Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЖАЛУВАНІ ГРАМОТИ [ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ] - документовані акти, згідно з якими за часів феодалізму певним особам, церквам, монастирям надавались різні піль-ги, привілеї, земельні наділи, ліси тощо.

ЖАРГОН [ЖАРГОН] (фр. jargon) - відгалу-ження загальнонародної національної мови (спеціальна термінологія, часто вульгарна), що вживається вузькою соціальною групою, угрупованням, інколи кримінальним еле-ментом. Ж. не має власної граматичної бу-дови і лексичного складу, а запозичує їх з окремих діалектів або й з інших мов (напр., "зелені" гроші - долари США).

ЖЕНЕВСЬКІ КОНВЕНЦІЇ [ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ] - міжнародні угоди, що рег-ламентують правила вексельного і чекового обігу, порядок використання векселів і чеків у платіжному обороті. Укладені на конфе-ренціях у Женеві в 1930 і 1931 рр. Всього їх шість. Країни-учасниці вексельних конвен-цій (Австрія, Бразилія, Італія, Фінляндія, Японія, країни Бенілюксу тощо) впровадили Одноманітний вексельний закон (ОВЗ) у різні роки. Проте Англія, США і країни ан-гло-американського права не приєднались до женевських конвенцій. Їхнє вексельне за-конодавство ґрунтується на англійському вексельному Законі (Bills Exchange act) 1982 р. Ж.к. забезпечили уніфікацію правил ви-користання векселів і чеків, спростивши їх міжнародний, міждержавний обіг.

ЖЕТОН [ЖЕТОН] (від фр. jeton) - невели-кий металевий або пластмасовий дископо-дібний предмет, що є еквівалентом грошей під час оплати певних послуг (напр., проїзд у транспорті тощо). Зручний при ко-ристуванні автоматами, турнікетами, так-софонами.

ЖИРАНТ [ЖИРАНТ] (від італ. grante - пе-реказати суму) - особа, що передає письмо-ве боргове зобов'язання, видане на її ім'я, другій особі, про що робиться передатний напис на борговому зобов'язанні. Особа, на яку переказується отримання грошей за борговим зобов'язанням, стає жиратом.

ЖИРАТ [ЖИРАТ] (італ. girat - особа, на яку переводиться вексель.

ЖИРИРУВАТИ [ЖИРИРОВАТЬ] - переказувати вексель на другу особу за допомогою передатного напису.

ЖИРНИЙ КІТ ["ЖИРНЫЙ КОТ'] - 1. Фі-нансові фірми, комерційні компанії, які от-римують надприбутки за рахунок ризико-вих і здебільшого авантюрних операцій. 2. Но-воявлені бізнесмени-нувориші і ділки, що одержують великі прибутки завдяки участі у сумнівних комерційних операціях.

ЖИРО [ЖИРО] (від італ. giro - оборот, обіг) - письмовий наказ, доручення банку, що да-ється клієнтом, про необхідність перераху-вання певної суми грошей з рахунку цього клієнта на рахунок третьої особи, якій клі-єнт бажає передати гроші.

ЖИРОБАНК [ЖИРОБАНК] -банк, який здійс-нює безготівкові розрахунки між клієнтами. В сучасних умовах функції жиробанків майже цілковито перейшли до комерційних банків.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія