Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕМІСІЙНА ДИСЦИПЛІНА [ЭМИССИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА] -дотримання установами банків правил здійснення та обліку операцій щодо випуску грошей в обіг і вилучення їх з обігу.

ЕМІСІЙНА ПРЕМІЯ [ЭМИССИОННАЯ ПРЕМИЯ] - різниця між ринковою ціною акцій і їх номінальною вартістю.

ЕМІСІЙНА СИСТЕМА [ЭМИССИОННАЯ СИСТЕМА] - законодавче встановлений порядок випуску в обіг грошових знаків. Є складовою частиною грошової системи.

ЕМІСІЙНА ЦІНА [ЭМИССИОННАЯ ЦЕНА] - ціна, за якою цінні папери продаються одра-зу ж після їх випуску; ціна первинного рин-ку цінних паперів. Звичайно ця ціна дорів-нює названій вартості або перевищує її на величину емісійної премії.

ЕМІСІЙНЕ ПРАВО [ЭМИССИОННОЕ ПРАВО] - 1. Сукупність правових норм, які виз-начають порядок емісії грошей. 2. Гранич-ний розмір випуску в обіг грошових знаків, установлений на певний період.

ЕМІСІЙНЕ САЛЬДО [ЭМИССИОННОЕ САЛЬДО] - результат операцій центральних бан-ків щодо випуску і вилучення грошей з обігу за певний період.

ЕМІСІЙНИЙ БАНК [ЭМИССИОННЫЙ БАНК] - емісійний орган, який відповідає за емісію грошей; як правило, - центральний націо-нальний банк країни.

ЕМІСІЙНИЙ ДОЗВІЛ [ЭМИССИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ] -документ, що дає право бан-ку підкріплювати оборотну касу готівкою за рахунок резервних фондів грошових білетів і металевої монети.

ЕМІСІЙНИЙ ПРИБУТОК [ЭМИССИОННАЯ ПРИБЫЛЬ] - прибуток від розміщення цін-них паперів, який одержують банки, інші фінансово-кредитні установи в результаті посередницької діяльності між емітентами цінних паперів і їх покупцями, за виконан-ня посередницьких послуг.

ЕМІСІЙНИЙ ПРОСПЕКТ [ЭМИССИОННЫЙ ПРОСПЕКТ] - публікація інформації про всі деталі наступної емісії нових акцій, включа-ючи дані про фірму, її баланси, звіти та ін.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія