Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА [ГИДРОЭНЕРГЕТИКА] - галузь енергетики, пов'язана з вивченням і використанням енергії води для вироблен-ня електроенергії на гідроелектростанціях.

ГІДРОЛОГІЯ [ГИДРОЛОГИЯ] - наука, яка вивчає природні води (океани, річки, озера, водосховища, болота, скупчення вологи у вигляді снігу, льодовиків, ґрунтових і підзем-них вод), явища і процеси, що відбуваються у них і можливості використання їх у народ-ному господарстві. Розрізняють Г. суходолу і океанологію.

ГІЛЬДІЯ [ГИЛЬДИЯ] (від. нім. Gilde - об'єд-нання)-об'єднання ремісників, виробників, промисловців для захисту спільних інтересів.

ГІМНАЗІЯ [ГИМНАЗИЯ] (від грец. gymna-sion - гімнасій) - середньоосвітний загаль-ний навчальний заклад.

ГІНТЕРЛАНД [ГИНТЕРЛАНД] (нім. Hinter-land, від hinter - за, позаду і Land - міс-цевість) - 1. Район, що прилягає до промис-лового чи торговельного центру. 2. У колоні-альній політиці - територія, прилегла до завойованої колоніальної області, на яку да-на імперіалістична держава пред'являє свої переважні права.

ГІПЕР.... [ГИПЕР...] (грец. hyper)- префікс, що означає підвищення, надмірність (напр., гіпертонік). Протилежне - гіпо...

ГІПЕРБОЛІЗАЦІЯ [ГИПЕРБОЛИЗАЦИЯ] (від гіпербола) - надмірне перебільшення чогось, когось.

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ [ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ] - надмірне нерегульоване збільшення грошо-вої маси і викликане цим стрімке знецінен-ня грошової одиниці, що призводить до різ-кого порушення грошового обігу і загострен-ня кризових явищ.

ГІПЕРМАРКЕТ (ГИПЕРМАРКЕТ] - неспеціалізований з багатопрофільним асортимен-тним набором товарів та з великими торго-вельними площами (2,5 і більше тисяч мет-рів торговельних приміщень) магазин з ме-тодом торгівлі за принципом самообслугову-вання з наданням великого кола торговель-них і додаткових послуг.

ГІПО... [ГИПО...] (грец. hipo) -префікс, що означає зниження, пониження, нестачу (напр., гіпотермія). Протилежне - гіпер.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія