Симионова Л.Б.-

УДК 336.7(477)(075.8)     ББК 65.9(4УКР)261я73     Х 69     ISBN 966-7257-39-8

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист від 13.06.2000 № 2/961

Рецензенти:
П.П. Борщевський, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) Української Академії аграрних наук
М.В. Грідчіна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів МАУП

Ходаківська В.П., Данілов О.Д.
Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

Посібник базується на дослідженнях у галузі ринкової економікита фінансової політики. Складається з 11 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування фінансового ринку, операційний механізм та особливості організації ринку фінансових послуг в Україні.
Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищої школи та фахівців фінансової і кредитно-банківської сфери для інформаційних і навчальних цілей у якості прямих вказівок до конкретних фінансових операцій.

Библиотека Воеводина ... Главная страницаGet 300 crypto casino reviews Development


Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Оглавление

 

     1. Метод�нес-среды
1.1. Анализ бизнес-окружения предприятия
1.2. Анализ потребительского поведения
1.3. Анализ предпринимательских рисков
     2. Методы анализа маркетинговых возможностей предприятия
2.1. Портфельный анализ
2.2. Анализ конкурентоспособности предприятия
     3. Методы управленческого анализа
3.1. Анализ финансовой устойчивости
3.2. Анализ экономического роста предприятия
3.3. Анализ маркетинговой системы предприятия

II. Методические рекомендации по разработке снабженческо-сбытовой политики предприятия
III. Методические рекомендации по разработке ценовой политики предприятия