Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГРАНДІОЗНИЙ [ГРАНДИОЗНЫЙ] (італ. gran-dioso, від латин. grandis - величезний) - велетенський, вражаючий своїм розмахом, обсягом.

ГРАНИЧНА ВЕЛИЧИНА [ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА] - максимальна, межова, гранич-на величина економічного фактора, яка мо-же бути досягнута за оптимальних ефектив-них дій. Примноження (прирощення) вели-чини економічного показника, зумовлене збільшенням на одиницю фактора, від якого найбільше залежить заданий показник.

ГРАНИЧНА НОРМА ТРАНСФОРМАЦІЇ [ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА ТРАНСФОРМАЦИИ] - норма, за якою обсяг виробництва одного продукту треба зменшити, щоб збільшити обсяг виробництва іншого.

ГРАНИЧНА ПОДАТКОВА СТАВКА (ПРЕДЕЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА] - частка кожної додаткової грошової одиниці в сумі національного доходу, що вилучена у вигля- ді чистого податку. Здебільшого використо-вується в господарській практиці США.

ГРАНИЧНА СТАВКА ПОДАТКУ (ПРЕДЕЛЬНАЯ СТАВКА НАЛОГА] - частка додатко-вого надпланового податку, який разом із плановою сумою оподаткування належить сплатити державним податковим органам.

ГРАНИЧНИЙ ДОХІД [ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД] - нарощування доходу внаслідок збільшення продажу товарів на одну умовну одиницю.

ГРАНИЧНІ ВИДАТКИ [ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - межа збільшення витрат фір-ми, підприємства, пов'язаних зі збільшен-ням випуску продукції на одну умовну оди-ницю.

ГРАНИЧНІ СТРАХОВІ СУМИ [ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ СУММЫ] - межові, мак-симальні розміри реального забезпечення страхування з добровільного страхування майна, товарно-матеріальних і фінансових цінностей, які не є суб'єктом підприємниць-кої діяльності.

ГРАНТ [ГРАНТ] (від англ. grant - дарунок, дотація, безповоротна допомога, передача права на володіння майном) - беззворотна державна субсидія на виконання держав-них замовлень, наукових досліджень, благо-чинних державних акцій.

ГРАНТ-ЕКВІВАЛЕНТ [ГРАНТ-ЭКВИВАЛЕНТ] - показник ступеня пільговості кре-диту, який надається і вимірюється залеж-но від різниці між пільговим і комерційним кредитом, що забезпечує кредитору рівно-великий ДОХІД.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія